Kritiken mot märket

”Förslag på avskaffat industrimärke bygger på felaktig teori”

Fackförbunden inom 6F vill avskaffa industrimärket med argumentet att en rörlig växelkurs absorberar eventuella försämringar av konkurrenskraften genom en svagare kronkurs. Men argumentet har inget stöd i verkligheten, skriver Teknikföretagens chefsekonom Mats Kinnwall i en debattartikel i DI.

Facken inom 6F går längre än andra när de hävdar att dagens system helt bör skrotas. De hävdar att lönemärket bör sättas baserat på inhemska svenska förhållanden och att löneutrymmet skulle bestämmas av produktivitetstrenden plus prisutvecklingen i näringslivet.

Dessutom hävdar 6F att ett sådant systemskifte inte skulle innebära några problem för den internationella konkurrenskraften eftersom ”om parterna utgår ifrån Riksbankens inflationsmål och produktivitetsökningen samtidigt som de beaktar läget på arbetsmarknaden så kommer växelkursen att anpassa sig så att konkurrenskraften hamnar på en lämplig nivå.”

Mats Kinnwall menar att 6F:s teorier saknar vetenskapligt stöd och att argumenten inte håller.

”Avgörande för att upprätthålla konkurrenskraften måste fortsatt vara att arbetskraftskostnaderna inte stiger snabbare än i konkurrentländerna”, skriver Mats Kinnwall i DI.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer