Företagsklimatet i Sverige

Globalisering positiv för Sverige men skyddsnät behövs

För en del innebär globalisering att företag lämnar Sverige men samtidigt pågår en motsatt process där företag flyttar sin verksamhet till Sverige, uppger Arbetsmarknadsnytt och hänvisar till en studie av SNS.

Nationalekonomerna Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm har i rapporten ”Globalisering och svensk arbetsmarknad” studerat hur globaliseringen påverkat Sverige.

– Globaliseringen har lett till stora vinster och i stort sett varit positiv för den svenska arbetsmarknaden, men den har också lett till kostnader i form av osäkra jobb och ett tryck nedåt på lönerna. Vi tror att det är viktigt att bedriva en ekonomisk politik som minskar kostnaderna för de som råkar illa ut, sa Fredrik Heyman på ett seminarium, skriver Arbetsmarknadsnytt.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer