Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

Golvföretaget kan tvingas elda upp varor för miljoner

Golvföretaget Tarkett står inför att antingen återvinna 150 miljoner kvadratmeter golv eller att elda upp det. Nu efterlyser de vägledning. ”Vem tar på sig rollen att hitta rätt avvägning mellan klimatnytta och kemiska risker”, frågar sig Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett.

Dag Duberg har varit nordisk hållbarhetschef på Tarkett sedan 4 år Han har arbeta med teknik- och miljöfrågor inom golvbranschen sedan slutet på 80-talet.

När fPlus Hållbarhet får en pratstund med honom så har företaget just fått ett av sina plastgolv certifierade enligt miljömärkningen Svanen.

– Det känns väldigt bra. Svanenmärkningen har en mer cirkulär inriktning med höga krav på återvunnet material och vi är faktiskt först i Sverige med ett svanenmärkt plastgolv.

150 miljoner kvadratmeter gammalt golv

Men nu har företaget ett dilemma. Återvinningscykeln för deras plastgolv är lång. Inte sällan uppåt 30 år eller mer vilket betyder att en stor andel av företagets golv tillverkades under en tid då kemikalielagstiftningen såg annorlunda ut. De golven innehåller kemikalier som inte bör återföras kretsloppet. Ett exempel är så kallade mjukgörande ftalater som bland annat misstänks vara hormonstörande.

För golv som är tillverkade efter 2011 är det inga problem. Här kan de flesta återvinnas genom en teknik som rensar bort lim och spackelrester. Men för de äldre golven är det som sagt svårare samtidigt som potentialen är stora. En utredning av IVL Svenska Miljöinstitut visar att det finns cirka 150 miljoner kvadratmeter gammalt golv i offentliga byggnader och bostäder runt om i Sverige.

– Vi har hittills sett till att återanvända relativt nya golv som vi vet är helt säkra från ett kemikalieperspektiv men vi är nu i ett läge då vi vill bli effektivare i vårt återvinningsarbete. Men vi vet inte om vi kan få bort alla kemikalier ur de här gamla mattorna, utan bara nästan allt. Frågan är om det kommer det att vara möjligt att sälja det? Kommer konsumenterna att acceptera det? Vi vet heller inte om det i huvud taget kommer att vara tillåtet, undrar Dag Duberg.

Avvägning mellan klimatnytta och kemiska risker?

Från Tarketts håll måste man också säkerställa att det finns en efterfrågan innan nödvändiga investeringar kan göras. Alternativet till att återvinna de gamla golven är nämligen att bränna upp dem med stora koldioxidutsläpp som följd för att sedan köpa jungfrulig råvara till nyproduktion.

Samtidigt riskerar företaget att komma i kläm och bli utpekade som antingen klimatbovar eller giftspridare.

– Det är ganska enkelt att tillverka golv som uppfyller alla upptänkliga krav och önskemål på kemikalieinnehåll så länge man köper nytillverkad junfrulig råvara – men hur gör vi när vi står med en jättelik mängd potentiell råvara i form av återvunnet material som inte är ”perfekt”? Vem tar på sig rollen att hitta rätt avvägning mellan klimatnytta och kemiska risker?

– Kan vi göra de riktigt stora investeringarna och lyckas tvätta ur gamla kemikalier och få ett giftfritt kretslopp kan vi till sist komma dit, där allt skräp blir till råvara igen, fortsätter han.

Offentlig marknad efterlyses

En åtgärd som skulle sätta fart på marknaden för återvunna cirkulära produkter är om det offentliga började ställa krav i sin upphandling.

– Skulle det offentliga med sina miljardupphandlingar börja ställa krav på en viss mängd återvunnet material så skulle det så klart ge marknaden en skjuts. Då skulle företag som vi till exempel våga göra de nödvändiga investeringarna i fabriker som renar och återvinner gamla golv.

På det stora hela. Vilket är den viktigaste hållbarhetsfrågan anser du?

– Det är den globala uppvärmningen utan tvekan. Det är en fråga om människans överlevnad på jorden på lite längre sikt. För företag som verkar här och nu är det avgörande att börja anpassa sig. Jag är tämligen säker på att det kommer flera larmrapporter, och på att stater och regeringar kommer bli mycket tuffare.

– Det kommer inte att gå över och vi kommer att få se mycket högre skatter på koldioxid, fossila bränslen och jungfruliga råvaror. Jag är personligen övertygad om att det är den utvecklingen som vi går till mötes. Och då kommer företag som förberett sig att ligga bättre till.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer