Minskad produktivitet och ökad sjukfrånvaro med LAS. Mostphotos
Diskussionen om LAS

Forskning: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

Turordningsreglerna enligt LAS leder till ökad sjukfrånvaro och lägre produktivitet, visar en ny forskningsrapport från Institutet för näringslivsforskning. Det rapporterar Arbetsmarknadsnytt.

– Förslaget om att avskaffa tvåundantaget skulle medföra avsevärda negativa effekter i form av minskad produktivitet och minskad personalomsättning samt ökad sjukfrånvaro, säger Per Skedinger, forskare vid IFN och professor i nationalekonomi.

Fem av studierna i rapporten har tittat närmare på vad som hände när man luckrade upp LAS och införde möjligheten att undanta två personer från turordningsreglerna 2001. Ytterligare en studie har jämfört svenska företag med motsvarande företag i Finland, där turordningsregler inte existerar.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer