Tomas Oneborg / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimathotet

Forskare: Kärnkraften är lösningen på framtidens energiförsörjning

Senast 2030 ska energiproduktionen i världen bestå av förnybar teknik. Men det är inte möjligt utan att använda kärnkraft, menar både forskare och energiexperter.

Kärnkraft ger den dyraste elenergin och kol och gas den näst dyraste. Sol- och vindenergi däremot, den blir allt billigare, är förnybar och kan snart ersätta dagens energiproduktion som drivs med kol, vatten och kärnkraft. Det sker redan i många länder och därför måste Sverige hänga med i den utvecklingen.

Det skriver Chalmersprofessorn Tomas Kåberger i en debattartikel i Dagens Industri.

Men det går inte att förenkla diskussionen om vår framtida elförsörjning på det sättet, menar Maria Sunér Flemming, energi- och miljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Alla tekniker måste användas

– Vi måste verkligen fundera på hur vi ska lösa framtidens elförsörjning. För klimatets skull har vi inte tid att välja bort olika produktionssätt, utan alla klimatneutrala tekniker måste användas, säger hon.

Det är ett resonemang som får stöd av FN:s klimatpanel IPCC som konstaterar att det behövs en kombination av kärnkraft och förnybart när framtidens försörjningsmodeller diskuteras, annars kan inte det så kallade två-gradersmålet nås.

I Sverige är Staffan Qvist, teknologie doktor på tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, inne på samma banor. I ett flertal artiklar har han pekat på kärnkraftens möjligheter att ersätta fossila bränslen. Idag kommer 80 procent av energiproduktionen i världen från fossila bränslen. Det är helt enkelt omöjligt att ersätta de mängderna med sol- och vindkraft, särskilt inom de tidsramar som är uppsatt med 2030 som mål. Både sol och vind är dessutom väderberoende energikällor och svåra att planera med. Därför behövs en annan kraftfull, pålitlig och fossilfri produktionskapacitet med kapacitet att ta över efter kol- och vattenkraft. Svaret är, menar Staffan Qvist, kärnkraft.

Avveckling hjälper inte

Även om alla länder gör som bland andra Tyskland och Japan och avvecklar kärnkraften hjälper knappt för att nå de internationella miljömålen.

– Även om alla länder skulle införa förnybara källor i samma takt som Tyskland skulle vi bara uppnå omkring en femtedel av det globala målet för ren el, säger han i ett reportage i AP7.

De argument som förts fram om att kostnaderna för el producerad med kärnkraft är betydligt högre än för förnybara energikällor stämmer till viss del, enligt Maria Sunér Flemming.

Även för kärnkraft finns effektiviseringsmöjligheter

– Bara för att kostnaden idag bedöms som högre så betyder inte det att det kommer vara fallet i framtiden. Även för kärnkraft finns effektiviseringsmöjligheter. Man kan dessutom inte bara se till produktionskostnaden utan måste väga in kostnaden för hela systemet för att garantera en klimatsäker och trygg elproduktion. Att ha kärnkraften kvar som en option för framtiden är därför helt centralt.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer