Företagarjouren

Experten: Så påverkas företagens skatter av corona

Coronakrisen innebär ett rejält slag mot en rad företag just nu. Vad gäller kring anstånd med skatten? Och vad händer med skatten när anställda jobbar i grannländer och inte kan resa hem? Skatteexperten Cecilia Arrhenius på PWC reder ut läget.

Enligt regeringen kommer likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari. Vad innebär det här mer konkret för företagen?

– Det innebär att företag kan få anstånd under en viss period med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms avseende högst 3 månader. Förslaget gäller för redovisningsperioder som infaller mellan januari och september 2020. Anstånd kan medges längst under 12 månader. De företag som redan har betalat in arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms under februari och mars kan få detta återbetalt av Skatteverket. Förslaget träder inte i kraft förrän den 7 april 2020.

Cecilia Arrhenius på PWC

Kommer anstånden med skattebetalningarna att ske automatiskt eller måste företagarna ansöka om anstånd?

– Företagen måste lämna in en ansökan om anstånd till Skatteverket. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kommer på plats kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen, se länk.

Vad händer med företag som redan har halkat efter med skatten på grund av likviditetsproblem? Kan de också få anstånd med skatten?

– Företag kan söka återbetalning för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som har betalats in under februari och mars 2020.

Hur länge kan företagen få anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms?

– Högst under 12 månader.

Kan alla företag få anstånd?

– Nej, inte företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd kommer inte heller att beviljas för företag som har större skatteskulder.

Är det ränta på dessa ”lån”?

– Ja, det kommer att tas ut en anståndsavgift och kostnadsränta.

(Eftersom kreditavgiften ska betalas en gång i månaden så innebär det att den sammanlagda räntan på det skatteanstånd som företagen får uppgår till 6,6 procent), säger Katarina Bartels, jurist på Svenskt Näringsliv.

Företagen ska även kunna få tidigare inbetald skatt återbetald av Skatteverket (anstånd i efterhand). Hur ska företagen gå tillväga?

– De får ansöka om detta hos Skatteverket. Det kommer säkert närmare instruktioner tills lagstiftningen träder i kraft, säger Cecilia Arrhenius.

Vad gäller med skatten vid gränsöverskridande situationer, till exempel om anställda jobbar i grannländer?

Vad gäller för personer som är anställda i Sverige av ett svenskt företag, men som bor i ett annat land och som är socialförsäkrade i arbetslandet Sverige på grund av att de normalt arbetar mindre än 25 procent där de är bosatta?

– Det råder viss osäkerhet vad som gäller om den anställde kommer över 25 procent arbete i bosättningslandet, det vill säga om hen då ska tillhöra arbetslandets socialförsäkring. Vi förväntar oss dock att Försäkringskassan och övriga socialförsäkringsmyndigheter inom EU/EES kommer att se detta som ett undantagstillstånd, det vill säga att de hanterar dessa situationer som att inget har förändrats i den anställdes situation. Det finns inga officiella uttalanden, men det är de signaler vi har fått från Sverige och övriga länder. Det gäller att hålla sig uppdaterad.  

– Den 20 mars meddelade Öresunddirekt på sin hemsida att Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens om att socialförsäkringen för de som normalt är gränspendlare inte ska påverkas av restriktionerna som covid-19 medfört i följande situationer:

 • För pendlare som bor i Sverige och normalt arbetar i Danmark så påverkas inte socialförsäkringen i Danmark av att pendlaren på grund av covid-19 måste arbeta hemifrån Sverige.
 • För pendlare som bor i Danmark och normalt arbetar i Sverige så påverkas inte socialförsäkringen i Sverige av att pendlaren på grund av covid-19 måste arbeta hemifrån Danmark.
 • För pendlare som har ett pågående A1-intyg för arbete i Sverige och Danmark (arbete i flera länder), det vill säga detta intyg gäller fortsatt.

– Notera att undantaget inte gäller pendlare som själva ändrar sitt arbetsmönster av annan anledning än reserestriktionerna som uppstått till följd av covid-19. Den som byter arbetsgivare eller får sidouppdrag bör kontakta Försäkringskassan eller Udbetaling Danmark för närmare besked om sin socialförsäkringssituation. Detsamma gäller pendlare som är osäkra på sin situation.

– När det gäller övriga pendlare inom EU/EES har Försäkringskassan inte gått ut med något officiellt uttalande, men vid muntliga kontakter har vi erfarit att Försäkringskassan fortsatt ser situationen som ett undantagstillstånd och kommer att bortse från hemarbetsdagar som uppkommer med anledning av reserestriktionerna. Vi förstår också att med stor sannolikhet kommer även andra myndigheter inom EU/EES att hantera frågan på så vis.

Vad gäller för personer som är anställda i Sverige av ett svenskt företag, men bor i Danmark och beskattas för hela lönen i Sverige (på grund av att de omfattas av Öresundsskatteavtalet där ett av villkoren är att man arbetar minst 50 procent i Sverige under varje tremånadersperiod?)

– I dagsläget vet vi inte hur Skatteverket ser på de tremånadersperioder där detta krav på arbete i Sverige inte kan uppfyllas på grund av reserestriktioner i spåren av corona, det vill säga om den anställde därmed riskerar att få viss del av lönen beskattad i Danmark eftersom man under en tremånadersperiod inte når upp till minst 50 procent arbete i Sverige.

Vad gäller för anställda som hade tänkt att undanta sin inkomst från beskattning i Sverige i enlighet med ”sexmånaderregeln” och måste avbryta utlandsvistelsen i förtid, eller som kommer att vistas fler dagar i Sverige än vad sexmånadersregeln tillåter?

– Svårt att säga. Skatteverket har inte gått ut med någon information här heller. Men till den så kallade sexmånadersregeln finns det en säkerhetsventil som gör att om en person, på grund av ändrade förutsättningar som personen inte har kunnat råda över inte längre uppfyller kraven för regelns tillämpning så ska beskattning ändå inte ske i Sverige ifall beskattningen skulle framstå som uppenbart oskälig.

– Krig, strejk och liknande är sådana omständigheter som kan aktualisera säkerhets-ventilen. En global pandemi borde också vara en sådan händelse. Bedömningen av vad som anses utgöra en uppenbart oskälig beskattning ska däremot göras restriktivt, och det ska röra sig om att tidsfristen för utlandsvistelsen inte uppnåtts med liten marginal. Här måste man också se till omständigheter i det enskilda fallet. Det går inte att säga alla som inte uppfyller kraven i sexmåndersregeln på grund av covid-19 kan använda denna säkerhetsventil. För den som avbryter en utlandsvistelse i förtid eller om någon på grund av covid-19 blir kvar i Sverige under längre tid än planerat kan tillämpningen av sexmånadersregeln äventyras.

Andra frågor som företagen inte får missa?

– I övrigt gäller att företagen måste se över vilka anställda som kan drabbas av förändrade skatte-och socialförsäkringssituationer för att de till exempel måste resa tillbaka till sitt hemland eller inte kan ta sig till sitt arbetsland på grund av reserestriktioner och annat till följd av covid-19 utbrottet.

Dela

Öppna i ny flik

Relaterade ämnen

Företagarjouren

Toppnyheter

Det tillfälliga fältsjukhuset i Älvsjö är redo att tas i bruk. Jonas Ekströmer/TT / TT NEWS AGENCY
Coronavirusets spridning – Sverige

Interna handlingar visar: Sjukhusen i Stockholm tros bli fulla under nästa vecka

Stockholms sjukhus väntas vara fullbelagda inom en vecka, enligt interna dokument som Aftonbladet läst. Samtidigt väntas toppen på coronavirusutbrottet inte nås förrän drygt ett par veckor senare.

Nästa steg i kampen mot viruset blir därför enligt handlingarna att vårdcentralerna högre grad ska ta ansvar för coronasmittade patienter. Samtidigt ska läkare snabbutbildas för att vårda svårt sjuka i hemmet.

Christoffer Bernsköld, chef på Lokala särskilda sjukvårdsledningen, skriver i ett mejl till tidningen att planen är en av flera prognoser som gjorts de senaste veckorna i syfte att ligga steget före sa att kapaciteten kan förstärkas för att täcka behoven.

Igår 19:54
Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Skistar stänger alla sina svenska skidanläggningar

Skistar stänger samtliga skidanläggningar i Sverige för resten av säsongen från och med den 6 april, enligt ett pressmeddelande.

”Skistar har från Folkhälsomyndigheten fått rådet att stänga skidanläggningarna i Sverige på grund av risken för överbelastning i sjukvården i de berörda regionerna”, skriver bolaget.

Nedstängningarna berör anläggningarna i Sälen, Vemdalen och Åre.

Bolaget skriver att beslutet kommer att få en negativ effekt på helårsresultatet, men påpekar att en stor del av vintersäsongen redan är passerad.

Igår 16:38
Trafik på Essingeleden i Stockholm Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nära var tredje bil borta från Stockholms gator

Trafiken i Stockholm har minskat med 30 procent sedan coronautbrottet startade, rapporterar SVT Nyheter. Vissa dagar är nivåerna av skadliga kväveoxider 50 procent under genomsnittet för åren 2017–2019.

Även internationellt syns flera utsläppsminskningar till följd av smittan. Bland annat har flygtrafiken i Europa minskat med 70 procent.

Men den ekonomiska nedgången kan också få negativa följder för klimatet, bland annat eftersom många företag nu förlorar pengar som kunde gått till klimatinvesteringar.

Igår 20:37
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Människor med munskydd i Peking. Mark Schiefelbein / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

WHO: Coronapandemin ”långt från över” i Asien

Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för att coronapandemin är ”långt från över” i Asien, skriver The Guardian.

– Kina har passerat en topp i utbrottet. Utmaningen nu är att förhindra ett uppsving av nya fall, säger talespersonen Tarik Jasarevic till tidningen. Han tillägger att kampen mot viruset kommer att bli långvarig.

3 303 personer har dött till följd av virusutbrottet i Kina, enligt landets senaste rapport.

Igår 21:21
Ett fältsjukhus har byggts upp i Central park i New York. Mary Altaffer / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ryssland hjälper USA: ”Accepterade tacksamt”

Ryssland bistår USA med utrustning för att bekämpa coronavirusepidemin, rapporterar Reuters med hänvisning till ryska nyhetsbyrån Interfax. Rysslands Vladimir Putin erbjöd Donald Trump hjälpen när de båda presidenterna talades vid under måndagen.

– Trump accepterade tacksamt det humanitära biståndet, säger en talesperson för Kreml.

För andra dagen i rad har över 500 personer i USA dött av smittan. Den totala dödssiffran i landet är nära 3 600 personer och 180 000 har konstaterats vara smittade.

Igår 21:12
Ambulanser utanför Excel center i London. Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN
undefined

13-årig brittisk pojke död i smittan: ”Förkrossade”

En 13-årig pojke från London har dött efter att ha insjuknat i covid-19, skriver Sky News. Enligt nyhetssajten kunde familjen inte närvara på grund av den höga smittorisken.

Familjen säger till Mirror att pojken, så vitt de känner till, inte hade några underliggande sjukdomar.

– Vi är förkrossade, säger en anonym representant för familjen till tidningen.

Sjukhuset Kings College Hospital bekräftar för Sky News att 13-åringen dött och att deras tankar finns hos familjen.

Igår 19:54
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den vikande arbetsmarknaden

Ministern: Tveklöst kris – regeringen redo att agera

Regeringen är redo att vidta fler åtgärder mot den eskalerande arbetslösheten, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till TT.

Hon menar att det inte är någon tvekan om att vi har en allvarlig kris.

– Vi vet inte hur mycket det blir, men prognosen pekar på runt 100 000 fler arbetslösa. Det är ett tufft läge, säger arbetsmarknadsministern till TT.

Det innebär också att fokus för Arbetsförmedlingen blir att matcha arbetslösa mot nya jobb och att de politiska förhandlingarna om att reformera myndigheten måste vänta, menar Nordmark.

Igår 18:45
Handels har fått många nya anmälda till a-kassan. FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Rusning till a-kassan efter regeringens nya regler

De branscher som drabbats hårdats av coronavirusets effekter har sett en explosionsartad ökning av medlemmar i a-kassan, rapporterar SVT. Gårdagens besked från regeringen om att det ska bli lättare att få a-kassa har gjort att ökningen nått ytterligare en nivå.

Jens Lundberg, pressekreterare på Handelsanställdas förbund, säger att ansökningarna tidigare låg på 50 till 100 per dag, men att de ökat till mellan 500 och 700 på grund av coronakrisen.

– Och i går när regeringen kom med sitt besked fick vi in 2 153 ansökningar, säger han.

Igår 15:06
Kawa Mohamed jobbar som frisör. Arkivbild. FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Oro om uppehållstillstånd i varselvåg: ”Kämpat fyra år”

Personer med tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige som hoppas få stanna permanent drabbas hårt av de rekordhöga varseltalen, rapporterar Ekot. I går meddelade Arbetsförmedlingen att 36 800 hade varslats i coronakrisens spår i mars.

Frisören och hemspråkshandledaren Kawa Mohamed från Syrien oroar sig för att förlora jobbet och därmed möjligheten att få stanna.

– Jag har kämpat i fyra år. Så jag vill inte att en sådan grej som vi inte har räknat med kommer i sista minuten och tar bort allting, säger han.

Migrationsverket säger att reglerna ligger kvar, men att man ser över konsekvenserna. Enligt migrationsminister Morgan Johansson (S) planeras inte någon översyn av regelverket.

Igår 03:56
Läs mer om Den vikande arbetsmarknaden

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Analys: Nu gäller det att förhindra ekonomisk katastrof

Blir coronakrisen långvarig ser framtiden mörk ut för många av de svenska storföretagen. För att förhindra en ekonomisk katastrof krävs nu att staten avlastar företagen i deras kostnader, skriver journalisten Johan Schück i en analys på sin hemsida.

Ingripanden för att rädda Sveriges företag är en absolut nödvändighet, då ekonomin kommer få lida en tung förlust om konkurserna fortsätter, menar skribenten. Genom tillfälligt sänkta eller slopade arbetsgivaravgifter och andra omfattande skattelättnader, som med fördel kan sättas in snabbt, kan effekterna minskas enormt.

Men de flesta av prognoserna belyser inte hur allvarligt läget faktiskt kan bli, och mycket tyder på bistrare tider.

”Det är knappast meningsfullt att i förväg sätta siffror på ett sådant hot, där följderna inte går att överblicka. Viktigast är istället att sätta in alla krafter på att förhindra en katastrof, innan det är för sent”, skriver Johan Schück.

Igår 18:17
Alice Bah Kuhnke och Per Holmgren. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

MP: Låt räddningspaketen bli del av EU:s gröna giv

Stimulanspaketen för att rädda Europas ekonomi under och efter coronakrisen får inte bli för kortsiktiga och ske på bekostnad av klimatinvesteringar, skriver fem MP-politiker på DN Debatt. I stället måste satsningarna vara en del av EU:s gröna giv, skriver de.

Den gröna given bör också anpassas för en europeisk ekonomi på väg mot recession, anser debattörerna. De vill också att stöd till fossilberoende industri villkoras mot klimatkrav och att fossilsubventioner avskaffas.

Igår 19:31
Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Regeringens nya prognos ifrågasätts – ”optimistisk”

Sverige går in i en lågkonjunktur med BNP-ras som inte setts sedan finanskrisen och arbetslöshet som stiger till 9 procent i år. Den bedömningen gör regeringen i en ny prognos.

– Vi har ett väldigt allvarligt ekonomiskt läge, säger finansminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff.

Hon beskriver det som dubbla negativa chocker – både i utbud och efterfrågan – som drabbar ekonomin. Svensk BNP spås falla med 4 procent i år, vilket är i paritet med finanskrisen, och därefter väntas snabb återhämtning.

– Ekonomisk aktivitet kommer att öka under andra halvåret, säger Andersson.

Regeringen spår KPI-inflation på 0,5 procent, jämfört med tidigare prognosen på 1,7 procent. Underskottet i statens finanser bedöms bli 3,8 procent av BNP i år.

Men flera ekonomer menar att regeringen är för optimistisk i sin prognos.

– Risken är ju att det kan vara en underskattning, om vi tittar på varselsiffrorna för den senaste månaden så finns ju stora risker att vi får en högre arbetslöshet än 9 procent, säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi til SR.

Även från fackligt håll ifrågasätts prognosen.

– Ja, vi ser det här som en relativt optimistisk prognos och som nog förutsätter att regeringen sätter in mer kraftfulla åtgärder än vad man har gjort hittills. Jag tror att man måste sätta in mer regelrätta stöd särskilt till de mindre företagen i vissa branscher annars kommer de inte att fixa det här, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, till SR.

Igår 08:06
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Leif R Jansson / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Fem tips: Så undviker du covid-19-relaterade bedrägerier

Allt fler bedragare försöker utnyttja människors utsatthet under coronakrisen och därför är det viktigt att vara uppmärksam och ta till åtgärder för att skydda sig själv och företaget. FICO listar fem tips för hur du undviker covid-19-relaterade bedrägerier.

 1. Granska noggrant var information kommer ifrån och var uppmärksam på bedragare som använder aktuella organisationer, som exempelvis WHO, för att få dig att klicka på skadliga länkar eller bilagor.
 2. Var uppmärksam på falska erbjudanden som är kopplade till virus. För att vara på den säkra sidan kan du googla hemsidenamnet tillsammans med ordet ”scam” först.
 3. Var försiktig och avvakta om ett erbjudande har kort eller ologisk tidsfrist, ofta kan bedragare försöka ge sken av att situationen är brådskande vilket många kan påverkas av.
 4. Många nya hemsidor har dykt upp sedan virusutbrottet, som utger sig för att ha information om covid-19, och för att undvika skadlig kod är det alltid bäst att vara uppmärksam och dubbelkolla länkar innan man klickar på dem.
 5. Skulle bedragare besöka dig i hemmet, för att erbjuda exempelvis desinfektering av hemmet, så bör du ifrågasätta deras avsikter och hålla avstånd.
Igår 13:34
Läs mer om Företagarjouren