TT
Jakten på ett coronavaccin

Forskare: Därför riskerar Sverige få vaccin sist

Även om ett coronavaccin kommer på plats så riskerar Sverige att hamna sist i kön och i värsta fall bli helt utan, larmar ekonomiprofessorn Rikard Forslid. När andra länder har vaccinproduktion inom sina gränser, skrivit kontrakt och dammsugit världsmarknaden på ett kommande vaccin har regeringen och ansvariga myndigheter knappt kommit ur startgroparna, förklarar han.

Regeringen var illa förberedd när det gällde att förse svenska folket med coronatester och vi blev ett av de länder som under en period hade sämst tillgång i världen, enligt statistik från Oxford universitet och organisationen Global Change Data Lab. Kritiker menade att det berodde på bristande engagemang och dålig planering. Men framför allt – otydlig ansvarsfördelning mellan regering och dess myndigheter.

Nu riskerar samma sak att hända med det eventuella kommande coronavaccinet. Alltför många parametrar pekar mot att Sverige riskerar att bli utan vaccin, eller i alla fall hamna sent i kön för att få det, menar Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, som i över 15 år har varit engagerad i frågan om vaccinproduktion i Sverige.

– Tidigare fanns det många vaccintillverkare i världen men de har blivit väldigt få. Marknaden domineras av fyra stora aktörer, varav två ligger i USA. Hur många vaccinsprutor tror du att Trump kommer att släppa ut från USA innan det amerikanska folket är vaccinerat?

EU ska vara en garant för öppenhet medlemsländerna emellan. Men vi ser vad som hände i Tyskland när sjukvårdsmaterial blev en bristvara för några månader sedan.

Rikard Forslid följer upp sin retoriska fråga med att undra om vaccintillverkarna i Europa kommer att vara sjystare och dela med sig av vaccinet till övriga länder. Han hoppas det, men är tveksam.

– EU ska vara en garant för öppenhet medlemsländerna emellan. Men vi ser vad som hände i Tyskland när sjukvårdsmaterial blev en bristvara för några månader sedan, säger Rikard Forslid.

Han hänvisar till det exportstopp som flera länder i världen införde i mitten av mars, bland annat Tyskland, för export av medicinska munskydd och annan medicinsk utrustning.

– Man står sig slätt i ett krisläge när man saknar inhemsk produktion. Då betyder ett kontrakt på ett papper inte speciellt mycket, säger han.

”Sverige har inte kommit med på båten”

Det kommande vaccinet ska, när det väl har utvecklats och testats ordentligt, även produceras och distribueras. De starka ekonomiska länderna har redan insett att det blir en enorm huggsexa om de tillgängliga doserna. The Guardian rapporterade till exempel den 15 mars om att Trumpadministrationen redan har erbjudit enorma summor pengar till den tyska vaccinproducenten Curevac för ensamrätten på deras vaccin. 

Astra Zeneca har gjort upp med Frankrike, Tyskland och England om att sälja vaccin, men Sverige har inte kommit med på båten där ännu.

Och för Sveriges del ser man redan nu tecken på att vi kommer att hamna i strykklass när läkemedelsjättarna ska börja sälja sitt vaccin. För trots att läkemedelsjätten Astra Zeneca är delvis svenskt (svensk-brittiskt) så finns ännu inget avtal skrivet med Sverige.

– Astra Zeneca har gjort upp med Frankrike, Tyskland och England om att sälja vaccin, men Sverige har inte kommit med på båten där ännu, säger Rikard Forslid.

Han menar även att den monopolliknande marknaden i sig kan vara kontraproduktiv för att få fram tillräckligt många vaccindoser, även om det skulle vara möjligt.

– Enligt ekonomisk teori skulle ett vinstmaximerande företag välja att pytsa ut sitt vaccin i långsam takt snarare än att få fram så många doser som möjligt på kort tid. Jag vill inte påstå att företagen skulle agera fullständigt vinstmaximerande i detta läge, de har ju även sin goodwill att tänka på. Men att de ekonomiska incitamenten skulle kunna bromsa produktionen är ändå ett observandum, säger Rikard Forslid.

Och internationell forskning ger honom stöd. I en artikel i Health Economics från 2015 presenterar två forskare en studie som visar hur ett monopol inom vaccinproduktionen skulle ha motiv att begränsa sin produktion, vilket skulle fördröja försäljningen av ett influensavaccin.

Sverige har valt vägen att förlita sig på optionskontrakt med läkemedelsbolag i utlandet för att köpa in vaccin. Men ett sådant kontrakt hänger som sagt löst i kristider.

Rikard Forslid har i 15 års tid förespråkat att Sverige inrättar en egen produktionsanläggning för vaccintillverkning, men han upplever att frågan aldrig har tagits på allvar, eller också har den halkat mellan stolarna.

– Sverige har valt vägen att förlita sig på optionskontrakt med läkemedelsbolag i utlandet för att köpa in vaccin. Men ett sådant kontrakt hänger som sagt löst i kristider. Med en egen vaccinfabrik i Sverige, som tillverkar på licens, skulle vi ha ett väsentligt bättre läge att förse vår befolkning med vaccin, säger han.

Det som är komplicerat och tar tid vad gäller att få fram ett vaccin är inte själva tillverkningen – det är forskningen som ligger bakom vaccinet och de omfattande och rigorösa tester som behöver göras. När det väl är klart går tillverkningen relativt enkelt. Men med alldeles för få produktionsställen så riskerar det ändå att bli en flaskhals. 

– När vaccinet väl är utvecklat så blir produktionsprocessen enkel, även om det kan skifta beroende på typen av vaccin. Hade man haft en egen produktionsenhet så hade man snabbt kunnat förse Sverige med tillräckligt mycket vaccin, säger Rikard Forslid.

Vissa nyare typer av vaccin kräver andra typer av produktionsanläggningar, men Rikard Forslid menar att det inte är orimligt att förbereda produktionsmöjligheter för både ett mera traditionellt vaccin och för ett modernt DNA-baserat vaccin.

En produktionsanläggning för vaccin i Sverige vore en oerhört billig försäkring. Det skulle inte behöva kosta mer än någon miljard eller två. Jämför med en annan ”försäkring” som försvaret. Det kostar 40 miljarder varje år.

Han liknar det vid en försäkring, som i jämförelse med andra ”försäkringar” i Sverige är häpnadsväckande billig.

– En produktionsanläggning för vaccin i Sverige vore en oerhört billig försäkring. Det skulle inte behöva kosta mer än någon miljard eller två. Jämför med en annan ”försäkring” som försvaret. Det kostar 40 miljarder varje år. Man kan också jämföra med de 250 miljarder som vi hittills har lagts på att stabilisera ekonomin under coronakrisen, säger Rikard Forslid.  

Det går också att jämföra med de kostnader Sverige faktiskt har redan nu för att bekosta de befintliga optionskontrakten. Optionskontraktet innebär att vi redan i dag bekostar 85 miljoner kronor per år för att vi ska vara garanterade leveranser av vaccin – men då är inte kostnaderna för själva vaccinet medräknat. Något som Rikard Forslid uppmärksammade i en debattartikel i SvD redan 2016.

Skulle kunna bygga egen fabrik

För att Sverige ska kunna vara med och buda på ett vaccin, när det väl kommer ut, har regeringen beviljat Folkhälsomyndigheten ett lån på upp till två miljarder kronor. Om det kommer att räcka är det ingen som vet. Men bara den summan skulle man kunna bygga en egen fabrik för.

– Även så enkla saker som att fylla sprutorna med vaccinet riskerar att bli en flaskhals. Sammanlagt kommer det att handla om miljarder doser. Bara en enkel ”filling station” i Sverige skulle hjälpa mycket. Men inte heller den saken verkar komma till stånd, säger Rikard Forslid.

Men nu när vi står mitt i pandemin så borde det vara för sent att påbörja bygget av en vaccinproduktionsfabrik. Eller?

– Jag har varit i kontakt med en person som arbetar på ett stort företag som tillverkar fabriker för biokemiska ändamål. De anger att de skulle kunna bygga en sådan fabrik inom loppet av några månader, säger Rikard Forslid.

fPlus ringde upp personen som arbetar på det nämnda företaget, men av sekretesskäl vill han inte bli intervjuad och han vill inte heller att vi nämner företagets namn.

Svenska politiker vill kunna skylla på andra

Så varför inser inte regeringen att en vaccinfabrik vore ett både enkelt och billigt sätt att försäkra oss om tillgången på vaccin – det som verkar så uppenbart när Rikard Forslid beskriver saken? Det kan handla om rädslan för ansvarsutkrävande om det skulle gå fel, menar han.

– Tänk om vaccinet inte skulle fungera, eller om det rent av skulle bli farligt. Efter utbrottet av svininfluensan (H1N1) 2009 utvecklades snabbt vaccinet Pandemrix. Det visade sig leda till en ökning av sömnsjuka bland barn och ungdomar. Nu kan politikerna i stället skylla på internationella företag om det inte skulle fungera, säger Rikard Forslid.

Han har under de 15 år han har pläderat för inhemsk produktion av vaccin mött en stenvägg, menar han.

– Det var aktuellt med ett bygge omkring 2005, men det gled mellan stolarna när regeringen Reinfeldt tillträdde. Sedan dess har alla regeringar funnit frågan ointressant.

Tänk om vaccintillverkarna helt enkelt säger nej nu, för att andra stater har köpt upp alla kontrakt?

Även Folkhälsomyndigheten har agerat avfärdande i frågan om egen vaccinproduktion.

– Folkhälsomyndigheten var njugg då jag kampanjade för det här tidigare. Jag har en känsla av att de inte heller gillar egen produktion av vaccin, utan har valt att skriva optionskontrakt i stället. De kontrakten håller på att förfalla och vad jag vet så pågår förhandlingar om ett nytt kontrakt – kanske inte det bästa förhandlingsläget. Tänk om vaccintillverkarna helt enkelt säger nej nu, för att andra stater har köpt upp alla kontrakt? avslutar Rikard Forslid. 

Befarar ett nytt fiasko

Camilla Waltersson Grönvall är moderat riksdagspolitiker och ledamot i socialutskottet. Hon är mycket kritisk till regeringens och folkhälsomyndighetens arbete med vaccinfrågan och befarar ett fiasko liknande det med coronatesterna.

– När det gäller att styra och leda landet är regeringen ansvarig. Alltid! Men bristande engagemang, otydlig ansvarsfördelning och dålig planering riskerar nu att leda oss till samma fiasko i vaccinfrågan som vi såg vad gäller coronatesterna, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Regeringen borde dra lärdom av sitt tidigare misslyckande och inrätta tydlighet i ansvarsfrågorna, samt på ett tydligare sätt inta en starkare position internationellt när det gäller att säkra tillgången på vaccin, annars kommer vi att hamna sist i kön.

Hon, liksom Rikard Forslid, pekar på riskerna med att världsmarknaden snabbt kommer att dammsugas på tillgängligt vaccin.

– Regeringen borde dra lärdom av sitt tidigare misslyckande och inrätta tydlighet i ansvarsfrågorna, samt på ett tydligare sätt inta en starkare position internationellt när det gäller att säkra tillgången på vaccin, annars kommer vi att hamna sist i kön, säger hon.

Hon påpekar också att den vaccinsamordnare som regeringen presenterade i början av förra veckan, Richard Bergström, får det tydliga mandat han behöver.

– Det tog väldigt lång tid för regeringen att få fram den utlovade vaccinsamordnaren. Jag har fullt förtroende för honom, men det är också viktigt att hans uppdrag är tydligt, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Folkhälsomyndigheten: ”Omöjligt att säga vad kostnaden blir”

fPlus har bett att få tala med ytterst ansvariga för vaccinfrågan på Folkhälsomyndigheten, men har inte blivit beviljade en intervju. Däremot bad myndigheten om att få frågor skickade över mejl för att besvara skriftligen. Svaren kommer via Henrik Josephson på Folkhälsomyndighetens presstjänst.

Har ni koll på den dagliga utvecklingen i världen vad gäller vaccinet? Hur är läget just nu?

– Vi följer fortlöpande utvecklingen av möjliga vaccinkandidater (prototypvacciner) mot covid-19. För närvarande (uppdaterat 200624) finns enligt WHO 16 sådana i någon form av klinisk prövning, de flesta i fas ett, det vill säga tidig fas. Många forskargrupper jobbar samtidigt med att ta fram nya prototyper, långt över 100, men hur många och vilka av dem som kommer att nå klinisk prövning är oklart.

Hur tillförsäkrar ni beredskapen?

– Folkhälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag med syfte att förbereda för att eventuella covid-19-vacciner kan införskaffas, tas emot och distribueras på ett effektivt sätt när det är dags. Det inbegriper också möjligheter att registrera och följa upp vaccinationerna. Vi samarbetar med flera myndigheter och andra aktörer rörande detta, bland annat Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, MSB, SKR, smittskydd och regioner. Uppdraget ska delrapporteras till regeringen 31 augusti i år.

Kommer två miljarder räcka att buda med när vaccinet är klart, tror ni?

– Det är omöjligt att i dag säga exakt vad kostnaderna för dessa vacciner kommer att bli. Det pågår internationella initiativ för att försöka tillgodose en global fördelning av covid-vacciner, bland annat inom WHO och EU. Sverige verkar aktivt inom EU för detta.

Vad kostar de nuvarande optionskontrakten per år?

– Vet inte vilka optionskontrakt som avses, är det för pandemiplaneringen för influensa? På grund av avtalssekretess är det exakta priset för det inte offentligt, men av uppdraget från regeringen framgår att myndigheten kan nyttja maximalt 92 miljoner kronor per år. Avtalet består av två delar, en garantidel där vi betalar en årlig avgift för och en annan del som berör inköp av vaccin vid en pandemi. För covid-19 finns ännu inga optionskontrakt färdiga.

Har ni slutit några avtal med vaccintillverkare hittills?

– Diskussioner på EU-nivå pågår. Hänvisar till regeringen och den nationella samordnaren för covid-19-vacciner för denna fråga.

Varför har Sverige aldrig byggt någon egen vaccinproduktionsanläggning?

– Detta ligger utanför Folkhälsomyndighetens mandat. Det har tidigare på politisk nivå förts diskussioner om etablerande av vaccintillverkning i Sverige, men man valde då andra alternativ för landets försörjning av vacciner.

Toppnyheter

Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Uppgift: Scania trappar upp produktionen till hösten

Lastbilstillverkaren och en av Sveriges största arbetsgivare planerar att öka produktionen igen till hösten. Enligt uppgifter till Ekot beställs det fler lastbilar än väntat.

– Efterfrågan har ju varit lite större än vad man räknat med, säger IF Metalls klubbordförande i Oskarshamn, Mikael Johansson, till radion.

Den ökade produktionstakten innebär att Scania kan komma att återanställa personal som fått sluta i samband med coronakrisen, enligt IF Metall. Michael Lyngsie, ordförande för IF Metall på Scania i Södertälje, säger till Ekot att ingen vågade tro på scenariot att det skulle studsa tillbaka så snabbt.

Scanias pressavdelning vill inte kommentera uppgifterna om ökad produktion på grund av att bolaget släpper din delårsrapport om några veckor.

2 tim
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Flera skäl att se över stöden till företagen”

Artister som Petter och Sarah Dawn Finer har nyligen dragit tillbaka sin sina ansökningar om ekonomiskt stöd efter kritiken att de redan tjänar miljoner varje år.

Men när statsmakterna beslutar att stödja branscher under pandemin, ska det då spela roll hur sparsamma dessa företag har varit? undrar DI:s ledarskribent Tobias Wikström.

Han tycker det är olyckligt när stödsystem har villkor som gör att välskötta företag har sämre chanser.

"Motsvarigheten skulle vara att privatpersoner med mycket pengar på banken inte skulle få pengar från a-kassan", skriver han.

På samma sätt som en skattesänkning gäller alla slags bolag borde samma sak gälla när en stödåtgärd kanaliseras via en utbetalning.

Det gäller inte bara under pandemin. Svensk finanspolitik bör i framtiden handla om hur Sveriges ekonomi ska kunna växa igen, med bättre förutsättningar än före krisen, skriver Wikström.

Igår 20:18
HENRIK MONTGOMERY
undefined

Prognos: Sveriges ekonomi kan gå starkast genom krisen

Sverige väntas bli ett av de länder som kommer att drabbas minst ekonomiskt av coronakrisen, enligt Moodys, rapporterar Dagens PS.

Överlag har de nordiska länderna starka statsfinanser och kreditvärderingsjätten Moodys spår en relativt stark återhämtning för hela regionen. Men krisen väntas slå hårdast mot Finland. Där kan tappet nå 6,5 procent. Svenskt BNP väntas falla med 3,8 procent.

När EU gjorde en bedömning förra veckan hamnade Sverige även då högt på listan. I deras rapport väntas dock Sverige få ett större BNP-fall än Danmark.

Igår 12:54
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Foto: Hasse Holmberg / TT
Handeln i siffror

Branschen vädjar om skattesänkningar efter raset

Pandemin kramar musten ur modehandeln. I juni minskade klädförsäljningen med närmare 20 procent i fysiska butiker och deras e-handel, jämfört med juni i fjol. Skoförsäljningen rasade med drygt 30 procent, enligt Stilindex från Svensk Handel Stil.

"Även om kunderna sakta börjar komma tillbaka till butikerna är försäljningstappen fortsatt omfattande. I juni tappade klädhandeln nästan 20 procent och skohandeln hela 30 procent. Situationen är mycket allvarlig", säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Branschen vädjar nu om åtgärder från politikerna – skattesänkningar – för att klara krisen.

"I ett läge där modehandeln behöver politikens stöd för att ta sig igenom en exceptionell kris gör regeringen precis tvärtom när de väljer att gå vidare med en straffskatt på kläder och skor. Det är tondövt och riskerar att bli nådastöten som tvingar modebutiker att stänga igen", säger Mats Hedenström.

33 min
HENRIK MONTGOMERY
undefined

Nordea: Svensk återhämtning minst i Norden

Efter att ha fallit stort i mars har konsumtionen nu återhämtat sig i alla nordiska länder. Men återhämtningen är långsammare i Sverige än i våra grannländer, visar ny data över korttransaktioner från Nordea.

Transaktionerna i Finland och Norge var drygt sex procent högre i juni 2020 än samma månad 2019. I Danmark är det strax under nollan, medan Sverige ligger sju procent lägre än juni förra året.

I samtliga länder är konsumtionen av varor högre än normalt, medan nivåerna för köp av tjänster ligger betydligt lägre. Vad gäller både frisörer och restauranger var tappet först störst i Finland, Danmark och Norge, men transaktionerna har där kommit tillbaka under maj och juni. Nu är det i stället svenskarna som spenderar minst i Norden hos frisörer och restauranger, jämfört med förra året.

De hårdast drabbade sektorerna i samtliga nordiska länder är kultur, hotell, flyg, och kollektivtrafik.

6 jul
Läs mer om Handeln i siffror
Illustrationsbild. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Studie: Äldre upplever sina barn som kontrollerande

I en enkätstudie med svenskar över 70 år framkommer att åldersgränserna för restriktioner under coronapandemin inneburit att personer i gruppen känner sig kontrollerade av sina barn. Det säger Jannicke Andersson som är universitetslektor i socialt arbete på Högskolan i Halmstad som utfört studien, till SVT Halland.

– Barn och barnbarn tar på sig rollen som den som ska visa omsorg och eftertanke, som ibland övergår i någon form av kontroll.

Folkhälsomyndigheternas riktlinjer lutar sig mot att hög ålder är främsta riskfaktorn för att bli sjuk i covid-19.

37 min
Illustrationsbild. TT
undefined

Ska kartlägga långtidssjuka med coronasymptom

Många vittnar om att de upplevt covid-19-symtom under lång tid, ibland flera månader. Nu får Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i uppdrag från regeringen att kartlägga de långtidssjukskrivna, rapporterar TT.

Med kartläggningen vill man både hitta information om möjliga behandlingar och förbättra kunskapsläget inom sjukvården.

– Särskilt viktig information just nu är att inte automatiskt utgå från att utdragen feber i flera månader beror på covid-19. Det kan vara andra allvarliga sjukdomar som ligger bakom, Thomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen.

3 tim
Illustrationsbild. jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kraftig ökning av digitala vårdbesök i pandemin

Antalet besök hos digitala vårdgivare som Kry och Min doktor har under vissa månader dubblats sedan coronapandemin bröt ut, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

De privata vårdgivarna online har tagit emot totalt över 800 000 besök fram till i maj i år. Det kan jämföras med de 1,1 miljoner besök som gjordes där under hela förra året.

– Jag tror att många har fått upp ögonen för den här möjligheten. Dessutom har man en tillgänglighet man kanske inte alltid har i den fysiska vården, säger Kent Bobits, verksamhetsutvecklare för e-hälsa på Region Sörmland, där merparten av de digitala vårdgivarna är registrerade.

3 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Människor med ansiktsmask i London. Alberto Pezzali / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Varnar för 120 000 döda i andravåg i Storbritannien

Om virusspridningen tar fart på nytt och de styrande inte agerar riskerar Storbritannien ett dödstal på 120 000 personer fram till juni nästa år. Det skriver den brittiska regeringens vetenskaplige chefsrådgivare Patrick Vallance i en ny rapport, rapporterar Sky News.

I rapporten har Vallance och 36 andra forskare gjort uppskattningar för hur en andravåg skulle kunna drabba britterna. Att man skulle hamna på över 100 000 döda är i nuläget inte sannolikt, men rapportförfattarna varnar för vad som kan hända när vädret slår om efter sommaren.

– När vi rör oss mot vintern blir vädret sämre, folk stannar inomhus mer och håller sina fönster stängda, därför ökar såklart sannolikheten för spridning, säger Azra Ghani, professor i infektionssjukdomar.

37 min
Jair Bolsonaro talar i telefon utanför presidentpalatset i Brasilia. Eraldo Peres / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Bolsonaro: Hoppas kunna vara tillbaka inom en vecka

Jair Bolsonaro har tröttnat på karantänen och ska ta ett nytt test på tisdagen i förhoppning om att det ska visa att han är frisk från covid-19. Det säger den brasilianske presidenten till CNN.

– Jag vet inte om testet kommer att visa på smitta, men om allt ser bra ut återvänder jag till jobbet. Annars kommer jag förstås att vänta ytterligare några dagar, säger 65-åringen och tillägger att han hoppas kunna vara tillbaka på jobbet som vanligt inom max en vecka.

2 tim
Personal vid intensiven på Nyköpings Lasarett tar på sig skyddsutrustning vid arbetet med patienter med covid-19. Magnus Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kritiserade andningsskydd från Kina får nu grönt ljus

De kritiserade andningsskydden från Kina som tidigare har stoppats från att användas i vården får nu grönt ljus av Socialstyrelsen, rapporterar SVT Nyheter.

Tidigare under våren godkändes maskerna av Socialstyrelsen. Därefter visade ett annat test att maskerna släpper igenom sju gånger mer vattendroppar än tillåtet, vilket ledde till att användandet pausades.

– Regionerna har informerats om att den tillfälliga rekommendationen att inte använda maskerna nu hävs, säger Erik Magnusson, inköpschef för Socialstyrelsens särskilda organisation, i ett pressmeddelande.

Igår 15:01
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Illustrationsbild.  TT
Dagens börs

Wall Street-tapp smittar av sig: Stockholmsbörsen sjunker

Gårdagens nedgångar på Wall Street och morgonens negativa humör på Asienbörserna smittar av sig på Stockholmsbörsen. Strax efter start står indexen så här:
• OMXSPI: -0,8%
• OMXS30: -0,8 %
Nedgångarna är också tvärtemot hur börsen gick i går då båda ledande index steg nästan 2 procent vardera.

Tisdagsmorgonen har varit rapporttät och även i går efter börsstängning kom ett antal resultatuppdateringar. Bland annat från mätteknikbolaget Hexagon som lämnade en omvänd vinstvarning trots coronapandemi. Hexagon har fått flera riktkurshöjningar under morgonen och aktien är upp drygt 5 procent i starten.

Bland dagens rapportbolag märks Avanza som i det närmaste trefaldigade sitt resultat i det andra kvartalet. Antalet kunder strömmade också in i nätbanken och facit blev en ökning med 68 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Avanzas aktie ökar över 8 procent.

Bostadsutvecklaren JM:s omsättning kom in 3 procent högre än förhandstipsen. Rörelseresultatet blev dock 6 procent sämre än väntat och aktien sjunker drygt 2 procent i börsöppningen.

Godisjätten Cloetta har det fortsatt svårt i coronapandemins spår. Det justerade rörelseresultatet var högre än förväntningarna men bolaget flaggar samtidigt för ett svagt tredje kvartal. Aktien är ner 1 procent.

Texten uppdateras.

20 min
undefined

Teslas börsrally kom av sig – stängde på minus

Tesla rusade över 14 procent på veckans första handelsdag efter att i helgen meddelande bolaget att de sänker priset på sin Model Y.

Tidigare på måndagen fick elbilstillverkaren också en kraftigt höjd riktkurs av Roth Capital till 750 dollar från tidigare 350 dollar.

Som mest aktien handlades under dagen för omkring 1 794 dollar och hade vid den tidpunkten stigit över 600 procent på ett år.

Men uppgången kom av sig och vid stängning hade aktien vänt från starkt upp till tydligt ned. Vid stängning stod den på minus 3,1 procent.

Igår 13:56
Läs mer om Dagens börs
Daniel Lewis Lee Dan Pierce / TT NYHETSBYRÅN
Trumps Amerika

Första federala dödsstraffet på 17 år får klartecken i USA

USA:s högsta domstol ger klartecken för det första dödsstraffet på federal nivå på 17 år, skriver AP.

Den dömde trippelmördaren och vit makt-anhängaren Daniel Lewis Lee från delstaten Oklahoma skulle ha avrättats med giftinjektion klockan 22.00 i kväll svensk tid. Ett domstolsbeslut i lägre instans har i sista stund gjort att avrättningen skjutits upp.

Högsta domstolens beslut innebär att avrättningen av Daniel Lewis Lee kan verkställas men det är oklart när den kan ske.

Ingen federal avrättning har ägt rum i USA sedan 2003, trots att det sedan 1988 inte är förbjudet. Förra året meddelade president Donald Trump dock att hans administration återupptar federala dödsstraff.

33 min
Serveringspersonal på en restaurang.  Marcio Jose Sanchez / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kalifornien stänger barer efter stor smittspridning

Kalifornien stänger alla barer och restauranger efter en kraftig ökning av spridning av viruset i delstaten, rapporterar Los Angeles Times.

Även biografer, museum, kyrkor och andra ställen som har inomhusaktiviteter måste hålla stängt för att hindra smittan.

Den 12 juni öppnade Kalifornien upp sina verksamheter, men nu har alltså guvernören Gavin Newsom gått ut med nya restriktioner.

– Vi ser att smittan ökar. Vi måste inse att covid-19 inte kommer att försvinna förrän vi har ett vaccin eller en effektiv behandling för sjukdomen, säger han.

Uteserveringar och take away kommer att vara tillåtet.

Igår 20:18
Läs mer om Trumps Amerika

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer