Roland Magnusson / Roland Magnusson
Företagens finansiering

”Ge småföretagen en chans att växa”

Över hälften av de företag som har gjort en eller flera investeringar under de senaste tolv månaderna, och haft behov av externt kapital, upplever att det varit svårt att hitta finansiering, skriver Eva Cooper, regionchef Företagarna Dalarna, i en debattartikel i Dala-Demokraten.

Det är nu hög tid att regeringen förbättrar småföretagens förutsättningar för att skapa fler jobb, tillväxt och skatteintäkter, betonar hon. Hon listar åtgärder som skulle underlätta företagens finansiering. Här är tre punkter:

• Utöka möjligheterna att använda personaloptioner.

• Gör det förmånligare för svenska privatpersoner att investera i eget eller andras företagande.

• Bankfinansiering är ofta svårt att få, i synnerhet inom tjänstesektorn. Därför bör alternativa finansieringslösningar uppmuntras. Detta inkluderar utökade möjligheter till så kallad crowdfunding och crowdlending.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer