Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska utbildningen

Fler 40-plussare pluggar

Gruppen 40-åringar och äldre som studerar växer. Gruppen kan bli ännu större om förslaget om bättre studiestöd för äldre genomförs, skriver TT.

År 2014 var antalet studerande som passerat 40-årsstrecket knappt 105 000. Förrförra året, 2018, hade antalet stigit till drygt 128 000. Många av dessa läste på deltid och kunde jobba och leva på sin lön medan 36 000 personer hade studiemedel, enligt en färsk rapport från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Två tredjedelar av dessa medelålders studiemedelstagare hade avstått från studierna om möjligheten till ekonomisk stöttning inte funnits.

Regeringen förbereder för att utöka möjligheterna till studiemedel för äldre. Det handlar bland annat om att höja den övre åldersgränsen för studiemedel från 56 till 60 år.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer