TT
De svenska krispaketen

Experten: Därför väljer företagare konkurs istället för krishjälp

Företagare som nu ansöker om anstånd med skatten tar i många fall en rejäl risk, där de kan bli personligt betalningsansvariga om räddningsaktionen misslyckas. Många känner inte till reglerna, andra vågar inte ta hjälpen. ”Reglerna driver i praktiken fram konkurser”, säger skatteexperten Patrick Krassén.

Just nu pågår det en förödande utslagning av företag inom framförallt restaurang– och hotellbranschen men flera branscher står utan tvivel på tur inom en snar framtid om Coronastoppet står sig.

För att hjälpa företag att komma till rätta med den akuta likviditetskrisen presenterade regeringen i förra veckan ett förslag där företag kan ansöka om anstånd med tre månaders skatt (moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt), och därigenom skjuta upp betalningen av skatten i ett år.

Från och med den 7 april kommer företag också att kunna ansöka om att få tillbaka skatteinbetalningar från januari till och med mars retroaktivt för att stötta upp likviditeten.

Men nu pekar Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna samt verkställande ledamot för Rättvis Skatteprocess, på att det finns en stor risk att företagare med likviditetsproblem måste välja mellan att betala sina skatteskulder till Skatteverket, och därmed inte kunna betala löner och fakturor, eller att försätta bolaget i konkurs, för att inte själv bli personligt betalningsansvarig för skulderna.

Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna samt verkställande ledamot för Rättvis Skatteprocess. Företagarna

Det är följden av hur regelverket kring det så kallade skatterättsliga företrädaransvaret ser ut idag.

– Om företrädaren för företaget inte lyckas vidta tillräckliga verksamma åtgärder för att avveckla bolagets samlade skulder senast på förfallodagen kan Skatteverket hävda att företrädaren, med uppsåt eller på grund av grov oaktsamhet, underlåtit att betala bolagets skatteskulder, och då bli personligt betalningsansvarig, säger Patrick Krassén.

Vad är verksamma åtgärder enligt Skatteverket?

– Som verksamma åtgärder räknas enligt rättspraxis och Skatteverkets instruktioner främst att företrädaren ansökt om konkurs, eller rekonstruktion av bolaget. Det betyder att företagare som ansöker om anstånd nu riskerar att tvingas att sätta bolaget i konkurs när anståndsperioden är slut, för att undvika att bli personligt betalningsansvariga. Reglerna driver på så sätt i praktiken fram konkurser, säger Patrick Krassén.

Thomas Sonesson, entreprenör och grundare till Gallerixkedjan, ser även han en uppenbar risk att företagare i den akuta situation som råder kan frestas att begära anstånd med skatteinbetalningarna utan att ha klart för sig vilka konsekvenserna blir i slutändan.

– Det är lite som Lyxfällan, eftersom det finns en stor risk att mindre företag inte känner till de exakta reglerna som omger företrädaransvaret. Man ska också ha klart för sig att anstånd med skatten handlar om likviditet och inte balans. Risken är då att företag som hamnar i obestånd använder det egna kapitalet för att prioritera sina leverantörer i stället för sin likviditetsskuld till Skatteverket och då bli personligt återbetalningsskyldiga.

Thomas Sonesson, entreprenör och grundare till Gallerixkedjan

Patrick Krassén påpekar att det också finns en motsägelse i att tillföra likviditet till företag i kris genom skatteanstånd, eftersom pengarna med största sannolikhet kommer att behövas inom en snar framtid.

– Det kan bli bedrägligt eftersom skulden kvarstår. I sin tur betyder det att de medel som man får anstånd med måste investeras på ett sådant sätt, som inte bara gör att man har den uppskjutna summan vid anståndstidens slut, utan också anståndsavgiften och räntan, som tillsammans blir 6,6 procent på ett år.

– Det kräver att verksamheten ger överskott som täcker marginalerna, för att vara på den säkra sidan. Men som det ekonomiska läget ser ut att utvecklas är det inte ett särskilt sannolikt scenario för de flesta småföretag, fortsätter han.

Han menar därför att regeringen helt borde pausa reglerna om företrädaransvar.

– Om man som företagare vet att företrädaransvar inte kommer påföras, gör det nog att många inte ansöker om konkurs i panik redan nu i mars-april av rädsla för personligt betalningsansvar.

– Men för att på riktigt stärka företagens likviditet krävs dock mer, till exempel att företagen undantas från skatt helt i några månader. Då ges de möjligheten att klara den här akuta krisen och har större chans att komma levande ur den.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer