Johansen, Erik / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska vindkraftsutbyggnaden

”Fel att subventionera vindkraft till havs”

Regeringen bör tänka om angående förslaget att subventionera vindkraft till havs då det riskerar att slå hårt mot befintlig och tillkommande elproduktion. I förlängningen hotar det hela klimatomställningen, skriver Joachim Nordin, Skellefteå Kraft, och Joonas Rauramo, Fortum, på SvD debatt.

Den föreslagna subventionsmodellen innebär att Svenska Kraftnät ska finansiera hela investeringen, vilket bryter mot principen om teknikneutralitet och likabehandling. Mot bakgrunden att alla elproducenter just nu står inför en svår tid med historiskt låga elpriser är förslaget extremt olyckligt.

”Vi tror att alla förnybara produktionsslag – även den havsbaserade vindkraften – har en plats i elsystemet. Men det måste ske på rimliga och teknikneutrala konkurrensvillkor”, skriver debattörerna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer