Foto:  MARK LENNIHAN
Företagarnas villkor

FN-rapport: 70 procent av jobben finns i småföretag

Enligt en rapport från FN:s fackliga organ ILO, som har hämtat statistik från 99 länder, är majoriteten av alla sysselsatta människor antingen egenföretagare eller anställda i mikroföretag, rapporterar Arbetet. Faktum är att småföretag står för hela 70 procent av den totala sysselsättningen.

Däremot finns det skillnader mellan låg- och höginkomstländer. I låginkomstländerna är andelen egenföretagare eller anställda i mindre företag 90 procent, medan de bara är runt 30 procent i höginkomstländerna.

ILO säger, utifrån vad rapporten visar, att beslutsfattare måste ta större hänsyn till småföretag för att ”tillgodose anställdas trygghet och villkor.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer