Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kompetenskrisen

Ferbe: Det här måste regeringen göra för att stärka konkurrenskraften

Regeringen har lanserat fyra samverkansprogram för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Ett av dem handlar om kompetensförsörjning. Även om det är ett senkommet initiativ, är det bra och nödvändigt, skriver tidigare IF Metall-ordföranden Anders Ferbe i en krönika i Arbetsmarknadsnytt.

Han menar att bristen på samordning mellan departement har under decennier försvårat insatser för att minska den kompetensbrist som finns idag.

”Det behövs otvivelaktigt en sammanhållen nationell politik för att kunna möta kommande förändringar på arbetsmarknaden. I spåren av digitalisering, automatisering, AI, etcetera krävs allt större insatser för lärande, omställning och utveckling. När människors kunskaper ökar, stärks vår gemensamma konkurrensförmåga”, skriver Anders Ferbe.

I sin krönika räknar han upp fem områden som behöver ingå i samverkansprogrammet. Det handlar om hur olika utbildningar ska utvecklas för att stärka behovet av kunskap.

Anders Ferbe menar att nya samverkansprogram har god utvecklingspotential, men efterlyser också resurser. ”Från vackra ord om livslångt lärande till handling och praktiska insatser borde vara programmets mål”, skriver han.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer