Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Forskaren: Bara då kan entreprenörskapet vinna mot corona

Kriser i historien har fungerat som katalysatorer för innovation, nytänkande och teknikutveckling. Kan entreprenörskapet även denna gång kliva fram och rädda oss från en ekonomisk kollaps? Entreprenörskapsforskaren Magnus Henrekson ser möjligheter, men också problem. ”Krisen i corona-virusets spår liknar inte tidigare kriser”, säger han till fPlus.

Entreprenörskapet är en överlevare. Det har en förmåga att hitta möjligheter under kriser, svåra omständigheter och omstörtande skeenden i samhället. I många fall fungerar en kris som en slags katalysator för innovation och nytänkande. Under omfattande krig har till exempel försvarsindustrin, på gott och ont, starkt bidragit till teknikutvecklingen.

Men hur kommer den kris vi just nu befinner oss i att påverka entreprenörskap och utveckling? Finns det hopp om att det just är entreprenörskapet som kommer att rädda oss upp ur det till synes bottenlösa hål som ekonomin just nu faller ner i?

Kan ta tid

Enligt nationalekonomen Magnus Henrekson kommer entreprenörskapet även denna gång att hitta vägar. Men det ser betydligt mer osäkert ut för entreprenörskapets utveckling än vad det har gjort vid tidigare kriser i historien. Och framförallt – det kan komma att ta väldigt lång tid innan vi är på banan.

– När marknadskrafterna får agera fritt och när människor är fria att välja egna vägar så uppstår också möjligheter. Vägarna verkar dock stängas allt mer och kan förbli stängda under ganska lång tid framöver, säger han.

För att illustrera entreprenörskapets kraft vid kriser hänvisar han till en anekdot, sann eller osann, från andra världskriget. När människor kom upp från tunnelbanorna i London efter bombangreppen så fanns det trots allt alltid färskt bröd att tillgå. I Sovjetunionen var brödet alltid en bristvara och folket svalt. Stalin undrade vilken plan Churchill använde sig av för att lyckas med detta. ”Ingen plan alls. Det är det som är hemligheten”, hade Churchill svarat.

Entreprenörskap mår bästa av att hitta egna vägar

Vad han syftade på var att entreprenörskapet inte gärna låter sig styras av någon statlig plan. Den mår bäst av att hitta sina egna vägar och där människor har förmågan att röra sig fritt. I en ekonomi med fri företagsamhet kommer samhällskriser lättare att kunna hanteras. Det är också genom fri företagsamhet som nya marknader kan hittas och där nya typer av arbeten kan skapas.

– Ytterligare ett exempel på vilka krafter som sätts i rörelse när entreprenörskapet får fritt spelrum är när USA:s dåvarande president John F Kennedy i ett tal mitt under kalla kriget lovade att sätta människan på månen och föra tillbaka henne till jorden innan sextiotalet var slut, säger Magnus Henrekson.

Föddes tusentals innovationer

Över 400 000 människor i tusentals företag arbetade helt plötsligt med gemensamma krafter för att ta sig an en uppgift som bara ögonblicket innan hade ansetts som en omöjlig galenskap. Men så småningom lyckades man. Detta med en total datorkraft långt mindre än vad som ryms i en enda smartphone.

– Ur detta projekt föddes också tusentals innovationer, med tillämpningar som sträcker sig långt bortom rymdfärder. Utvecklingen av goretex-material är bara en i raden av innovationer som har gett upphov till arbetstillfällen runt om på jorden, säger Magnus Henrekson. 

Coronakrisen inte lik andra kriser

Men krisen i Corona-virusets spår liknar inte tidigare kriser, eller den har åtminstone betydligt fler osäkerhetsparametrar, menar han. Den inträffar i ett samhälle som ser väsentligt annorlunda ut än vid tidigare kriser. En avgörande skillnad är den enormt snabba informationsspridningen som har möjliggjorts tack vare digitaliseringen.

Det är just den snabba informationsspridningen, menar han, som har bidragit till att människor sluter sig mer kring sig själva och blir mer individualistiska.

– Bunkringen av toalettpapper är ett tydligt tecken på vad som händer när människor plötsligt springer åt samma håll av någon outgrundlig anledning. Vad är det som gör toalettpapper till en sådan åtråvärd vara? Det är ju knappast livsavgörande vid en kris? I det fallet handlar det snarare om en sorts masshysteri, säger Magnus Henrekson.

Kan ta lång tid att få hjulen att snurra

Det som är det allvarliga för just Coronakrisen är att samhällsekonomin nu avstannar helt när människor sluter sig kring sig själva och slutar att förflytta sig i rädsla för smitta. Vad som kan komma att uppstå för innovationsklimat ur detta är ännu så länge omöjligt att sia om men att det kan komma att ta lång tid innan hjulen snurrar som tidigare är något Magnus Henrekson befarar.

– Det som sker nu är en effekt av politiska beslut. Efterfrågan faller helt bort när människor slutar att gå ut. Turbulensen är enorm nu så det kan komma att ta lång tid att återgå till ett normalläge, säger han.

Han pekar på det faktum att affärsresandet nu mycket väl kommer att minska permanent. Det drar med sig övrigt resande. Den billiga massturism vi har sett fram tills nu kan vara ett minne blott eftersom det ständigt ökande affärsresandet är basen i de många flyglinjerna.

– När vi inte längre rör på oss så kommer också övriga företeelser i samhället att avstanna. Dessutom är transport- och resenäringen en bransch som sysselsätter enormt mycket människor i hela världen. Merparten av dessa människor kommer nu att förlora sitt arbete ifall inte krisen löser sig snabbt, säger Magnus Henrekson. 

Entreprenörer kommer försöka med alla medel

Men är det just ur detta vacuum som det nya entreprenörskapet kan komma att uppstå? När människor har möjligheter att lägga sina resurser och pengar på annat än på resandet? Enligt Magnus Henrekson kan det på sikt vara så, men när och hur det ska ske står skrivet i stjärnorna.

– Entreprenörer kommer naturligtvis att med alla till buds stående medel försöka hitta sätt att kanalisera köpkraften och försöka leda människor att lägga sina inkomster på andra saker. Men det är en process som kommer att ta lång tid, säger han.

Flera medier har pekat på ett uppsving för bland annat streamingtjänster som Netflix och för företag som tillhandahåller teknik för digitala möten med mera. Men frågan är hur detta skulle kunna hjälpa ekonomin på fötter igen.

– Den digitala kommunikationen kan visserligen komma att sysselsätta en och annan. Men det går inte att jämföra med den arbetsintensiva resenäringen som den ersätter. Den digitala utvecklingen kommer därför inte att skapa omfattande köpkraft, då den ger färre inkomstmöjligheter än som fanns i de branscher den ersätter, säger Magnus Henrekson.

– Tidigare omsatte videofilmsuthyrningsbranschen stora pengar. Många tusen arbetstillfällen fanns i hela landet i videobutiker som hyrde ut filmer och det krävde stora lokalytor för ändamålet. Men nu kan människor titta på strömmad film i stället och videobutikerna finns inte längre. Samma öde drabbade skivbutikerna några år tidigare. Strömningsbranschen för musik och film sysselsätter oerhört få människor jämfört med de butiker som den ersatt, säger Magnus Henrekson.

Risk för arbetslöshet

Nu riskerar vi att träffas av en massarbetslöshet globalt som i grund och botten kan komma att förändra samhället. Men kanske är det en förändring som förr eller senare redan skulle ha skett, men att Coronakrisen nu fungerar som en påskyndande kraft.

– De senaste 20 åren har vi sett ett aldrig tidigare skådat skifte i beteendemönster i digitaliseringens spår. Många ungdomar lever i dag större delen av sin fritid på internet. Att umgås med andra människor över nätet är för den unga generationen något alldeles naturligt medan det för äldre generationer ter sig mer naturligt och tillfredsställande att umgås IRL. Resandet kanske kommer att te sig mindre intressant i framtiden och kanske kommer vi, på grund av krisen, nu att snabbare nå den punkten, säger Magnus Henrekson.

Om det nuvarande dödläget blir utdraget är det just detta som kan leda till att ekonomin behöver enormt lång tid för att återhämta sig, menar han. Mycket av hoppet vad gäller köpkraften i samhället har ställts till det växande antalet välbeställda pensionärer som spenderar sitt pensionskapital. Men bara den senaste veckan har många av dessa pensionärer fått se stora delar av sitt pensionskapital försvinna på börsen.

– Det är svårt att se vilken innovationskraft som skulle kunna uppstå i ett samhälle där människor inte rör på sig, eller konsumerar varor och tjänster, säger Magnus Henrekson.  

Den avtagande produktiviteten och den massarbetslöshet som uppstår kommer också att påskynda de redan existerande kriserna i landet. Integrationsfrågan är ett område där Magnus Henrekson ser stora risker framöver.

– De enorma belopp som staten nu lägger på räddningspaket kommer så klart att ge effekter på samhället på sikt. När många förlorar jobbet betyder det mindre pengar till de mest behövande. Detta får givetvis konsekvenser för vilka politiska budskap som blir mest konkurrenskraftiga på den politiska marknaden, säger Magnus Henrekson.  

Toppnyheter

Ibrahim Baylan under dagens pressfika med regeringen. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Baylan: Missuppfattning att vi försökte rädda ekonomin

Regeringens första prioritet har alltid varit att begränsa smittan och rädda människoliv. Först därefter har politikerna försökt mildra effekterna på ekonomin under coronakrisen, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) till Expressen.

– Det finns en hel del missuppfattningar, säger Baylan.

– Vi har valt lite olika vägar. Vilken väg som senare visar sig ha varit rätt vet vi inte förrän i efterhand, fortsätter han.

Ministern menar också att han tror att andra ibland sprider en felaktig bild av den svenska strategin för att på så sätt visa att man själv har gjort rätt.

42 min
Illustrationsbild. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tre procent av göteborgarna hade covid-19

Drygt 3 procent av alla göteborgare som fick ett provtagningskit hemskickat under vecka 27 testade positivt för covid-19, rapporterar GP.

Av de 17 000 test som slumpmässigt skickades hem i brevlådan lämnades cirka 6 000 tillbaka för analys. Testet skickades hem till personer i olika stadsdelar och i olika åldrar.

Magnus Lindh, sektionschef för klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ansvarig för projektet, säger att man hoppades få in runt 10 000 svar från undersökningen, som är den hittills största i Göteborg.

Testet visar bara de som hade en pågående covid-19-infektion och inte om de testade har antikroppar.

2 tim
Taha Alexandersson under torsdagens pressträff Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ofta långa vårdtider: Måste säkra personal

Personer som vårdats på sjukhus för covid-19 har ofta vårdats under en lång tid. Det säger Socialstyrelsens ställföreträdande krisberedskapschef Taha Alexandersson på torsdagens pressträff.

– Ungefär 950 av de 12 400 patienter som har vårdats och skrivits ut från slutenvården har vårdats i antingen 30 eller fler vårddygn.

Hon påpekar att det ställer krav på att bemanningen är långsiktigt hållbar.

– När vi talar om lång vårdtid måste vi säkerställa att patienterna får så bra vård som möjligt, men vi måste också säkerställa att det finns personal.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Magnus Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

Johansson: Tydligt att M inte vågar skilja sig från SD

När Moderaterna hoppade av samtalen om en migrationspolitisk överenskommelse skedde det 90 minuter efter att Sverigedemokraterna gått ut och sagt att de inte trodde på en bred överenskommelse, skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i på Aftonbladets debattsidor. ”Det är uppenbart att Moderaterna numera inte vågar skilja sig alltför mycket från SD, och att partierna samordnar sin politik i allt högre utsträckning”, fortsätter han.

Inlägget är ett svar till Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för M, som tidigare i veckan skrev att det följer ett socialdemokratiskt mönster när Morgan Johansson tidigare inte velat debattera frågan med henne i SVT.

I sitt svar nu skriver Johansson att det är regeringen i dag som fått strama upp den generösa asyl- och arbetskraftsinvandringspolitiken som Tobias Billström (M) drev igenom under regeringen Reinfeldt.

2 tim
Stefan Löfven på Harpsund på onsdagen ERIK SIMANDER / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Löfven: Volymmål bryter mot moralisk princip

Statsminister Stefan Löfven står fast vid sin linje att säga nej till ett fast volymmål i migrationspolitiken. I en intervju med Aftonbladet säger han att ett volymmål bryter mot internationella konventioner.

– Dessutom bryter man mot en moralisk princip. Så det är inte aktuellt.

Frågan om ett volymmål har varit en av stötestenarna i migrationssamtalen mellan partierna. Moderaterna har velat se ett ett volymmål, med argumentet att det ger förutsägbarhet och långsiktig hållbarhet.

Idag 06:15
Nyamko Sabuni under en intervju i tisdags. Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sabuni vill ha nya samtal om migration: Låt oss försöka

Att migrationsförhandlingarna bröt samman är ett stort nederlag och samtalen bör nu återupptas, skriver L-ledaren Nyamko Sabuni på DN Debatt.

”Min uppmaning till Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är denna: Låt oss försöka på nytt”, skriver hon.

Annars, fortsätter Sabuni, är risken att Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet kommer kunna styra villkoren efter nästa val. I stället borde de fem partierna som står för en ”stram men human flyktingpolitik” komma överens, tycker hon.

Igår 20:24
Läs mer om Migrationspolitiken i Sverige
Stefan Löfven och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på Harpsund på onsdagen ERIK SIMANDER / TT NYHETSBYRÅN
EU:s stödfond

Löfven träffar Macron inför EU-toppmötet

I går träffade statsminister Stefan Löfven Spaniens premiärminister Pedro Sánchez och i dag ska Löfven träffa Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris. Mötena sker inför EU-toppmötet i helgen där Reuters rapporterar att EU:s långtidsbudget och coronastödpaket ska diskuteras.

Sveriges Radios Sydeuropakorrespondent Margareta Svensson säger i P1-morgon att det varit ett intensivt resande de senaste veckorna för Frankrikes, Italiens och Spaniens ledare när de besökt olika ledare för de så kallade sparsamma länderna, där Sverige ingår.

– Det visar hur viktigt det här är för Frankrike och Tyskland som lagt fram paketet.

6 tim
Arkivbilder: Alice Bah Kuhnke (vänster), Abir Al-Sahlani (vänster) TT
undefined

”EU-stöd får inte gå till att montera ner demokratin”

När EU-ledarna samlas för att diskutera stödpaketet i coronakrisens spår så får fokus inte flyttas från den viktiga frågan om våra skattepengar ska gå till länder som inte respekterar rättsstatens principer. Det skriver den centerpartistiska Europaparlamentarikern Abir Al-Sahlani på Aftonbladets debattsida. Hon nämner Ungern och Polen och skriver också att miljardbelopp försvinner varje år på grund av korruption och penningtvätt. Sverige får inte godkänna en ny EU-budget som möjliggör nedmonteringar i demokratin, menar hon.

Hon får medhåll från parlamentarikerkollegan Alice Bah Kuhnke (MP). Hon skriver i en debattartikel på ETC att EU-parlamentet nyligen tagit ett gemensamt ställningstagande om EU:s budget som går ut på att EU-pengar ska villkoras med demokratiska principer. Nu föreslår hon att Sverige och andra progressiva länder krokar arm med parlamentet och säkerställer att medlen går till länder som lever upp till EU:s grundläggande värden.

3 tim
YANN SCHREIBER / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Sverige får inte låta euron krascha”

”Det är sant att EU:s coronapaket har svagheter som måste rättas till, men att använda vårt veto skulle vara ansvarslöst”, skriver Anders Wijkman, Anders Ljunggren, Ulf Dahlsten, Olle Wästberg och Magnus Ryner i en replik på Expressen debatt.

De befarar att det skulle vara en otjänst som i själva verket riskerar leda till Eurons kollaps. Samtidigt vidhåller de att det finns brister i paketet.

Men att låta länderna återgå till sina gamla valutor kan inte vara eftersträvansvärt. Det skulle äventyra hela EU-samarbetet. Debattörerna argumenterar:

”Vi behöver EU för fredens skull, för en gemensam aktiv klimatpolitik, för att möta framtidens utmaningar och för att vi inte ska hamna i kläm i det kalla kriget mellan USA och Kina”.

För Sverige att lägga ett veto i ministerrådet skulle därför vara ansvarslöst och riskera att stärka positionen för nationalistiska länder som Ungern och Polen.

”Det kräver att euron bevaras, att Sverige aktivt medverkar till en transfereringsbudget inom eurons ram och dessutom stöder ett stimulanspaket som entydigt adresserar den omfattande ekonomiska och sociala kris som följt i spåren på pandemin”, avslutar debattörerna.

5 tim
Läs mer om EU:s stödfond
Johanna Norin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Sandviks vinst rasar – aktien faller efter rapport

Verkstadsjätten Sandvik rapporterar en nedgång på 43 procent i det andra kvartalets justerade rörelseresultat jämfört med i fjol. Resultatet var över analytikernas estimat.

Orderingången sjönk med 27 procent.

”Andra kvartalet 2020 var ett av de mest utmanande kvartalen i vår historia. Aldrig tidigare har vi upplevt en så signifikant nedgång i orderingången under en så kort tidsrymd, samtidigt som vi hanterat både frågor kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och logistiska utmaningar på en global nivå”, skriver bolagets vd Stefan Widing i rapporten.

Och fortsätter:

”Om det inte blir nya nedstängningar borde vi ha det värsta bakom oss, men vi förväntar oss att återhämtningen blir långsam”.

Aktien är ned nästan 4 procent.

2 tim
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Postnord vände resultat till vinst trots pandemi

Det svensk-danska statliga företaget Postnords resultat steg markant trots kraftigt förändrade förutsättningar, skriver Postnord i sin delårsrapport.

Anledningen är framför allt prishöjningar och ökad e-handel.

”Paketvolymerna ökade med hela 15 procent och totalt hanterades 49 miljoner paket under kvartalet, i nivå med rekordet i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet 2019”, skriver vd Annemarie Gardshol.

Men ”framtiden är ovanligt oviss” enligt Gardsol. Tidigare har Postnord vädjat om att de kommer att behöva statligt stöd då effektiviseringar och höjt porto inte räcker, skriver Expressens Dina Pengar.

2 tim
Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sats omsättning minskade en fjärdedel under coronakvartalet

Gymkedjan Sats ebitda-resultat minskade med 28 procent under det andra kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Omsättningen minskade med 26 procent och antalet medlemmar med 5 procent. Det ska dock inte handla om att medlemmar lämnade gymkedjan i större utsträckning än i fjol utan att färre teckna medlemskap under perioden än tidigare.

"Kvartalet domineras av covid-19 och den nedstängning som pågått och avsevärt påverkat den finansiella prestationen”, står det i rapporten.

Antalet medlemmar var 652 000 vid utgången av andra kvartalet, en minskning från 687 000 medlemmar vid utgången av andra kvartalet i fjol.

2 tim
Läs mer om Dagens börs

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Arkivbilder/Charterresenärer på Arlanda 2 juli. TT
undefined

Flygresenärer tillbaka på Arlanda: ”Nog lika säker i Tyskland som jag är här”

Svenskarna reser återigen ut i Europa i takt med lättade reserestriktioner och SvD har träffat flera av dem på Arlanda.

En resenär på väg till Hamburg säger att han är ”lika säker i Tyskland som i Sverige”.

– Jag har bara tur att de häver avrådan. Då slipper jag sitta i karantän, men jag hade tänkt att åka i alla fall.

En barnfamilj väntar på planet till spanska Malaga. Framför allt har de varit noga med att se över att försäkringarna gäller som de ska. Pappan i familjen konstaterar att ”man kan få corona där lika väl som här”.

Idag 04:20
Läs mer om Flygbranschens framtid