Ulrika Modéer och  John Hassler. Shutterstock & pressbilder
Näringsliv

Experter om basinkomst: Politiska viljan saknas

Idén om basinkomst har lyfts på FN:s agenda i pandemins spår. Nyligen föreslog FN:s utvecklingsorgan UNDP en basinkomst till världens 2,7 miljarder fattiga, för att hjälpa ekonomierna i de allra mest utsatta länderna.

– Över 60 procent av världens arbetstagare jobbar inom den informella sektorn och saknar sociala skyddsnät. Med en tillfällig basinkomst kan dessa människor betala för bland annat mat, skolgång och sjukvård, säger Ulrika Modéer, chef för externa relationer på UNDP.

Ekonomiprofessorn John Hassler säger att förslaget förvisso är genomförbart, men ”tyvärr inte realistiskt”, eftersom den politiska viljan saknas.

– För långsiktig utveckling är det politiska reformer som krävs. Politisk stabilitet som inte bara gynnar eliten, tillgång till världsmarknad och förbättrat utbildningssystem är det centrala, säger John Hassler.

Ett basbidrag till världens fattigaste i coronakrisen, är det möjligt att genomföra?

Chef för externa relationer, FN:s utvecklingsorgan UNDP Ulrika Modéer

”Extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder. Vår rapport visar att en tillfällig basinkomst för världens 2,7 miljarder fattigaste är fullt möjlig. Genom att mobilisera existerande resurser kan länder införa en tillfällig basinkomst för människor som lever under eller strax över fattigdomsgränsen.

Utvecklings- och tillväxtekonomier kommer under 2020 att spendera 3,1 biljoner dollar i skuldåterbetalningar. Ett omfattande stopp på skuldåterbetalningar för alla utvecklingsländer skulle göra det möjligt för länder att istället tillfälligt använda dessa medel till nödåtgärder för att bekämpa effekterna av pandemin, till exempel genom en tillfällig basinkomst.

Om man drar ner på de omfattande subventioner av fossila bränslen som många länder har, skulle stora resurser också tillgängliggöras.”

Professor i ekonomi, Stockholms universitet.  John Hassler

”I teorin vore det förstås genomförbart. Världens samlade bruttoinkomster är cirka 8 000 miljarder dollar i månaden. 200 miljarder skulle därmed motsvara cirka 2,5 procent av världens samlade inkomster. För Sveriges del skulle det handla om av avsätta omkring 10 miljarder kronor i månaden.

Även om det inte är orimliga siffror är det tyvärr rätt uppenbart att tillräcklig politisk vilja för sådana avsättningar inte finns. I många fattiga länder finns inte institutioner för att föra över så stora resurser till fattiga människor utan att pengarna ’kommer bort’ längs vägen. Så tyvärr nog inte förslaget realistiskt.”

På vilket sätt skulle ett basbidrag till de fattigaste stötta ländernas ekonomier?

Chef för externa relationer, FN:s utvecklingsorgan UNDP Ulrika Modéer

”En tillfällig basinkomst för världens fattigaste skulle dels vara bra för ekonomin, dels för att minska smittspridningen, då folk skulle få en möjlighet att stanna hemma.

Över 60 procent av världens arbetstagare arbetar inom den informella sektorn och saknar sociala skyddsnät. Med en tillfällig basinkomst kan dessa människor betala för bland annat mat, skolgång och sjukvård för sig och sina familjer.

Vi beräknar att mellan 20-30 procent av kostnaderna för en tillfällig basinkomst skulle återbetalas i form av indirekta och direkta skatter inom ett par år i flera länder.”

Professor i ekonomi, Stockholms universitet.  John Hassler

”Köpkraften i världen och inom fattiga länder skulle omfördelas. Det skulle hjälpa fattiga människor och fattiga länder att klara den akuta ekonomiska krisen, vilket förstås vore oerhört värdefullt. Om det skulle få några långsiktiga konsekvenser för ekonomierna är mer tveksamt.”

Finns det andra ekonomiska insatser som vore mer effektiva för att hantera den ökande fattigdomen till följd av krisen?

Chef för externa relationer, FN:s utvecklingsorgan UNDP Ulrika Modéer

”En tillfällig basinkomst är ingen universallösning och vi rekommenderar fortsatt insatser för att skydda arbetstillfällen, stötta små och medelstora företag och investeringar i digital infrastruktur. Vi ser att en tillfällig basinkomst är en av flera genomförbara åtgärder för att förhindra omfattande socioekonomiska kriser i världens fattigaste och mest utsatta länder.”

Professor i ekonomi, Stockholms universitet.  John Hassler

”När det gäller akuta åtgärder i den ekonomiska krisen är transfereringar nödvändiga. För att skapa mer permanenta förändringar och långsiktig utveckling är det politiska reformer som krävs. Politisk stabilitet som inte bara gynnar eliten, tillgång till världsmarknad och förbättrat utbildningssystem är det centrala, inte pengaöverföringar.”

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer