Kompetenskrisen

”Gör Sverige mer attraktivt”

Den nya regeringen måste prioritera att göra Sverige attraktivare för talanger från andra länder. Det skriver Teknikföretagens Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, och Li Ljungberg, projektledare kompetensförsörjning, i en debattartikel på sajten Altinget.

Många företag upplever att det är svårt att rekrytera från utlandet, och arbetssökande väljer ofta andra OECD-länder. Brist på personal med rätt kunskap och erfarenheter hämmar tillväxten.

Av Teknikföretagens 4 000 medlemsföretag uppger 40 procent att de har brist på ingenjörer, och hälften av dem har därför inte kunnat utveckla planerade produkter och tjänster. Fyra av tio har hindrats i sin expansion.

Sverige blir ofta omsprunget av närliggande länder.

”Beslutet att flytta till ett annat land för arbete eller studier beror på flera faktorer och det är ofta den sammantagna bilden som avgör. Regelverk och väntetider påverkar liksom inkomstskatter, bostadssituation och tillgång till bra skolor. Varje år åker internationella studenter hem igen för att de inte kan hitta en bostad i Sverige. Så kan vi inte ha det.”

Sverige behöver ta fram en nationell strategi där varje politikområde ses över i syfte att förbättra landets attraktivitet för högkvalificerad arbetskraft, anser de.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer