ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagande i praktiken

Företagare nöjdare med livet än anställda

Trots hög arbetsbelastning är företagare mer nöjda med sina liv än anställda. Det visar en rapport som organisationen Företagarna gjort i samarbete med Umeå universitet.

– Frihet och att få bestämma själv, det stora engagemanget i företagandet och vissa personlighetsdrag är viktiga förklaringar till varför företagare mår bra, säger Företagarnas statistiker René Bongard, en av författarna till rapporten.

Undersökningen visar också att företagare utan anställda är generellt mer nöjda med livet än företagare med anställda. Livet med anställda innebär mindre frihet och mer tidspress.

– En angelägen fråga är hur småföretagares tidsanvändning kan optimeras så de kan spendera mer tid på kundkontakter och kärnverksamheten och mindre tid på administrativt arbete och kontakt med myndigheter, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Företagare upplever mest glädje i stunden när de har kontakt med sina kunder, däremot är administration och kontakt med myndigheter inte lika glädjefyllt. De är också mest nöjda med sin kärnverksamhet samt kontakt med anställda och kunder. Minst nöjda är de med administration och myndighetskontakter.

Undersökningen visar även att äldre företagare är betydligt nöjdare med livet och upplever ett högre känslomässigt välbefinnande jämfört med yngre företagare.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer