Oskar Nordström Skans och Eva Nordmark. Sören Andersson och TT.
Diskussionen om LAS

Forskaren om nya LAS-förslaget: Förstår varför facken är besvikna

Småföretag vågar nyanställa mer om de slipper stora kostnader för att säga upp någon som missköter sig, menar professor Oskar Nordström Skans. ”LAS-förslaget är utformat så att anställda inte kan sägas upp godtyckligt”, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Den 1 juni kom LAS-utredningens förslag till en ny lag om anställningsskydd. Blir det verklighet innebär det en lättnad främst för små företag som får bättre möjligheter att driva sin verksamhet effektivt. Det säger Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet.

– De skulle våga ta större risker i sina anställningsbeslut, både när det gäller vilka de anställer och hur många. Det skulle ge en bättre fungerande arbetsmarknad där det är lättare att få en anställning med en otraditionell bakgrund.

Stora ohållbara kostnader

Ett av de LAS-problem som arbetsgivarna idag upplever som störst är de höga kostnaderna för att säga upp någon som missköter sitt jobb, personliga uppsägningar.

Vid en sådan tvist måste arbetsgivaren nu betala arbetstagarens lön tills tvisten är avgjord oavsett om uppsägningen är riktigt eller felaktig. Eftersom en tvist kan ta ett eller två år landar det ofta i en förhandlingslösning – vilket också innebär stora kostnader för arbetsgivaren, konstaterar Oskar Nordström Skans.

– För ett litet företag är det ofta ohållbart att under så lång tid tvingas betala lön för en person som inte fungerar. Risken är att små företag blir för försiktiga i sina anställningsbeslut.

Kostnaderna för uppsägning är högre i Sverige än i övriga OECD-länder och merparten av dem har betydligt generösare undantag för små företag.

LAS-utredningen föreslår nu att arbetsgivaren bara ska betala den anställdes lön under tvistetiden om domstolen slår fast att uppsägningen är felaktig. Godkänner domstolen uppsägningen blir det inga kostnader för arbetsgivaren. Principen att det spelar roll om uppsägningen är rätt eller fel är en princip som borde få bred acceptans, anser han.

– Det är inte roligt för någon på företaget när en kollega som missköter sitt jobb inte kan särskiljas från arbetet. Jag tycker att förslaget är utformat så att anställda inte kan sägas upp godtyckligt.

Kräver modifiering

Utredningen har hittat smarta sätt att skapa större flexibilitet för arbetsgivare men ska förslaget bli lag behöver det kläs in i andra saker, påpekar Oskar Nordström Skans.

– Tittar man bara på LAS-förslaget kan jag förstå att facken är besvikna men det är en bra utgångspunkt. Genom att modifiera utredningen lite och bygga ut andra system runt omkring kan behovet av trygghet tillgodoses.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer