Diskussionen om LAS

Företagare om LAS-förslag kring uppsägningar: "Bra, men borde omfatta fler"

Småföretag kan slippa de långa och dyra tvister som följer på en personlig uppsägning, enligt ett förslag från den statliga LAS-utredningen. Ett välkommet besked, men det räcker inte, menar företagare som Arbetsmarknadsnytt har pratat med.

Anställda som sägs upp av personliga skäl, det vill säga anställda som har misskött sig, ska inte kunna ogiltigförklara uppsägningen. Det är ett förslag i den statliga utredningen om LAS, enligt tidningen Arbetet. Förslaget ska det gälla företag med färre än 15 anställda, skriver tidningen.

Idag kan arbetstagaren ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl och så länge som tvisten pågår fortsätter anställningen. Det innebär att arbetsgivaren måste fortsätta att betala ut lön och förmåner under tvisten trots att arbetstagaren oftast är arbetsbefriad och inte jobbar.  

Den här typen av tvister är ofta långdragna. Hälften av dem tar mer än 17 månader innan de är avgjorda, enligt en undersökning som Arbetet refererar till. Och även om det står klart att personen har sagts upp på korrekta grunder får arbetsgivaren inte tillbaka de pengar som betalats ut för löner och förmåner under tvisten.

Det här vill alltså LAS-utredaren förändra. Därför föreslår utredningen att den anställde inte längre ska kunna ogiltigförklara uppsägningen, utan att ordinarie uppsägningstid ska gälla, inte mer. Bara om arbetstagaren kan bevisa att uppsägningen är felaktig enligt lag ska uppsägningen kunna hejdas, till exempel om det har förekommit diskriminering. 

Emma Unevik, vd och ägare på Stockholms Städsystem AB med 150 anställda, ser förslaget som ett steg i rätt riktning. Det blir dyrt om processen förhalas och arbetsgivaren tvingas betala lön länge utan att få någon arbetsinsats utförd, poängterar hon.

– Det är ett mardrömsscenario att hamna i den situationen. Många företagare drar sig för att säga upp en anställd av personliga skäl även om det i allra högsta grad är befogat. Idag är det orimligt svårt och riskfyllt med personliga uppsägningar.

Hon betonar att det inte handlar om att som arbetsgivare slentrianmässigt kunna säga upp en anställd, utan om att känna sig trygg med att göra det vid fall av grov misskötsamhet.

Däremot ser hon inget skäl till att begränsa förslaget till företag med högst 15 anställda eftersom det kan slå hårt även mot större bolag.

– För mig som driver företag i städbranschen där marginalerna är låga kan det få stora konsekvenser. Även om det bara gäller en enda person kan kostnaden motsvara halva min årsvinst. För små bolag kan det vara avgörande för bolagets överlevnad.

Företag som inte vågar utföra en uppsägning och i stället behåller någon som missköter sig grovt riskerar samtidigt andra problem, konstaterar Emma Unevik.

– Skulle vi till exempel förlora en kund på grund av att någon missköter sig kan det mycket väl uppstå arbetsbrist och då kan det få konsekvenser för flera medarbetare. Det som drabbar bolaget drabbar även de anställda.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer