Forskning & tech

DARRYL DYCK / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

Så ska de hållbara fraktfartygen korsa Atlanten

Snart sjösätts ett nytt utvecklingsprojekt som kan ändra hur vi idag fraktar gods över Atlanten. 2021 ska de första fysiska prototyperna av segelbåtar som fraktfartyg testas, rapporterar DN.

Segelbåtarna är ett resultat av ett samarbete mellan Wallenius Marine, KTH och SPPA, finansierat av Trafikverket. Än så länge har man bara simuleringsmodeller som man arbetar med.

Den nya segelfartygen ska försöka ersätta de cirka 450 stora fraktfartyg som transporterar bilar mellan kontinenterna, men kommer inte kunna hålla samma fart som dagens fartyg. Idag tar en resa över Atlanten cirka sju till åtta dagar, med de nya fartygen kan det ta uppemot tolv dagar.

– Ambitionen är att vi på det här sättet ska kunna minska energianvändningen vid en frakt med 90 procent, säger Per Tunell, operativ chef för Wallenius Marine, till DN.

11 dec
Rogelio V. Solis / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Vad är CCS? Så fångar man in och förvarar koldioxid

Mycket av hållbarhetsarbetet består idag av att aktivt minska mängden utsläpp som genereras, men omställningen är ofta långsam och svår. Ytterligare en lösning för att stoppa klimatuppvärmningen är då att fånga in redan utsläppt koldioxid. Hur denna process går till beskriver Carbon Capture and Storage Association på sin hemsida.

På engelska heter det Carbon Capture and Storage (CCS) och är en teknologi som kan fånga in upp till 90 procent av koldioxidutsläppen som produceras av användningen av fossila bränslen. Processen hindrar koldioxiden från att stiga upp i atmosfären och delas upp i tre steg: separation, transport, förvaring.

Först fångas koldioxiden in genom att den separeras från andra gaser i luften genom en av tre olika vetenskapliga metoder, antingen pre-combustion capture, post-combustion capture eller oxyfuel combustion. Sedan transporteras gasen via antingen fartyg eller pipelines, och till sist förvaras den flera kilometer under mark, i geologiska tomrum.

11 dec
Läs mer om Klimatomställningen