TT
De krångliga miljötillstånden

Fler målkonflikter i domstol att vänta

Den privata äganderätten till skog, nya regler för vattenanvändning är exempel på frågor som föranleder ökade spänningar mellan myndigheter och domstolar. Trenden förstärks genom en ökande specialisering hos myndigheterna, som leder till att frågor drivs utifrån specifika ansvarsområden utan hänsyn till övergripande samhällsmål, skriver miljöjurist Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv, i en krönika.

Arbetstillfällen ställs mot skyddade arter, förnybar el mot naturskyddsområden. Näringsliv och andra samhällsaktörer inser att man måste ta rygg på myndigheter för att få kontor eller butiker byggda, säkra tillgången till vägar eller flygplatser, konstaterar krönikören.

Nicklas Skår siar att många aktörer kommer att ägna mer tid och resurser åt att bevaka myndigheternas arbete och driva politiska målkonflikter i domstolar de kommande åren.

”Den som inte i tid har bevakat sina intressen riskerar att förlora sin verksamhet på sikt”, skriver han.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer