Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagsklimatet i Sverige

”Företagen kan liknas vid jägarnas betydelse för jägarsamhällena”

Trots utmaningar i ekonomi och omvärld mår näringslivet relativt väl.

Det konstaterar Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål och investeringsföretaget Nordstjernan, i en intervju på Svenska Dagbladets ledarsida.

Hon liknar även företag vid jägarnas betydelse för jägarsamhällena.

”Utan skickliga jägare som förmår nedlägga och hämta hem byten till stammen, så att den kan äta sig mätt, så klarar sig heller inte de övriga sfärerna i samhället utan företagare som genererar vinster. Men lika lite som jägaren kan, eller bör, behålla hela bytet själv, utan behöver dela med sig i upplyst egenintresse, så kan inte företagaren heller behålla hela vinsten”.

Hon säger även ”att betrakta privata företag som en förlängning av staten, där avkastning och aktieägarvärdet ska underordnas andra politiskt beslutade uppgifter är långsiktigt djupt skadligt”.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer