Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Äganderätten

Företagarfrågan som skakar Januariavtalet – ”Väldigt högt tonläge just nu”

Nu framträder en djup spricka, framför allt mellan Centerpartiet och Miljöpartiet, som sätter hela Januariavtalet i gungning. ”Vi har fått en oerhört märklig diskussion kring omfattningen av skyddad mark”, säger riksdagsledamoten Peter Helander (C) till fPlus.

Äganderätten i skogen ska värnas och stärkas. Det har de fyra partierna C, L, MP och S kommit överens om i Januariavtalet. Men just på den punkten framträder nu en djup spricka mellan framförallt två av samarbetspartierna.

Det hela kokar ner till en tolkningsfråga. Hur mycket skogsmark är egentligen redan skyddad med hänsyn till naturvärden och utrotningshotade biotoper? Uppfattningarna varierar kraftigt beroende på om du frågar Centerpartiet eller Miljöpartiet.

– Vi har fått en oerhört märklig diskussion kring omfattningen av skyddad mark. Vissa hävdar att endast två procent av Sveriges mark är skyddad medan andra, mer tillförlitliga uppgifter pekar på närmare 30 procent, säger Peter Helander, Centerpartiets talesperson i skogsfrågor.

Peter Helander, Centerpartiets talesperson i skogsfrågor.  Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Blivit ett ställningskrig”

I Dagens Nyheter den 26 september sa Miljöpartiets talesperson, Maria Gardfjell att diskussionen om äganderätten i skogen har utmynnat i ett ställningskrig.

– Just nu är det ett väldigt högt tonläge om äganderätten, medan vi tycker att naturskyddet borde få ta större plats. Det har blivit ett ställningskrig, sa hon.

Men Peter Helander menar att han i förhandlingarna med statssekreteraren från Miljödepartementet, som också är miljöpartist, har fått klartecken för att gå vidare med direktivet om äganderätten i skogen, som nu också har gått vidare till utredning.

– Vi står upp för Januariavtalet, och det hoppas jag att även Miljöpartiet gör, även om Maria Gardfjäll inte gör det, säger Peter Helander.

”Brukanderätten inskränks”

Miljöpartiet och Centerpartiet står mycket långt från varandra i bedömningen om omfattningen av mark som redan bedöms som skyddad.

Miljöpartiets talesperson, Maria Gardfjell. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Enligt DN framhåller Miljöpartiet bedömningen att bara fem procent har fullgott skydd. Och övriga myndigheter och organisationer som rör natur och miljö ger vitt skilda uppgifter.

– Enligt en inventering som Skogsstyrelsen, SLU och Naturvårdsverket presenterade i juni är 28 procent av Sveriges skogsmark redan skyddad. Och då har man inte ens räknat med strandskyddet, vilket omfattar mycket mark i Sverige. Sammantaget blir det över 30 procent där brukanderätten på något sätt är inskränkt, säger Peter Helander.

Han menar att Sverige behöver få på plats ett mer enhetligt sätt att mäta vad som anses vara skyddad mark.

– Vi vill naturligtvis också skydda det som är skyddsvärt, men vi måste ha en tydlig modell hur vi räknar. Vi räknar till exempel inte på samma sätt som i andra länder. I Tyskland räknas till exempel den mark som brukas av jord- och skogsägare som skyddad. Då skulle vi få en ännu högre procentsats skyddad mark i Sverige, säger Peter Helander.

Myndigheter glidit ifrån lagstiftningen

En annan allvarlig fråga anser Peter Helander vara det bristande förtroende som blir alltmer påtagligt mellan myndigheter och markägare.

– Det finns ett antal mål i Sverige, bland annat, ”fjällskogsdomen”, ”lavskrikemålet” och ”bombmurklemålet” där staten har förlorat, därför att de inte har tagit hänsyn till balansen mellan äganderätten och miljön. Det är ett tydligt tecken på att myndigheterna har glidit ifrån den lagstiftningen som vi har haft i 25 år. Det är allvarligt och det skadar förtroendet för stat och myndigheter, säger Peter Helander.

Redan infekterad fråga

De här diskussionerna läggs ovanpå en redan infekterad fråga. En rad skogsägare känner sig överkörda när det gäller äganderätten, och i juni införde regeringen ett nytt direktiv till Skogsstyrelsen om vad som ska klassas som nyckelbiotop. Det nya sättet att mäta innebär att över en halv miljon hektar nu kan klassas som nyckelbiotop utan att markägarna får ersättning, vilket fPlus tidigare har rapporterat om. Det väckte enorm kritik från skogs- och markägare som menar att skogsvärden uppemot 50 till 100 miljarder kronor kan gå upp i rök.

– Skogsstyrelsen har inte förstått vilken avgörande roll de har i nyckelbiotopsinventeringen. De kan inte två sina händer genom att säga att nyckelbiotopsinventering inte är ett förbud mot avverkning – alla vet att det i praktiken blir så i alla fall, säger Peter Helander.

Han menar att det kraftiga motstånd som Skogsstyrelsens agerande har lett till visar på ett allt större förtroendeglapp mellan myndigheterna och företagarna.

– När myndigheters tolkning av vad som är nyckelbiotoper förändras över tid och framför allt går från mindre skyddsvärda ytor till att peka ut hela skogar så förändras hela grundvalarna för kopplingen mellan certifieringsreglerna och inventering av nyckelbiotoper. Min ambition är att återskapa tillit och förtroende mellan skogsägare och myndigheter, avslutar Peter Helander.

Toppnyheter

Adam Schiff. J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Schiff: Trumps agerande mycket värre än Watergate

Att villkora militärt bistånd till Ukraina mot gentjänster, såsom Demokraterna anser att Donald Trump gjort, är mycket värre än det Richard Nixon gjorde under Watergate-skandalen. Det säger den demokratiske ordföranden i underrättelseutskottet, Adam Schiff, som leder förhören i den pågående riksrättsutredningen, skriver AFP.

Han menar att Trump genom sitt agerande svikit en allierad, som dessutom ligger i krig.

– Det är betydigt värre än en tredje klassens inbrott i Demokraternas högkvarter, sa Schiff, när de öppna förhören i dag avslutades.

Igår 22:14
Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Andrew Yang och Tom Steyer.  ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
undefined

Sanders: Trump är tidernas mest korrupta president

Under debatten mellan tio av Demokraternas primärvalskandidater i natt togs frågan om den pågående riksrättsutredningen mot president Donald Trump upp.

– Jag tror inte att det är en bra idé att vi rättar oss efter Trumps retorik och säger ”lås in honom”. Vi måste ena landet, sa den före detta vicepresidenten Joe Biden.

Bernie Sanders tryckte på vikten av att ingen amerikan står över lagen, men ville samtidigt betona att USA trots allt inte är så polariserat som det kan verka.

– Han är förmodligen den mest korrupta presidenten i modern tid, men vi kan inte bara fokusera på Donald Trump. Om vi gör det förlorar vi valet, sa han.

Elizabeth Warren gjorde en passning till gårdagens kongressutfrågning av EU-ambassadören Gordon Sondland, som tidigare ska ha bidragit med stora belopp till Trumps kampanj:

– Vi kommer inte att ge ambassadörsposter till den högst bjudande, sa hon.

Även Kamala Harris var på offensiven och kallade Trump för en brottsling som bor i Vita huset.

Igår 03:35
Läs mer om Anklagelserna mot Trump

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer