Foto: TT
Det svenska skattetrycket

Forskare: Nu kommer de nya moralskatterna

Flygskatt och plastpåseskatt är bara början. Under de närmaste åren bör vi räkna med nya punktskatter. Det menar forskare som fPlus har talat med. Enligt dem lär de nya "moralskatterna" beröra tre områden.

Punktskatter – konsumtionsskatter som tas ut på särskilda varor och tjänster – står i snitt för 130 miljarder kronor av statens årliga inkomster. Det mesta, 70 miljarder, kommer ifrån skatterna på energi och koldioxid. Sveriges andel statsintäkter från miljöskatter är lägre än i resten av EU – vilket delvis beror på höga skatter generellt – men intäkterna har ändå ökat i absoluta tal de senaste åren.

I och med Januariavtalet och den gröna skatteväxlingen har frågan om att införa fler miljöskatter åter aktualiserats. Samtidigt förespråkar en del olika typer av punktskatter relaterade till hälsa, som sockerskatt. Hans De Geer, senior advisor vid kommunikationskonsultbyrån Hallvarsson & Halvarsson, berättar att antalet punktskatter har ökat på senare tid.

– Det har kommit en och annan punktskatt, framförallt relaterad till energi, miljö och hälsa.

Hans De Geer menar att man får räkna med att det kommer fler av den typen av skatter i framtiden. Även på kommunal nivå kan det införas fler trängselskatter, som är en slags punktskatt på trafiken. Han utesluter inte heller punktskatter på socker eller kött, vilket är två skatter som har funnits tidigare och regelbundet är på tapeten i samhällsdebatten men som ännu inte har implementerats på nytt.

– Köttskatt har både med hälsan och miljön att göra, poängterar han.

Hans De Geer. Foto: Per Erik Berglund

Hans De Geer. Foto: Per Erik Berglund.

Runar Brännlund, professor på Handelshögskolan vid Umeå universitet, tror att vi bara har sett början på en ny våg av punktskatter och att det bara är fantasin som sätter gränsen för vilka som kan komma att införas.

– Det kan säkert komma fler skatter som man höjer på ögonbrynen för, säger han.

”Urholkar trovärdigheten”

Runar Brännlund säger att det bara finns två punktskatter inom miljöområdet som faktiskt fungerar – koldioxidskatten och svavelskatten. Resten är symbolpolitiska och del av en så kallad ”Greenwashing”, där skatterna framstår som grönare än vad de faktiskt är.

– Tar du flygskatten så är det ett bra exempel på en dålig och dyrt utformad skatt. Den tas ut per resa och ger inga incitament till flygbolag att byta bränsle. Skatten är likadan även om man bara flyger på luft. Vad man gör är att man på sikt urholkar trovärdigheten för miljöpolitiken när man gör något i miljöns namn som egentligen inte har någon miljöeffekt, berättar han.

År 2018 infördes flygskatten och begrepp som ”flygskam” och ”köttskam” har i dagsläget etablerats runt om i landet. Medan punktskatter i dag ofta är länkade till social medvetenhet var de förr i tiden främst till för att styra ekonomin och bevara en hierarkisk samhällsordning.

Under 1600-talet och flera århundraden framåt ville de styrande minska importen och öka exporten, vilket gjorde att det sattes en extra skatt på importvaror som ansågs vara ”onödiga”. Så föddes den så kallade lyxskatten, berättar Hans De Geer.

– Vi har historiskt sett haft lyxskatter på pälsar, grammofonskivor, grammofoner, tvål, tandkräm, olika typer av kosmetika, socker, choklad, konfekt och tobak. Flertalet försvann i samband med skatteomläggningen på 60-talet där man införde mervärdesskatten, säger han och fortsätter:

– Under senare delen av 1900-talet kommer miljöargument och hälsoargument in i bilden. De flesta utav våra punktskatter i dag har på något sätt med dessa att göra.

Finansministrar blir beroende

Frågan om moral och vad som betraktas som ett ”icke-önskvärt beteende” – som bilkörning eller rökning – har fått ett större fäste när det handlar om punktskatter, menar Runar Brännlund. Det är lättare att legitimera skatterna när de sägs bekämpa skadligt beteende.

– Ett sätt för folk att acceptera exempelvis flygskatt är att skambelägga flyget. Då säger folk att ”ja, vi ska inte flyga, det är hemskt, så därför är det rimligt att jag betalar lite extra”. Men jag tycker att miljöargumenten är väldigt svaga i de flesta fallen, säger han och fortsätter:

– Man kan säga att man med moralen kan motivera skatt som till sin funktion framför allt är en inkomstkälla för staten. För det finns väl ingen som ändå kan vara emot att vilja ha en skatt på rökning eller spel, till exempel. Men likafullt är det moraliskt sett tveksamt, för vem är det som bestämmer vad som är moraliskt?

Runar Brännlund Foto: Karin Montgomery

Runar Brännlund. Foto: Karin Montgomery.

Runar Brännlund säger också att det är problematiskt att bygga upp intäkter på punktskatter eftersom staten hela tiden måste leta efter nya skattebaser. Hans De Geer är inne på samma spår.

– Det är besvärligt med punktskatter. Dels så vill man att folk ska sluta med det skadliga beteende som beskattas. Samtidigt är det trevligt för budgetens intäktssida att folk fortsätter att röka och dricka för att det då tillkommer pengar. Man brukar säga att finansministrar blir både spritberoende och tobaksberoende.

Grön skatteväxling

Enligt Januariavtalet ska det ske en grön skatteväxling där 15 miljarder kronor i sänkta skatter på jobb och företagande ska motsvaras av en höjning av miljöskatter.

Liberalerna har tidigare propagerat för den plastpåseskatt som ska införas i år, och även för en läckageskatt inom jordbruket. Centerpartiet har i sin tur varit för en skatt på avfallsförbränning, som ska införas i april 2020.

Miljöpartiet gjorde grön skatteväxling till en valfråga under 2018. MP var under förra mandatperioden också drivande i frågan om flygskatt samt högre energi- och bensinskatter. I valmanifestet för 2018-2022 ville MP införa en skatt på antibiotika i köttproduktion.

Socialdemokraterna har inte en lika långtgående miljöpolitik som regeringspartnern. Däremot har ungdomsförbundet SSU uppmanat moderpartiet att satsa mer på miljöfrågorna. I övrigt – utanför frågan om den gröna skatteväxlingen – övervägde S för några år sedan en sockerskatt.

Runar Brännlund säger att Januariavtalet har lett till att de inblandade partierna försöker få igenom sina hjärtefrågor – även skattepålagor – för att visa handlingskraft inför väljarna.

– Det handlar om att ”parti A” ska få den ena skatten och ”parti B” den andra. Det ligger i sakens natur att politiker vill lämna avtryck av olika slag, säger han och fortsätter:

– Skatten på plastpåsar, till exempel, tror jag inte skulle ha införts utan Januariavtalet och den gröna skatteväxlingen.

Här är fem eventuella skatter att hålla ögonen på:

  • Kemikalieskatt på kläder och skor: Kommer med nästan all sannolikhet att införas då en utredning är på gång och januaripartierna är överens om frågan. En kemikalieskatt på elektronik finns redan.
  • Kilometerskatt: Regeringen har tidigare föreslagit en kilometerskatt och kan göra det igen. I och med att andelen elbilar växer och skatteintäkterna från bensinbilar minskar är det troligt att frågan blir mer relevant. IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola utredde fram till december 2019 hur en kilometerskatt för personbilar kan fungera effektivt. Projektet finansierades av Energimyndigheten.
  • Köttskatt: Miljöpartiet vill införa en skatt på kött där antibiotika har ”överanvänts” i djurhållningen. Dessutom betraktas en köttskatt av många som både en hälso- och miljöfråga.
  • Läckageskatt i jordbruket: Detta är ett förslag som Liberalerna driver för att minska användningen av handelsgödsel och övergödningen av vattenområden.
  • Flygbränsleskatt: Enligt 73-punktsprogrammet ska det införas en flygbränsleskatt som – ”när den finns på plats” – ska ersätta dagens flygskatt på biljetter. Syftet är att den ska påskynda användandet av biobränsle inom flyget.

Toppnyheter

Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef vid Konjunkturinstitutet. Bezav Mahmod/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

KI varnar för ”synnerligen djup lågkonjunktur”

En synnerligen djup lågkonjunktur väntar Sverige i spåren av covid-19, skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos.

KI räknar med att BNP ska falla 6 procent i andra kvartalet. Samtidigt flaggar KI för att mer kortsiktiga prognoser är av begränsat värde på grund av det osäkra läget kring virusutbrottet.

KI skriver också att den relativt låga statsskulden ger stort utrymme för att stötta ekonomin.

25 min
JESSICA GOW
undefined

Konkurserna ökar rekordsnabbt

Coronakrisen fortsätter att slå hårt mot svenska företag. Nya siffror från kreditinformationsföretaget UC visar att i mars månad ökade konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen med 123 procent.

– Att besöksnäringen har problem kommer inte som en överraskning. Om omsättningen minskar med 70–80 procent eller mer i ett svagt bolag blir läget snabbt akut. Hotell- och restaurangbranschen har det oerhört tufft. Hotellen står tomma och det är glest på krogen. Med låga marginaler och höga hyror upplever branschen en konkursvåg vi aldrig sett tidigare. Branschen har alltid varit konkursutsatt men aldrig i den här omfattningen, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

I transportsektorn ökade antalet konkurser med 105 procent jämfört med mars förra året.

– Om vi spanar framåt så kommer underleverantörer till bilindustrin få en allt tuffare situation. Delar av industrin står nu still då viktiga komponenter i produktionskedjan saknas. Åkerier, som ofta har små marginaler, kommer också att drabbas när efterfrågan faller. Vågen av konkurser antas fortsätta när krisen breder ut sig i samhället och även påverkar större bolag, säger Richard Damberg.

1 tim
Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

SSAB stänger fabrik – ska spara 1 miljard kronor

Stålkoncernen SSAB drar ner produktionen i Borlänge där fabriken stängs en vecka i månaden, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Det är en av flera åtgärder för att motverka effekterna från covid-19 och totalt beräknas besparingarna överstiga 1 miljard kronor på årsbasis.

I Sverige har SSAB och de fackliga organisationerna kommit överens om ett ramavtal om korttidsarbete och i Finland har förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare inletts.

1 tim
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Illustrationsbilder. TT
Dagens börs

Röd start på nya kvartalet – Skistar faller brant

Stockholm inleder onsdagens handel tydligt nedåt i spåren av mixad börstrend i Asien och stängning på minus i New York i går. Efter några minuters handel var index som följer:
• OMXS30: −2,9 procent
• OMXSPI: -2,6 procent
Hela storbolagslistan lyser rött i inledande handeln. Bland storbolag sticker SKF, Autoliv och Sandvik ut med nedgångar på över 4 procent.

Illavarslande tecken för svensk ekonomi dominerar morgonens nyhetsflöde.

Swedbank/Silfs inköpschefsindex över industrin föll brant i mars och noterar den största nedgången någonsin. Konjunkturinstitutet räknar i en färsk prognos med att svensk BNP faller med 6 procent i andra kvartalet.

Bland bolagsnyheter tvärvänder Nordea om utdelningen och beslutar nu att skjuta upp den med hänvisning till ECB:s rekommendationer. Aktien backar i linje med index.

Efter börsens stängning i går meddelade Skistar att de stänger alla sina anläggningar i Sverige, vilket slår mot helårsresultatet. Aktien backar 6 procent.

SBB rasar 8 procent efter att en planerad miljardaffär med Nyfosa sprack på tisdagskvällen.

I Kina märks positiva tongångar från inköpschefer för små och medelstora företag i tillverkningsindustrin. En överraskande stark PMI-siffra för mars klättrar över 50-strecket, vilket indikerar tillväxt i ekonomin.

Det bekräftar Kinas vändning och talar för ett V-scenario för återhämtningen, kommenterar SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist på Twitter.

1 tim
Illustrationsbild.  Vincent Yu / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Blandat på Asiens börser – Kina lyfter på ny data

Ledande Asienbörser låg alla under nollstrecket på onsdagsmorgonen, med Tokyobörsen i bräschen för fallet:
• Nikkei: −4,5%
• Shanghai: −0,4%
• Shenzhen: +/-0,0%
• Hang Seng: −2,3%
• Kospi: −2,3%

De kinesiska indexen lyftes till en början av ett oväntat starkt inköpschefsindex för tillverkningsindustrin från Caixin/Markit, som visade ett värde på 50,1 – strax över gränsen för expansion. Analytikerna hade enligt Reuters väntat sig ett PMI på 45,5. Motsvarande siffra för februari, i spåren av coronakrisen, var 40,3.

Desto dystrare var utfallet i Bank of Japans industriindex för mars, som kom in på −8. Det var den lägsta nivån sedan mars 2013, enligt Reuters. Utfallet var däremot bättre än de −10 som analytikerna hade väntat sig.

I går stängde Wall Street sitt sämsta kvartal sedan finanskrisen i slutet av 2000-talet. Dow Jones la samtidigt sitt värsta Q1 någonsin till handlingarna.

4 tim
SPENCER PLATT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Wall Street föll – sämsta kvartalet sen finanskrisen

Tisdagshandeln var slagig på Wall Street när breda S&P 500 summerade sin sämsta kvartal sedan finanskrisen 2008. Vid stängning stod de ledande indexen som följer:
• S&P 500: –1,6 procent
• Nasdaq: –1,0 procent
• Dow Jones: –1,9 procent


Enligt CNBC var terminerna volatila och svängde från plus till minus inför öppningen. Starka kinesiska PMI-siffror och uppgifter om en fjärde amerikansk stimulansrunda vägdes mot en rejäl ökning av antalet coronasmittade i USA.

Indexen föll i öppningen men vände tillfälligt upp när nya siffror visade att de amerikanska hushållens konfidensindikator ”bara” sjönk till 120,0 i mars jämfört med 132,6 i februari. Det var klart bättre än analytikernas förväntningar.

Under den sista handelstimmen tilltog börsnedgångarna igen. Breda S&P 500:s facit för årets första tre månader blev ett tapp på 20 procent – det sämsta kvartalet sedan 2008.

Dow Jones backade i sin tur drygt 23 procent och hade sitt sämsta första kvartal någonsin, enligt CNBC.

Igår 13:35
Läs mer om Dagens börs
Illustrationsbilder. TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Folkhälsomyndigheten: Antalet fall växer ganska snabbt på flera håll i Sverige

Coronautvecklingen i Sverige har tidigare beskrivits som en ”flack kurva”, men läget har förändrats. Det säger Lisa Brouwers, analyschef på Folkhälsomyndigheten, till Sveriges Radios P1-morgon.

– Vi ser att kurvan har ökat. Ökningstakten har stigit, säger hon enligt SvD.

Brouwers säger att det rör sig om en ”ganska brant ökning” men tillägger att det är svårt att dra slutsatser om vad som ska ske längre fram utifrån nuvarande utveckling.

– I stora delar av Sverige är det fortfarande väldigt lugnt, väldigt flackt och bra. Men i andra delar växer det ganska snabbt nu, säger hon i radioprogrammet.

Enligt myndighetens senaste uppdatering på tisdagen har Sverige 4 435 bekräftade fall och 180 dödsfall.

2 tim
Kungsträdgården i Stockholm. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Professor: Halva Sverige kommer vara smittat i april

April kommer att bli den månad då flest svenskar smittas av coronaviruset. Det bedömer Tom Britton, professor i matematisk statistik, som arbetar med att göra modeller över hur smittsamma sjukdomar sprider sig i befolkningen.

Till TT säger han att över hälften av Sveriges befolkning kommer att bli smittade innan april är över.

– Därefter kommer smittspridningen inte att upphöra, men den kommer att gå något långsammare så att cirka två tredjedelar kommer att vara smittade i slutet av maj månad, säger han.

Han tillägger att det är en rimlighetsbedömning och att han ”inte skulle pantsätta sitt hus” på prognosen.

4 tim
Centerpartiets tillfällige partiledare Anders W. Jonsson Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nya miljarder till vårdutrustning och tester

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill ge Socialstyrelsen möjlighet att låna fem miljarder kronor av Riksgäldskontoret för att säkra skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel, rapporterar TT.

Sedan tidigare har Socialstyrelsen fått i uppdrag att på nationell nivå säkra vårdens tillgång till skyddsutrustning.

– Det här ger Socialstyrelsen muskler i upphandling på en internationell marknad och även inrikes, säger Anders W Jonsson, biträdande partiledare för Centerpartiet, till nyhetsbyrån.

En miljard kronor ska också avsättas för att Folkhälsomyndigheten ska kunna utöka testningen av coronaviruset.

42 min
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
António Guterres Salvatore Di Nolfi / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

FN-chefen: Svåraste krisen sedan andra världskriget

FN:s generalsekreterare António Guterres kallar coronapandemin för den svåraste globala krisen sedan andra världskriget, rapporterar AFP. Han säger att viruset utgör ett hot mot hela världen och att krisen kommer att leda till en recession som sannolikt saknar motstycke i modern tid.

Guterres varnar samtidigt för att pandemin kan leda till nya konflikter och förvärra redan pågående oroligheter.

– Vi rör oss sakta i rätt riktning, men vi måste öka takten och göra mycket mer om vi vill besegra viruset.

2 tim
Donald Trump och Mike Pence på en pressträff i natt. TOM BRENNER / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trumps varning till USA: Har två väldigt smärtsamma veckor framför oss

USA:s president Donald Trump varnade i natt amerikanerna för att coronakrisen kommer att förvärras, skriver Bloomberg.

I går kväll gick USA om Kina i antalet bekräftade dödsfall i covid-19 och när Trump senare framträdde på en pressträff var det med en allvarligare ton än vanligt. Strax före hans framträdande hade Deborah Birx, koordinator för Vita husets coronagrupp, varnat för att dödssiffran i landet kan landa på mellan 100 000 och 240 000.

– Det här kommer att bli två väldigt smärtsamma veckor, sa Trump men tillade att USA kommer att vinna kriget mot viruset.

4 tim
New York är en av de städer i USA som drabbats värst av det nya coronaviruset. John Minchillo / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Över 4 000 döda i coronaviruset i USA

4 076 personer har dött till följd av det nya coronaviruset, rapporterar AFP med hänvisning till Johns Hopkins-universitetet.

Över 40 procent av dödsfallen har inträffat i delstaten New York, ett av de i särklass värst drabbade områdena i landet.

De uppdaterade siffrorna innebär att USA nu har passerat Kina i antalet dödsfall.

Samtidigt ökar antalet personer som har konstaterats smittade till 189 510 personer.

Under en pressträff i Vita huset i går varnade Trump för att USA har en svår tid framför sig.

– Det här kommer att bli två väldigt smärtsamma veckor, sa Trump men tillade att USA kommer att vinna kriget mot viruset.

3 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den vikande arbetsmarknaden

Ministern: Tveklöst kris – regeringen redo att agera

Regeringen är redo att vidta fler åtgärder mot den eskalerande arbetslösheten, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till TT.

Hon menar att det inte är någon tvekan om att vi har en allvarlig kris.

– Vi vet inte hur mycket det blir, men prognosen pekar på runt 100 000 fler arbetslösa. Det är ett tufft läge, säger arbetsmarknadsministern till TT.

Det innebär också att fokus för Arbetsförmedlingen blir att matcha arbetslösa mot nya jobb och att de politiska förhandlingarna om att reformera myndigheten måste vänta, menar Nordmark.

Igår 18:45
Handels har fått många nya anmälda till a-kassan. FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Rusning till a-kassan efter regeringens nya regler

De branscher som drabbats hårdats av coronavirusets effekter har sett en explosionsartad ökning av medlemmar i a-kassan, rapporterar SVT. Gårdagens besked från regeringen om att det ska bli lättare att få a-kassa har gjort att ökningen nått ytterligare en nivå.

Jens Lundberg, pressekreterare på Handelsanställdas förbund, säger att ansökningarna tidigare låg på 50 till 100 per dag, men att de ökat till mellan 500 och 700 på grund av coronakrisen.

– Och i går när regeringen kom med sitt besked fick vi in 2 153 ansökningar, säger han.

Igår 15:06
Kawa Mohamed jobbar som frisör. Arkivbild.  FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Oro om uppehållstillstånd i varselvåg: ”Kämpat fyra år”

Personer med tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige som hoppas få stanna permanent drabbas hårt av de rekordhöga varseltalen, rapporterar Ekot. I går meddelade Arbetsförmedlingen att 36 800 hade varslats i coronakrisens spår i mars.

Frisören och hemspråkshandledaren Kawa Mohamed från Syrien oroar sig för att förlora jobbet och därmed möjligheten att få stanna.

– Jag har kämpat i fyra år. Så jag vill inte att en sådan grej som vi inte har räknat med kommer i sista minuten och tar bort allting, säger han.

Migrationsverket säger att reglerna ligger kvar, men att man ser över konsekvenserna. Enligt migrationsminister Morgan Johansson (S) planeras inte någon översyn av regelverket.

Igår 03:56
Läs mer om Den vikande arbetsmarknaden

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer