TT
Företagsklimatet i Sverige

Förslaget: Nu ska det bli svårare att bli företagare

Både företagarorganisationer och myndigheter sågar F-skatteutredningen – förslagen misstänkliggör företagen och ökar regelbördan kraftigt. ”Vissa förslag är skadliga för näringslivet och bör inte genomföras”, säger skatteexperten Lynda Ondrasek Olofsson till fPlus.

Regeringen tillsatte en F-skatteutredning för att försöka stävja missbruket av systemet där personer undanhåller skatt och använder svart arbetskraft. Utredaren Lars-Erik Lövdén vill att ett godkännande av F-skatt ska kunna tidsbegränsas, att det ska ställas högre krav på skötsamhet för den som ansöker och att Skatteverket ska få större möjligheter att dra tillbaka ett godkännande om F-skatt.

– Det är angeläget att motverka osund konkurrens som kan uppstå genom att vissa oseriösa aktörer kringgår sina skyldigheter. Om Skatteverket ges bättre förutsättningar att kontrollera kan F-skattesystemet fylla en förbyggande funktion som grindvakt, säger Lars-Erik Lövdén i ett uttalande.

”Utredningen missar målet”

I remissvaren på utredningens delbetänkande till Finansdepartementet är både myndigheter och näringslivsorganisationer mycket kritiska mot förslagen. Företagarförbundet Fria Företagare menar att utredningen missar målet och kantrar. Istället för att ta fram ett regelverk som underlättar att starta, driva och utveckla företag går utredningen åt motsatt håll.

– Utredningen fokuserar uteslutande på ökade kontroller och ökade befogenheter för Skatteverket. När vi går mot en lågkonjunktur är det dubbelt olyckligt om regeringen trots sin ambition att förenkla istället försvårar för företagande. Vi menar att förslagen riskerar att verka kontraproduktivt, säger Mats Assarsson, ordförande i Fria Företagare.

Mats Assarsson, ordförande i Fria Företagare. Pressbild, Fria Företagare

Fria Företagare får medhåll av flera andra remissinstanser. Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna, varnar för att utökade krav och sanktioner försvårar för den som vill bli företagare genom att det blir mer rättsosäkert att få och behålla F-skattegodkännandet.

Dessutom menar Företagarna att utredningen inte presenterat några faktauppgifter rörande omfattningen av skattefiffel, svartjobb eller de andra påstådda problemen.

– Utan empiriskt underlag går det inte att avgöra rimligheten och proportionaliteten i förslagen. Risken är stor för ökad rättsosäkerhet för företagare. Därför avstyrker vi utredningens förslag, säger Patrick Krassén till fPlus.

Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv. Ernst Henry Photography

Svenskt Näringsliv menar att flera av förslagen kan få allvarliga konsekvenser.

– Vissa förslag är skadliga för näringslivet och bör inte genomföras. Förslagen riskerar att på ett allvarligt sätt försämra rättssäkerheten för landets företagare, säger skatteexperten Lynda Ondrasek Olofsson.

”Osar av misstänkliggörande”

Den statliga myndigheten Tillväxtverket, som arbetar för ”konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige”, menar att förslagen kan leda till ökad administrativ börda för företagen, exempelvis när det gäller förslaget av tidsbegränsning av F-skatt. Myndigheten är också kritisk mot att det saknas en bedömning av hur mindre företag som utför ROT och RUT påverkas av förslagen.

Regelrådet, som är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket, konstaterar att utredningen inte tillräckligt redogjort för konsekvenserna av förslagen, enligt de krav som regelverket ställer.

Näringslivsorganisationerna är överlag positiva till det nuvarande F-skattesystemet som infördes 1993. Det har lett till att det blivit enklare att starta och driva företag i Sverige. Utvecklingen borde därför fortsätta åt det hållet men F-skatteutredningens förslag riskerar tvärtom att försämra situationen, menar de.

Av remissvaren framgår också att näringslivsorganisationerna beklagar att begrepp som ”falska företagare” används i utredningen. Det kan leda till att Sveriges alla seriösa företagare får klä skott för vad några enskilda gjort, menar Fria Företagare, som hellre vill se att småföretagarna lyfts upp som goda samhällsbidragare eftersom de skapar 4 av 5 nya jobb.

– Utredningen osar av misstänkliggörande av företagare vilket gör mig ledsen. Sverige behöver uppskatta företagen och underlätta för dessa, säger Mats Assarsson till fPlus.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer