Illustrationsbild på jobbsökande på Arbetsförmedlingen. TT
Utanförskapet på arbetsmarknaden

Granskning: Utrikes födda kvinnor missgynnas av AF

Handläggare på Arbetsförmedlingen diskriminerar utrikes födda kvinnor, rapporterar Kalla Fakta i TV4.

Programmet har gått igenom myndighetens statistik och kan visa att kvinnorna jämfört med nyanlända män får färre och mindre regelbundna möten med sina handläggare.

Efter två år i Sverige har 41 procent av männen fått jobb, men för kvinnor är siffran bara 18 procent, trots regeringsbeslut om att de ska prioriteras. Och gapet har ökat, enligt Kalla Fakta.

– Arbetsförmedlingen har fått många år på sig att göra något åt detta men ändå ser vi inga resultat, säger Jenny Andersson, arbetsmarknadsexpert på paraplyorganisationen Sveriges kvinnolobby, i programmet.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer