TT
Det svenska skattetrycket

Experter: Så hårt kan miljöskatten drabba Sverige

Syftet var aldrig att skatten skulle slå så brett. Men så blev det och nu sprider den sig dessutom till nya områden och företag. fPlus reder ut varför den så kallade vitvaruskatten har blivit en av Sveriges mest utskällda skatter.

Att kemikalieskatten skadar den svenska konkurrenskraften är något som har kritiserats sedan tidigare. Men ett mindre uppmärksammat problem är hur den även drabbar företag som inte skulle ha omfattats av lagförslaget från början.

– Det var ett förslag som togs fram och låg i byrålådan ett tag och sen plockades upp igen. Då gick det väldigt fort och blev lite som det blev, säger Maria Månsson, director, innovation and research på företaget Prevas och regelverksansvarig på organisationen Svensk Elektronik.

Enligt Maria Månsson var lagförslaget om kemikalieskatten hastigt, inte tillräckligt genomtänkt och inte heller särskilt förankrat i forskningen.

– Ursprungligen var den här lagstiftningen tänkt att främst beröra konsumentprodukter, alltså alla de elprylar som konsumenter köper till hemmet. Det är de varorna som går åt i väldigt stora antal jämfört med industrielektronik.

Trots den ursprungliga tanken om att bara beskatta konsumentprodukter slutade det med att beskattningen i stället utgick ifrån så kallade tullkoder. Dessa tullkoder gör inte någon skillnad på huruvida ett datorkort sitter i en maskin eller hemma i barnens spelkonsol, förklarar Maria Månsson.

– Så alla företag som till exempel jobbar med utrustning för styrning av fabriker eller processautomation eller allt som har med industrin och digitaliseringen att göra riskerar att drabbas av den här skatten.

Maria Månsson. Foto: Privat

Kan bli hög kostnad

Industriprodukter är oerhört viktiga för den svenska konkurrenskraften, påpekar Maria Månsson, och menar att kemikalieskatten slår mot den exportberoende industrin. En annan, paradoxal, konsekvens som skatten för med sig är att den hämmar miljövänlig utveckling.

– Ju mer vi använder oss av elektroniken på ett bra sätt när det gäller till exempel energibesparing eller digitalisering desto bättre är det för klimatfrågan, säger Maria Månsson och fortsätter:

– De slår mot varandra så att säga – den goda egenskapen av att minska miljöpåverkan med elektronik samtidigt som densamma blir skattebestraffad.

Kemikalieskatten, också kallad för vitvaruskatten, är inte heller formad utifrån vilka kemikalier som är skadligast för miljön, säger Maria Månsson. Enligt henne är det en ganska omtvistad fråga. För företagen är detta något som skapar huvudbry eftersom inte alla kemikalier beskattas lika. Det går att få en skattereduktion. Men att ta reda på vilka kemikalier ens produkter innehåller är lättare sagt än gjort.

– Den mesta av tillverkningen av exempelvis mönsterkort sker utomlands. Som företag ser man inte hur de gör utan man får lita på att underleverantörerna har gjort rätt helt enkelt, säger hon.

För särskilt mindre företag kan det innebära en hög kostnad att kontrollera sina produkter. Maria Månsson säger att hon känner till fall där företagare har varit tvungna att anställa mer personal för att hålla reda på den extra administrationen, något som inte är ”småsummor”.

Även Peter Björkholm, operativt ansvarig på Svensk Elektronik, är inne på samma argument.

– Med små och medelstora företag blir det orättvist jämfört med stora som kan ställa helt andra krav på sina underleverantörer. Alla kanske inte är beredda att göra den servicen åt en mindre kund i Sverige. Då återstår att man själv ska mäta och då har man plötsligt den administrationen att ta hand om, säger han.

Peter Björkholm Foto: Privat.

Miljövänligare men dyrare

Enligt Maria Månsson är det vanligast att företagen ger upp försöket att kolla upp sina produkter och bestämmer sig för att betala full skatt ändå, oavsett vilka typer av kemikalier de bär på.

– Det är också ett skäl till varför skatten då inte leder till bättre miljö. Företagen saknar motivation för att kämpa med de här frågorna, säger hon.

Något annat som gör det hela ännu krångligare är det faktum att skattens kostnad också beror på varans vikt. Ju tyngre varan är desto högre kostnad. Detta kan också ha negativa miljöeffekter, menar Maria Månsson.

– Om man till exempel av miljöskäl använder en metallkapsling utan flamskyddsmedel så är den tyngre och dyrare än om man använder en platskapsling som innehåller mycket flamskyddsmedel.

Peter Björkholm instämmer i kritiken och förklarar den svåra sist som företagare ofta befinner sig i.

– När man bygger någonting för konsument så kanske man kan använda plast, men inom industrin, för att det ska hålla, så måste man ha tyngre metall runtomkring.

Krånglig lagstiftning

Kemikalieskatten är svårtolkad, även för myndigheter som Skatteverket, och kan leda till godtycklighet. Peter Björkholm och Maria Månsson föreslår i stället en EU-harmonisering av lagarna för att inte svenska företag ska vara särskilt utsatta.

– Jag tror att det största incitamentet skulle vara att se till att det blir en större marknad så att de som tillverkar grundkomponenterna ser det som en ekonomisk vinning att utveckla och förbättra sina produkter och inte att det bara drabbar den svenska marknaden, säger Peter Björkholm.

– Svenska företag är oerhört noga med att vara duktiga utifrån miljösynpunkt och att följa lagar och regler. Men då kommer en sådan här lagstiftning som är väldigt krånglig och ställer till det för företagen, säger Maria Månsson och fortsätter:

– Vill man verkligen se en miljöpåverkan som ger avtryck på ett bra sätt så borde man hålla sig till EU-harmoniserad lagstiftning så att det blir likadant överallt. Att göra en så här avvikande svensk lag som dessutom är så ogenomtänkt – det är ingen bra väg att gå. Den leder inte framåt för miljön.

Gardefjäll, MP: ”Jag förstår vad de menar”

Foto: Henrik Montgomery/TT

Maria Gardfjell (MP) är förste vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Hon tycker att vitvaruskatten är bra, men är också öppen för att reformera den.

Många, bland andra företagare, säger att vitvaruskatten är en fiskal skatt som inte gör miljön bättre. Kan du förstå vad de menar med det?

– Nja, det finns farliga kemikalier i en del produkter som skulle kunna ersättas med andra kemikalier som inte är hälsofarliga. Skatten handlar om att snabba på arbetet med en giftfri vardag. Men jag förstår vad de menar eftersom den nuvarande skatten inte har fått den styrande effekten och det är skälet till att man vill höja den.

Enligt en del kunniga personer så är det oklart vilka kemikalier som är skadligast utan det beror på vad man menar med ”skadlig”. Håller du med om det?

– De kemikalier man vill fasa ut är framförallt bromerade kolväteföreningar, flamskyddsmedel och sådant. Det finns tydlig forskning på att skadliga kemikalier sprids i hemmiljön och kan ha hormonstörande påverkan.

– Men kemikalieskatten är konstruerad så att om man tar bort dessa kemikalier ur sina produkter så kan man få reducerad skatt med mellan 50 och 90 procent.

Men underleverantörerna, ofta utländska, berättar inte alltid vad produkten innehåller. Det är därför svårt och kostsamt för mindre företag i Sverige att bevisa vilka typer av kemikalier deras produkter har. Slår skatten extra hårt mot mindre företag?

– Nej, jag tror inte det. De har samma möjligheter som stora företag att ställa krav på sina leverantörer. Det är bara det att det alltid tar ett tag med nya regler att få rutin i arbetet. Men det finns både myndigheter och branschorganisationer som kan bistå med hjälp.

– Men om det är så att det finns underleverantörer som inte kan redovisa för sina kemikalier så behöver man inte köpa de produkterna. Där har Miljöpartiet lyft frågan om ”produktpass”, som finns med i Januariavtalet. Det måste bli enklare för konsumenter men också inköpare att få information om produkters innehåll.

Det var ursprungligen meningen att skatten bara skulle påverka produkter som används i hemmiljön. Men nu drabbas även industriprodukter. Vad säger du om det?

– Det är alltid så när man inför nya skatter, man utgår ifrån register som redan existerar. I det här fallet är det tullregister. Men det är bra att näringslivet har uppmärksammat det här så att man kan göra någon form av förändring i det registret. Samtidigt är det minst lika viktigt att fasa ut kemikalier från arbetsplatsen där folk jobbar hela dagarna.

Borde lagen reformeras då?

– Jag tycker att man ständigt ska förbättra system. Men när man inför en lag så måste man använda sig av de befintliga register som finns. Om man varje gång man gör någonting skulle hitta på nya regler skulle det öka administrativa bördan extremt. Men skatten handlar inte om jättestora kostnader.

Metallkapslingar, som ofta används till industriprodukter, är ofta bättre ur miljösynpunkt eftersom de inte behöver lika mycket flamskyddsmedel som plastkapslingar. Ändå beskattas de mer eftersom de är tyngre. Vad säger du om det?

– Det är alltid en avvägning men grunden är ändå att fasa ut ämnen som är skadliga. Produkter som är tyngre kan få en reducering med 90 procent av skatten om man inte använder farliga flamskyddsmedel. Då kan det ändå vara värt att använda metall.

Vissa säger att den här skatten är paradoxal eftersom den gör att man inte satsar på exempelvis digitalisering inom industrin och då köper man inte in produkter som är bättre för miljön. Vad tror du om den kritiken?

– Jag tror inte att den här skatten är så skev att det hindrar digitaliseringen eller innovationsbenägenheten i svenskt näringsliv. Tvärtom, jag tror att vi får mer goodwill internationellt.

Hur hade du utformat skatten om du hade fått bestämma?

– Jag tycker att det förslag som finns nu är bra men hade också gärna sett en kompletterande satsning med nya förslag som införlivar e-handeln, så att man inte får ett frikort för den. Nu ska Kemikalieinspektionen utvärdera effekterna och se om det finns en eventuell kritik som man måste lyssna på. Det är viktigt med grundliga utredningar och uppföljningar så att syftet följs.

Toppnyheter

Illustrationsbild. Klimatdemonstration i New York. Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN
Klimatmötet i Madrid

Analys: ”Enorm press på Johnson inför nästa möte”

Det fanns inga förväntningar om några stora genombrott om nya utsläppsmål på klimatmötet i Madrid, men man hoppades att samarbetsvilja och handlingskraft skulle lägga grunden till högre ambitioner vid nästa års möte i Glasgow. I stället gick det inte ens att enas om mindre frågor – även dessa sköts på framtiden, skriver The Guardians Fiona Harvey i en analys. Ambitionen var egentligen att bordet skulle ha rensats så att nästa möte kunde fokusera på utsläppsminskningar.

SVT:s Calle Elfström skriver i en analys att kollapsen var en hårsmån bort. Nu höjs förhoppningarna inför nästa års förhandlingar. ”Men ju mer luft man blåser in i ballongen, desto större risk är det att det slutar med en smäll och att alla går hem ledsna från kalaset”, skriver Elfström.

BBC:s Roger Harrabin skriver att pressen på Boris Johnson blir ”enorm” vid nästa års konferens i Skottland. Miljöexperter har redan varnat för att den brittiske premiärministern kommer ”förnedras” om han försöker ta ledartröjan internationellt samtidigt som det egna landet misslyckas med att möta sina klimatmål.

38 min
Finlands miljöminister Krista Mikkonen, Carolina Schmidt, John Kerry/Jennifer Morgan, Greenpeace/urfolksrepresentanten Sonia Guajajara/Greta Thunberg/Laurence Tubiana/Antonio Guterres. TT
undefined

Urvattnat men inte total besvikelse – så reagerar nyckelaktörer på mötet

Resultatet av klimatmötet i Madrid blev urvattnat då länderna inte kunde enas om synen på utsläppshandel. Däremot uteblev det totala fiaskot eftersom man kom överens om att klimatlöften ska skärpas löpande i stället för att bara förnyas.

BBC har sammanställt reaktioner från några av det utdragna mötets nyckelaktörer. En av dem som uttrycker besvikelse är FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

– Det internationella samfundet gick miste om en viktig möjlighet att visa höjda ambitioner kring begränsning, omställning och finansiering när det gäller klimatkrisen, säger han i ett uttalande.

Chiles miljöminister och klimatmötets ordförande Carolina Schmidt säger att nya generationer förväntar sig mer. Laurence Tubiana, en av arkitekterna bakom Parisavtalet, anser att tunga aktörer inte levt upp till förväntningarna vid mötet. Hon tillskriver de framgångar som ändå skett till ”en progressiv allians” bestående av små önationer och europeiska, afrikanska och latinamerikanska länder.

6 tim
Klimatmötet i Madrid. NACHO DOCE / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Klimatmötet över – enades inte om viktigaste frågan

Klimatmötet i Madrid kommer inte överens i mötets nyckelfråga om framtida utsläppshandel, rapporterar DN och SvD. Det beslutet skjuts i stället fram till nästa års klimatmöte i Glasgow i Skottland.

Nu är slutförhandlingarna i Madrid över efter rekordlång övertid. I styrdokumentet finns bland annat den punkt som EU och Sverige har kämpat hårt för – att ländernas klimatlöften (NDC) ska skärpas löpande i stället för att bara förnyas, skriver TT.

Idag 12:25
Läs mer om Klimatmötet i Madrid
undefined

Klart: Dubbel skattesmäll mot firmabilar

Efter nyår åker många företag på en dubbel skattesmäll och tvingas betala extra tusenlappar för firmabilarna, skriver Byggnadsarbetaren.

fPlus har flera gånger tidigare berättat att det efter årsskiftet införs en ny mätmetod – WLTP – för att beräkna koldioxidutsläpp vilket innebär att skatten höjs med flera tusenlappar för vissa bilmodeller.

Många företagare i byggbranschen väljer att köra diesel- eller bensindrivna firmabilar, eftersom utbudet av el- och hybridbilar är dåligt i skåpbilsklassen. Byggnadsarbetaren har pratat med Thomas Erixon, ägare till Storstockholms Byggservice, som menar att den höjda fordonsskatten drabbar fel personer.

Företag med verksamhet i Stockholm åker dessutom på en dubbel skattesmäll. Vid årsskiftet höjs nämligen trängselskatten kraftigt och börjar tas ut tidigare på mornarna, vilket drabbar hantverkare.

– Det blir en extrakostnad, även till kunden. Vi måste fakturera vidare det här, annars går det inte, säger Thomas Eriksson till Byggnadsarbetaren.

9 dec
Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

En av fyra småföretagare kämpar med lönsamheten

Var fjärde svenskt mindre bolag dras med så stora lönsamhetsproblem att ägaren inte kan ta ut lön eller att företaget går med förlust, visar en undersökning från Swedbank.

Nu kan en svagare konjunktur slå hårt mot de redan pressade småföretagarna, skriver DI.

– Om man inte har något sparande i bolaget att tala om, då är det illavarslande eftersom det blir svårt att klara en tuffare nedgång, säger Swedbanks företagarexpert Jörgen Kennemar till tidningen.

3 dec
Läs mer om Företagsklimatet i Sverige
Kraftiga vindar vid Öresundsbrons kust. TT
Vintervädret

Hårda vindarna tros avta först under morgondagen

De hårda vindar som drabbat Skåne under söndagen tros kulminera under kvällen och lugna ner sig under måndagen, skriver TT. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hårda vindbyar och flera orter i länet har drabbats av strömavbrott.

Vädret har också ställt till det för tågtrafiken. Öresundsbron har stängts, öppnat och stängts igen under dagen. Sedan 20-tiden är bron öppen, men kan komma att stängas igen med kort varsel under kvällen.

1 tim
Omkullblåst träd i Malmö på söndagen. Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tågstopp och strömavbrott efter hårda vindar i Skåne

Blåsten i södra Sverige har ställt till det för tågtrafiken i Skåne under söndagen. Flera orter har drabbats av strömavbrott och de hårda vindbyarna har gjort det svårt att resa över Öresundsbron, rapporterar TT.

Bron har stängts, öppnats och stängts igen. Vid 20-tiden öppnades bron åter, men Trafikverket varnar för att tåg kan ställas in med kort varsel och att det kan ta längre tid att resa än vanligt.

Rååbanan och Ystadsbanan är helt avstängda för trafik, och prognosen är att tågen kommer att stå stilla resten av trafikdygnet.

SMHI har utfärdat klass 1-varningar i Blekinge, Halland, Skåne, Öland och Gotland till följd av de hårda vindbyarna. Under sena kvällen kommer blåsten att lugna ner sig i Skåne och dra vidare österut.

Under kvällen når blåsten, med mycket hårda byar, Öland och under natten når den hårda blåsten Gotland.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hårda vindbyar under söndagen. Samtliga tåg mellan Hyllie och Ystad/Simrishamn har ställts in för resten av dygnet och i Eslöv och Höör blev nästan 2 000 hushåll strömlösa vid 14-tiden.

– Det kommer att gå upp mot 23-24 sekundmeter nära kusten, säger jourhavande meteorolog Charlotta Eriksson till Sydsvenskan.

Idag 14:41
Arkivbilder. TT
undefined

SMHI: Här blir julafton vit, och här blir den gråmild

Den som vill fira en vit jul bör bege sig till Dalarna, Värmland och norrut. I alla fall om man ska tro SMHI:s 10-dygnsprognos.

– Det ser ut att bli en vit och kall jul i Dalarna, norra Värmland, Jämtland och vidare norrut, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI, till TT.

För övriga landet väntar troligen några plusgrader och grått väder. Senaste gången det var en vit jul i hela Sverige var 2010, skriver nyhetsbyrån.

Idag 09:55
Läs mer om Vintervädret
Tantpatrullen demonstrerar. Arkivbild. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
De låga pensionerna

Fattigpensionärer kräver ändring i pensionssystemet

2,2 miljoner svenskar lever på pension och av dem räknas drygt 300 000 som fattigpensionärer, skriver SVT Nyheter. 60 procent av de fattiga är kvinnor.

Tantpatrullen och Pensionärer i gula västar är två grupper med fattigpensionärer som tagit strid för att de ska kunna få det bättre. Båda grupperna kräver att pensionssystemet görs om och att alla ska kunna få 16 000 kronor skattefritt.

– Det finns inte en människa som klarar sig på mindre. Hyran och mat ska betalas, säger Dan Glimmerås, en av initivativtagarna till Pensionärer i gula västar.

2 tim
Hasse Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Här är vinnarna – och förlorarna – på pensionssystemet

Att ett långt arbetsliv borde gynna pensionen kan nog de flesta hålla med om. Men ny statistisk från SPF Seniorerna visar att det kanske inte är så självklart som många hoppats på. Därför vill Seniorerna nu se tydliga förändringar av pensionssystemet, säger förbundsordförande Eva Eriksson till sajten Dina Pengar.

Vid årsskiftet väntas förändringar av grundskyddet, något som kommer att gynna de som beviljats bostadstillägg. Även de som inte arbetat alls och lever på garantipension, väntas gynnas genom en förstärkning av grundskyddet. De som drabbas hårdast är de kvinnliga snittpensionärerna utan bostadstillägg.

– Det är inte fel att förstärka grundskyddet, problemet är att politiken inte gör något för att förstärka den inkomstrelaterade allmänna pensionen, säger Eva Eriksson.

Nu vill Seniorerna se en höjning av pensionsavgiften till minst 18.5 procent.

– Vi har ett allmänt pensionssystem som inte klarar av att ge värdiga och trygga pensioner efter ett långt arbetsliv, säger Eva Eriksson till Dina Pengar.

21 nov
Läs mer om De låga pensionerna
Demonstranter i Hongkong, arkivbild. Mark Schiefelbein / TT NYHETSBYRÅN
Demokratirörelsen i Hongkong

Vardagen helt politiserad i proteströrelsens Hongkong

På familjemiddagar, på sociala medier och på gatorna – bland taxichaufförer, butiksinnehavare och hotellpersonal. Politiken har tagit över alla platser och samtal i Hongkong, skriver New Yorkers Jiayang Fan i ett långt reportage om förändringen som staden genomgått på ett år.

Att öppna munnen tolkas lätt som ett ställningstagande. ”Om jag talade mandarin antog människor att mina sympatier låg hos Peking, om jag talade engelska var jag helt klart en västerländsk liberal fiende till kommuniststyret”, skriver hon och beskriver hur sprickan gör att invånare lagt om sin vardag.

I den polariserade atmosfären är det inte längre självklart att gå till vissa affärer eller restauranger – tycker ägaren som du? Appar och grupper på sociala medier där näringsverksamheter listas som blå eller gula, regeringsvänliga respektive demokratiivrande, förenklar navigeringen samtidigt som klyftan växer.

Läs texten i länken nedan.

2 tim
Arkivbild: Demonstranter ockuperade Hongkongs internationella flygplats under ett antal dagar i augusti 2019.  Vincent Thian / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Största tappet på tio år för Hongkongs flygplats

Strax över fem miljoner passagerare passerade Hongkongs internationella flygplats i november, 16,2 procent färre än för ett år sedan. Det är det största passagerartappet på över tio år, heter det i ett pressmeddelande.

Under årets första elva månader hanterade flygplatsen sammanlagt 65,8 miljoner passagerare, en minskning med 3,4 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Sedan i juni har Hongkong skakats av stundtals våldsamma protester, där demonstranter bland annat ockuperade flygplatsen under ett antal dagar i augusti. Om detta sägs dock inget i pressmeddelandet från HKIA.

Idag 15:02
Läs mer om Demokratirörelsen i Hongkong

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer