Diskussionen om LAS

Företagarna: Regeringen måste reformera arbetsrätten

Arbetsrättslagstiftningen är föråldrad och det är hög tid att reformera den, skriver Lise-Lotte Argulander och Patrik Nilsson från Företagarna på SvD:s debattsida.

De pekar särskilt ut uppsägning på grund av personliga skäl som ett exempel på hur lagen inte fungerar:

”Rädslan för att rekrytera fel kvalificerar in sig bland de tre vanligaste skälen till att företagare tvekar att anställa visar Företagarnas undersökning. De höga kostnaderna och de ofta långdragna processerna som är förknippade med att säga upp medarbetare som inte sköter sitt jobb har skapat en utbredd rädsla för felrekryteringar vilket slår mot både företagens utveckling och rörligheten på arbetsmarknaden.”, skriver de.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer