CHRISTINE OLSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagsklimatet i Sverige

Förslag om krisstöd till företag kritiseras av myndigheter

Flera myndigheter går nu ut med remissvar där de uttrycker skepsis för förslaget om utökat krisstöd till företag. De menar att risken blir att nödvändig strukturomvandling skjuts upp om en ny stödform införs, skriver Arbetet.

Enligt det nya förslaget, som IF Metalls tidigare ordförande Anders Ferbe lämnade till regeringen i augusti, bör stöd till företag även kunna sökas utan en djup lågkonjunktur. Exempelvis om företaget har problem med leveransstörningar.

Men i remissvaren från myndigheterna syns en negativ inställning till förslaget. Bland annat Konjunkturinstitutet har uttalat skepsis. De menar att anställda kan hållas kvar i verksamheter som egentligen drabbats av strukturella nedgångar, vilket kan skapa problem i en högkonjunktur.

Myndigheten för tillväxtanalys, Konkurrensverket och Skatteverket har också talat i sina remissvar om riskerna med förslaget.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer