Löfvens regeringsombildning

Experter: Därför är S och MP inte naturliga samarbetspartners

Coronakrisen gav initialt Socialdemokraterna ett ökat stöd i opinionen men regeringspartnern Miljöpartiet har inte fått samma lyft. Att partierna drar åt olika håll började dock inte med corona. Tidigare i år undrade förra språkröret Gustav Fridolin över vilket ”sossemonster” han hade skapat. Nu berättar experter för fPlus om de många olikheterna – och konflikterna – mellan partierna.

I januari skrev det förra MP-språkröret och tidigare utbildningsministern Gustav Fridolin i en debattartikel i Arbetet att han hade skapat ett ”sossemonster” under sin regeringstid. I den skrev han att S vill ”sänka skatter och minska invandringen” och väckte samtidigt frågan om hur nära regeringspartierna egentligen står varandra.

Olov Abrahamsson, politisk chefredaktör för Norrländska Socialdemokraten, NSD, är en av dem som tydligast ser konfliktytorna mellan S och MP. Miljöpartiet fick bara 2,8 procent av rösterna i riksdagsvalet i hans bevakningsområde, Norrbotten. Detta står i skarp kontrast till S som fick 41,7 procent av regionens röster.

– Jag uppskattar Miljöpartiet och det är bra för näringslivet att vi har ett parti som driver på den gröna omställningen. Det märks i hållbarhetsprojekt som Hybrit, där Vattenfall, SSAB och LKAB samverkar för att minska stålindustrins koldioxidutsläpp. Men den här gröna omställningen måste gå i takt med vad vanliga människor känner och upplever. Här tror jag att MP har ett problem, säger han.

Olov Abrahamsson säger att MP självt nämnde i sin valanalys att väljare uppfattar att partiet inte ”förstår vanligt folk”. Framförallt märks detta bland väljare i norra Sverige och på glesbygden.

– MP är väldigt pådrivande om att höja bensinskatten, dieselskatten och annat. Det är självklart att vi måste ställa om till en mer klimatvänlig fordonsflotta, men den här omställningen drabbar mest människor som har låga inkomster eller bor på glesbygden där bilen ofta är det enda transportalternativet. Det finns inga tunnelbanor i Jokkmokk eller Pajala, säger han och fortsätter:

– Den kritiken som finns i norr hittas även i Småland, Värmland och andra regioner med många glesbygdskommuner. Där finns det en ideologisk spänning gentemot S som betonar fördelnings- och regionalpolitik mer än vad MP gör.

Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Konkreta konfliktfrågor

Paulo Silva, seniorkonsult inom public affairs på New Republic, har tidigare arbetat som rådgivare åt Miljöpartiet. Han säger att de miljöpartister han har talat med är kritiska till Fridolins ovan nämnda debattartikel.

Men precis som Olov Abrahamsson är Paulo Silva också medveten om de ibland stora skiljelinjerna mellan MP och S. Ett av de mest kända exemplen är utbyggnaden av en landningsbana på Arlanda – en tvistefråga som fortfarande inte har fått någon lösning. Ett annat handlar om höghastighetsjärnvägen, om hur snabbt den ska byggas och hur snabba tågen ska vara.

– Det har funnits många konkreta konfliktfrågor mellan partierna. I en del har MP avgått med ”segern”. Till exempel bestämdes det i den nya exportstrategin att exportkrediter inte ska få gå till prospektering eller utvinning av fossila bränslen, säger Paulo Silva och tillägger:

– Att Swedegas, nu Nordion Energi, i Göteborgs hamn inte fick koppla sin naturgasterminal till det svenska stamgasnätet var en annan segerfråga utifrån partiets perspektiv.

Regeringsstriderna syns inte i media

Ofta syns inte regeringsstriderna mellan S och MP i media. Efter Januariavtalet hamnade fokus dessutom på målkonflikterna mellan regeringen och samarbetspartierna.

En öppen konflikt var dock när Stefan Löfven i höstas sa att Sverige behöver färre asylsökande, varpå statsråden och MP-språkrören Isabella Lövin och Per Bolund sa att han uttalade sig som S-ledare och inte som regeringschef. Det var en tydlig markering från MP:s sida.

– Många olika händelser under förra mandatperioden urholkade förtroendet för MP. Bland annat gick partiet till val på att man inte skulle göra det svårare för människor att komma hit och sen så blev det så i alla fall. Samtidigt skrevs Parisavtalet under av en miljöpartistisk klimatminister så det fanns saker som MP lyckades med också, säger Paulo Silva.

Migrationsdebatten har förts i norra Sverige också, men inte lika mycket som i riket generellt, säger Olov Abrahamsson. De stora ideologiska skiljelinjerna där har snarare varit partiernas olika syn på naturvård kontra regional utveckling.

– Många norrbottningar upplever att MP är en bromskloss i arbetet för att utveckla naturtillgångarna, som skogen, malmen och vattenkraften.

Olov Abrahamsson. Pär Bäckström / Frilans

Olov Abrahamsson.

Olov Abrahamsson säger att det i dagsläget finns två ärenden på regeringens bord som handlar om bearbetningskoncession för gruvnäringen. Det ena handlar om metallföretaget Boliden som har ett kopparfyndighets-projekt i byn Laver i Älvsbyn och det andra om Kallak i Jokkmokk och gruvbolaget Beowulf Mining.

– De två ärendena har legat på regeringens bord i flera år och den senfärdigheten tror många med mig hänger ihop med att de två regeringspartierna inte kan komma överens om ifall gruvprojekten får sätta igång, säger han.

Olov Abrahamsson säger vidare att det finns en lokal opinion som är emot gruvplanerna. Av den anledningen ökade MP i just Jokkmokk i valet. Däremot påpekar han att de flesta ändå röstade på partier som är för gruvprojektet.

– En stor järnmalmsfyndighet skulle vara ett jättelyft för den lokala ekonomin i Jokkmokk. Pajala har vuxit tack vare Kaunisvaaragruvan. Den har gett flera hundra arbetstillfällen enbart för de som jobbar i gruvan. Sedan blir det spridningseffekter för handel och service.

En annan känslig fråga i vintras var när samebyn Girjas i en dom i Högsta domstolen fick ensamrätt på att upplåta jakt och fiske. I dagsläget är det bara MP och Vänsterpartiet som vill att fler samebyar ska få samma rättigheter som Girjas och nyligen begärde en sameby i Kiruna ensamrätt inom sitt fjällområde. Olov Abrahamsson har i en ledare kritiserat Europaparlamentarikern Alice Bah Kuhnke (MP) för att ha jublat efter domslutet.

– Jag vill vara tydlig med att samerna som folk ska ha rätt till sitt språk och sin kultur och jag vill markera mot rasismen som har förekommit i debatten. Men man ska komma ihåg att det finns många olika intressen i fjällvärlden, inte bara samebyarna, säger han och fortsätter:

– Det finns icke-sameby-medlemmar som är jakt- och fiskeintresserade som skulle vilja jaga och fiska till rimliga kostnader och som känner oro efter domen. Därför tror jag att Alice Bah Kunhkes jubel inte var någonting som gagnade MP i de här trakterna.

MP stärks av C och L

Synen på näringslivet skiljer sig åt mellan S och MP. Paulo Silva ser ingen motsättning mellan en politik som kraftigt minskar utsläppen och ett starkt näringsliv. Han säger att de två partierna faktiskt närmar sig i just den frågan.

– Traditionellt sett har S varit rädd för att hårda miljö- och klimatkrav skulle skada näringslivet och konkurrenskraften samt skapa arbetslöshet. Men allt fler företag prioriterar hållbarhetsfrågor och gör dem till en del av affärsmodellen. Det har gjort att S inte längre uppfattar hårda klimatkrav som skadligt för näringslivet. Så den här friktionen som har funnits tidigare mellan S och MP har minskat.

Paulo Silva. Foto: New Republic

Paulo Silva.

Trots att S och MP i vissa avseenden har kommit närmare varandra har MP gynnats av att fler partier är med och ruckar på S maktposition, menar Paulo Silva och syftar på regeringssamarbetet med Centerpartiet och Liberalerna.

– Här har vi två partier som ligger närmare MP:s position när det gäller exempelvis arbetskraftsinvandring och flyktingpolitik. Det minskar konflikterna mellan S och MP eftersom det blir ganska klart vad S har för förhandlingsutrymme i de här frågorna så att säga, eftersom det nu är tre mot en, säger han och fortsätter:

– Den nya förändrade maktdynamiken har också fallit till MP:s favör när det kommer till den gröna skatteväxlingen. MP, C och L – alla de tre bejakar den på något sätt. Framförallt är det sänkt skatt på arbete och företagande som driver C och L. Sänkt skatt är S mer tveksamt till.

Inte naturliga samarbetspartners

När Gustav Fridolin och Åsa Romson blev språkrör för Miljöpartiet år 2011 befästes MP som ett ”vänsterparti” i svensk politik. Största andelen av de som röstade på MP hade S som andrahandsalternativ, tillsammans med V, valåret 2018. Ett tag var känslorna motsvarande från S-håll. Trots detta ser Paulo Silva inte nödvändigtvis S som MP:s naturliga samarbetspartner.

– Jag tror egentligen att MP skulle kunna komma överens med andra partier också. För egen del gillar jag samarbetet i Stockholm med Alliansen och MP. Jag tror att det skulle gå att hitta många intressanta möjligheter mellan MP och de borgerliga partierna. De gröna i Tyskland, till exempel, samarbetar med CDU på många håll.

Olov Abrahamsson uppskattar också inblandningen av mittenpartierna i regeringssamarbetet. Medan Paulo Silva anser att den har stärkt MP:s maktposition tycker Olov Abrahamsson att JA är en bra kompromiss utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv.

– Jag är en anhängare av Januariavtalet. Det betyder inte att jag älskar varenda punkt. Men det blir mer pengar till rättsväsende, välfärden och Norrbottniabanan som är ett regionalt och nationellt viktigt projekt. Det blir också mer pengar till yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar, säger han och tillägger:

– Men jag skulle gärna vilja se att C och L klev in i regeringen och att man hade en koalitionsregering i stället för det här samarbetet med ett avtal.

Toppnyheter

Flygplats.  TT
undefined

Januaripartierna överens om miljardpaket till flyget

Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet har kommit överens om ett miljardstöd till svenska flygplatser som påverkats av coronakrisen, rapporterar Ekot. Luftfartsverket får 900 miljoner och regionala flygplatser 100 miljoner kronor.

– Valet i de här kommunerna har varit att lägga ner ett äldreboende eller behålla den regionala flygplatsen. Nu behöver de inte fatta det beslutet, säger vikarierande C-ledaren Anders W Jonsson.

Flygplatsstödet är beräknat att täcka förlusterna som det minskande flygandet i år innebär. Det motsvarar en fördubbling av det årliga stödet.

14 jun
Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Så kan Arlanda bli en framtida mönsterflygplats”

För att möta framtidens efterfrågan på resor måste flyget bli hållbart, och för att Sverige och Arlanda ska klara det krävs satsningar, skriver Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms handelskammare, på DN Debatt.

Under coronakrisen har flygresandet minskat väsentligt, men det är inte för alltid. Vi tar nu initiativ till en ny utredning om Arlandas framtid.

”Coronakrisen har stängt gränser och förstört globala värdekedjor. För att Sverige ska kunna exportera, attrahera investeringar samt lyckas samla fler globala huvudkontor är ett utvecklat och hållbart flyg avgörande”, skriver Andreas Hatzigeorgiou på DN Debatt.

7 jul
Läs mer om Flygbranschens framtid
Intensivvårdsavdelning på Norrlands universitetssjukhus. Klas Sjöberg/Region Västerbotten
Coronavirusets spridning – Sverige

Prostatamedicin testas på svenska covidpatienter

Medicinen Enzalutamid som används för att behandla prostatacancer testas mot coronaviruset, skriver Region Västerbotten och Sahlgrenska akademin i ett gemensamt pressmeddelande.

Läkemedlet påverkar ett enzym som är viktigt vid både prostatacancer och covid-19.

– Målet är att läkemedlet ska minska mängden coronavirus som kan ta sig in i lungcellerna genom att det motverkar processen bakom ett enzym, säger Andreas Josefsson, som leder studien.

Förhoppningen är att medicinen ska förkorta sjukdomsförloppet samt minska behovet av intensivvård.

2 tim
Patienten Jennifer Haller får Modernas vaccin under försöket den 16 mars. Ted S. Warren / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Alla patienter i Modernas test utvecklade antikroppar

Alla 45 patienter som deltog i läkemedelsbolaget Modernas test med ett potentiellt coronavirusvaccin har utvecklat antikroppar, skriver CNBC.

Enligt det Astra Zeneca-delägda bolaget fick samtliga patienter ett ”robust” skydd. Moderna uppger att de deltagande personerna utvecklat ett fyra gånger starkare skydd än patienter som återhämtat sig från covid-19.

Över hälften av de deltagande patienterna fick också någon form av biverkningar, som illamående eller huvudvärk. Men symptomen var så pass milda att experimentet inte behövde avbrytas.

Datan har publicerats i New England Journal of Medicine. Resultaten är lovande men arbetet med vaccinet är ännu inne i ett tidigt stadium, konstaterar CNN.

Igår 21:30
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Mor och dotter på tur vid Ramsjøhytta. Kallestad, Gorm / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

I dag öppnar Norge gränsen för vissa turister

Svenskar från Kronoberg, Skåne och Blekinge är från och med i dag välkomna att resa in i Norge utan att sätta sig i självkarantän, skriver TT.

Även turister från ett flertal Schengenländer har fått klartecken att resa in.

Svenskar från andra län måste däremot även i fortsättningen sätta sig i tio dagars inresekarantän. Samma gäller för resenärer från Schengenländerna Bulgarien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Ungern.

1 tim
Flygplan/Domkyrkan i Berlin. TT
undefined

UD avråder inte längre från resor till Polen och Tyskland

Från och med onsdag avråds inte längre svenskar från att göra icke nödvändiga resor till Tyskland, Polen och Andorra. Utrikesdepartementet har ändrat i sin avrådan, skriver regeringen på sin hemsida.

Sedan tidigare har UD också hävt reseavrådan för icke nödvändiga resor till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Portugal, San Marino, Spanien, Ungern och Vatikanstaten.

Däremot avråds nu svenskar från att genomföra icke nödvändiga resor till Schweiz fram till den 29 juli. Samma datum gäller för övriga länder inom EU och ESS samt Storbritannien.

Igår 16:20
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Dagens börs

Stockholmsbörsen har återhämtat sig efter coronakrisen

Stockholmsbörsen inleder onsdagens handel med stigande index och återhämtar sig därmed från gårdagens minusstängning. Efter 20 minuters handel står indexen så här:
• OMXSPI: +0,6%
• OMXS30: +0,7%
Det innebär att Stockholmsbörsen nu står på samma nivå som vid årsskiftet. Sedan botten i mars har breda indexet OMXSPI stigit 42 procent men det är ännu inte riktigt uppe i årshögstanivåerna som var i mitten av februari.

Flera storbolag har släppt delårssiffror under morgonen. Bland annat Handelsbanken som överraskade positivt och redovisade betydligt lägre kreditförluster än väntat. SEB rapporterade däremot klart högre kreditförluster än förhandstipsen men hade trots det ett starkt resultat.

De båda bankerna handlades inledningsvis åt olika håll men efter tio minuters handel hade Handelsbanken följt med SEB ner i botten. Vid 09.20 är båda bankaktierna ner över 2 procent.

Även Swedbank och Nordea dras med i fallet och handlas på minus 0,9 respektive minus 0,5 procent.

Byggmax rapporterade sitt bästa kvartal någonsin, stärkta av en ”gör-det-själv-trend”. Aktien rusade över 10 procent i öppningen.

Tele2:s rapport kom in något högre än förväntningarna. Bolaget återinför också förslaget om extrautdelning på 3,50 kronor. Tele2 toppar storbolagsindexet med en ökning på över 4 procent.

Överlag lyster storbolagsindexet mestadels grönt. SKF flåsar Tele2 i nacken med en uppgång på 2,2 procent, tätt följt av Sandvik som stiger 1,8 procent.

Byggbolaget JM har fått flera riktkurshöjningar under morgonen efter gårdagens delårsrapport. JM:s aktie stiger drygt 7 procent.

Texten uppdateras.

1 tim
Arkivbild.  Ahn Young-joon / TT NYHETSBYRÅN
Handelskonflikten Kina-USA

Trump: Inte intresserad av samtal med Kina

Donald Trump är inte intresserad av att gå vidare med handelssamtalen med Kina ”just nu”. Det säger den amerikanske presidenten i en intervju med CBS News, rapporterar Reuters.

– Vi nådde ett jättebra avtal, säger Trump och refererar till det fas 1-avtal som Kina och USA kom överens om i början av året.

– Men så fort bläcket hade torkat, det var inte ens torrt, slog de till med pesten, fortsätter han och syftar på coronapandemin.

Vita husets ekonomiske rådgivare Larry Kudlow säger i en annan intervju med Fox News att handelsavtalet med Kina gäller men att Trump varnar Kina för sitt agerande i Hongkong, skriver Direkt.

1 tim
Trump på pressträffen.  Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kina hotar med sanktioner efter Trumps besked

Kina hotar med vedergällning efter att USA:s president Donald Trump dragit tillbaka Hongkongs särskilda handelsstatus, rapporterar AFP.

Enligt ett uttalande från kinesiska utrikesdepartement kommer Kina att ”vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina legitima intressen samt införa sanktioner mot amerikansk personal vid behov”.

Trumps besked kommer till följd av de nya säkerhetslagarna som har stärkt Pekings grepp över Hongkong.

4 tim
Donald Trump under nattens pressträff. Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trump avslutar Hongkongs särskilda handelsstatus

Hongkong förlorar sin särskilda handelsstatus och kommer nu att behandlas precis som Fastlandskina, meddelar USA:s president Donald Trump på en pressträff. Beskedet kommer till följd av de nya säkerhetslagarna som har stärkt Pekings grepp över Hongkong.

– Inga särskilda privilegier, ingen speciell ekonomisk behandling och ingen export av känslig teknologi, sa Trump enligt Hongkongbaserade South China Morning Post.

Dessutom går USA fram med sanktioner mot kinesiska medborgare som varit inblandade i införandet av lagarna. Presidenten säger att han agerar på grund av Kinas ”förtryckande handlingar”.

Igår 22:08
Läs mer om Handelskonflikten Kina-USA

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer