Sahlgrenska universitetssjukhus. TT
Framtidens sjukvård

Göteborg glömmer personal i framtidens vård

Personalen utelämnas helt när Västra Götalandsregionen ska utveckla sin sjukvård, skriver professor Björn Fagerberg på GP Debatt.

Han skriver att det i handlingsplanen för det projekt som kommunfullmäktige beslutat om – som ska rusta sjukvården för framtidens utmaningar – helt saknas referensen till läkare, sjuksköterskor eller annan personal.

”Läkare och sjuksköterskor står för kärnverksamheten och deras motivation och engagemang är en förutsättning för att lyckas med ett förändringsarbete inom hälso- och sjukvården”, anser Fagerberg.

Han skriver vidare att miljö- och klimatarbetet helt förbises trots att kommunen har ett stort omställningsprojekt (Klimat 2030) där samarbete vore möjligt.

Om debattören

Björn Fagerberg är professor emeritus, tidigare överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelseledamot i Läkare för Miljön och medlem i Sjukhusläkarnas arbetsgrupp för klimat och hälsa.

Läs mer

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer