Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Valet - regeringsbildningen

”Grundlagarna måste ändras för att underlätta regeringsbildning”

Partier ska inte kunna förhala den regeringsbildande processen, så som skedde i höstas. De svenska grundlagarna funkar inte och kräver en förändring, så att de ger stöd när vi inte är överens om spelreglerna, skriver Mikael Sandström, tidigare rådgivare till Ulf Kristersson, på DN Debatt.

Sandström presenterar fyra förslag på hur vi kan minska risken för en så utdragen process som regeringsbildningen resulterade i förra hösten. Bland annat måste lösningar som sätter press på partierna implementeras, i form av lagstadgade tidsgränser och att valet flyttas från höst till vår. På så sätt kan man även ge regeringen mer tid att skriva budgetpropositionen.

Dessutom föreslår Sandström att det måste ske förändringar i när talmannen väljs och vem som kan väljas. Detta för att denna då kan ha möjlighet att höja sig över partipolitiken.

”Jag tror att hela vårt konstitutionella system bör ses över i detta perspektiv. Den aningslösa synen på vilka konflikter som kan uppkomma kring tolkningar av grundlagarna gör att det är oklart hur Sverige ska styras när det politiska läget är oklart”, skriver Sandström.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer