Företagens miljöarbete

Företagens klimatlöfte: Vi ska bättra oss

Nästan vartannat bolag lovar att skärpa rapporteringen av sina utsläpp, visar Dagens industris klimatindex.

Di lanserade i oktober ett klimatindex där nyckeltal för klimatet lyfts in på en tidnings börssidor och indexet är under utveckling. Indexet visar att 94 av 124 bolag saknar redovisning för åtminstone delar av sina utsläpp.

Av dessa lovar nu 43 bolag att förbättra sin rapportering. Totalt rör det sig om 46 procent av de berörda bolagen som lägger i en extra växel.

Det huvudsakliga syftet med Di:s klimatindex är att fler bolag ska börja kartlägga och rapportera sina utsläpp.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer