Elaine Thompson / TT NYHETSBYRÅN
Företagsklimatet i Sverige

För lika namn på vin – importör förbjuds sälja

Svenska konsumenter eller professionella köpare kan inte förväntas känna till att orden ”terreno” och ”tirreno” har skilda betydelser på italienska. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast i en dom och förbjuder därmed en vinimportören The WineAgency Sweden att sälja vinet ”Tirreno” i Sverige, skriver Dagens Juridik.

Enligt Terreno S.r.l. Società Agricola, som innehar varumärket ”Terrano”, har The WineAgency Sweden begått intrång genom oaktsamhet sedan 2016 när deras vin ”Tirreno” började säljas. ”Med hänsyn till det ovan nämnda höga krav som enligt praxis ställs på en näringsidkare att undersöka existensen av registrerade kännetecken på marknaden bedömer domstolen att The WineAgency har begått varumärkesintrång av oaktsamhet sedan försäljningen inleddes 2016” skriver domstolen.
The WineAgency bestrider att intrång skett med uppsåt och upplyste domstolen företaget inte längre saluför någon produkt under namnet ”Tirreno”. Trots det beslutade Patent- och marknadsdomstolen att företaget ska betala drygt en halv miljon kronor, fyra femtedelar av motpartens rättegångskostnader, skriver Dagens Juridik.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer