Stormakten Kina

Expert: Så kan ett kinesiskt ägande ”straffa oss”

Sveriges syn på Kina håller på att förändras och tonen länderna emellan har skärpts under det senaste året. Samtidigt investerar Kina allt mer i svenska företag. fPlus har pratat med experter, forskare och säkerhetskunniga med en bakgrund i och av Kina om hur de ser på den svensk-kinesiska relationen liksom den uppseglande konflikten mellan stormakten och Sverige.

Svenskar saknar kunskap nog för att Sverige i stort ska kunna dra nytta av relationen till Kina. Det menar Christer Ljungwall, som har bott och arbetat i Kina under närmare två decennier, som forskare vid Pekings Universitet i Peking och Shenzhen och tidigare vid Sveriges ambassad i Peking och Asiatiska utvecklingsbanken. Idag är han vice vd för den nyetablerade tankesmedjan ENC Center for Global Affairs.

Ljungwall beskriver hur han och kollegorna ofta möter en rädsla baserad på okunskap, hos både små och stora företag liksom inom det offentliga Sverige, inför Kina. Ibland finns det en övertro på möjligheterna till affärer med stormakten men allt oftare faktiskt en undertro, säger han och kallar den svensk-kinesiska relationen ”en i allmänhet ganska ansträngd relation”.

– Det har visat sig vara svårt för Sverige att förhålla sig till ett snabbt föränderligt Kina och därmed skilja det positiva från de mer ansträngda delarna av relationen.

– Min bedömning är att relationen företag emellan i allmänhet är bättre än den mellan myndigheter, fortsätter Ljungwall.

Kristina Lindhe, vd för Lexington, har de senaste åren arbetat med att utveckla textilföretagets närvaro i Kina. För Lexington är det rådande handelsklimatet både positivt och negativt.

– Det är både och. Det har aldrig funnits så mycket positiva möjligheter som nu, det finns otroligt mycket att göra online som är globalt. Det är väldigt spännande och nytt, men samtidigt helt nya krav som ställs, säger Lindhe.

– Den kinesiska marknaden har exploderat även om takten stannat av något nu även i Kina jämfört med när vi kom in 2010.

Lindhe tycker inte att det gentemot kunderna skiljer sig så åt oavsett var företaget är verksamt, men grundstrukturerna och hur man arbetar kan däremot vara väldigt olika.

”Saker och ting kan plötsligt hända”

– Kina är ett väldigt speciellt samhälle. I grunden är det verkligen en handelsnation, handeln är starkt grundläggande för många samtidigt som de har ett politiskt system som är någonting helt annat, säger Lindhe.

Hur märks det i det dagliga arbetet?

– När det gäller butiksverksamheten och kunderna som handlar hos oss är det ingen större skillnad, men det är mer att saker och ting plötsligt kan hända, befintliga regler kan ändras snabbt.

– Vi har en partner i Kina och vi hade inte klarat oss där utan att ha en partner. Till att börja med så är det på grund av språket svårt att kommunicera med människor i stort, fortsätter Lindhe.

Christer Ljungwall, å sin sida, menar att det har varit ganska enkelt, kanske till och med för enkelt för svenska företag hittills i Kina.

Det har ur Sveriges perspektiv varit nästan för lätt med Kina, tycker han och hänvisar till ”euforin under 90- och 2000-talet” då man trodde att samhällssystemet var på väg att förändras och svenska företag kunde öka sina vinster kraftigt varje år utan att behöva göra några stora förändringar.

– Svenska företag är i allmänhet mycket duktiga och har ett gott rykte, men när tillverkning och försäljning går på högfart är det ibland svårt att se behovet av åtgärder som innebär kostnader på kort sikt. Det finns naturligtvis undantag, som delar av fordonsindustrin där förändringstakten är hög, säger Ljungwall.

Kunderna i Kina vill ha del av samma värld som alla andra

Kristina Lindhe pekar på att efterfrågan på internationella varumärken i Kina är stor och att det i butik och i försäljning inte finns några stora skillnader med andra platser.

– De människor som jag träffar är väldigt positiva och vill ha internationella varumärken som vårt. Kunderna i Kina vill ha del av samma värld som alla andra, fortsätter Kristina Lindhe.

”Man får inte bli paranoid”

När det gäller kinesiska företag och verksamheter i Sverige lyfter allt fler idag frågetecken som finns kring säkerhetsaspekter. Eftersom den kinesiska staten och det kinesiska näringslivet inte är att betrakta som separata aktörer finns en oro för att ökade kinesiska investeringar i Sverige kan komma att utgöra en risk för framtiden. En färsk kartläggning från FOI, som SvD rapporterar om, listar 65 bolagsförvärv till ett värde av 100 miljarder kronor sedan 2002.

Magnus Fiskesjö, Kinakännare och antropolog vid Cornell University samt tidigare svensk diplomat i Peking, betonar sårbarheten med ett kinesiskt ägande i Sverige.

Det finns en potential att använda ägandet som en hållhake för att "straffa oss" i ett annat sammanhang, menar han.

Men Christer Ljungwall menar å sin sida att man kan skilja på att det för Sverige som nation kan finnas risker med kinesiska investeringar inom områden som känslig infrastruktur, samtidigt som det för enskilda företag kan vara ”fantastiskt positivt”.

Svenska politiker har i kölvattnet av fängslandet av Gui Minhai, Hongkong-protesterna och framflyttade positioner från det officiella Kina i Sverige börjat ompröva inställningen till det land som för bara några år sedan omnämndes i ljusare dager.

De nya signalerna från politiken tolkar Ljungwall som ”en stor omsvängning”.

– Det handlar om ett ganska abrupt uppvaknande, man talar om investeringsscreening, säkerhetsanalys av investeringar, strategiskt tänk och inte längre bara ett kommersiellt tänk, beskriver Ljungwall.

– Personligen tycker jag att ansatsen är bra så länge den inte hamnar i kategorin ”säknojja” - man får inte bli paranoid. Man behöver fundera på vad som är en potentiell riskinvestering, vad utgör en fara, är det ens en fara och så vidare.

Det finns många olika byggnader som det inte finns anledning att berätta om

Anders Johansson, senior analytiker på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan, är tydlig med att det behövs ett annat säkerhetsperspektiv:

– Ju mer av vår infrastruktur som blir avhängiga andra desto fler säkerhetsrisker finns det att ta hänsyn till. Om det är utländska bolag som bygger de här sakerna, som till exempel en tunnelbana, så behövs ett säkerhetsperspektiv.

Lars Sjogren

”Världen går mer mot protektionism”

Tunnelbaneupphandlingen i Stockholm, där kinesiska China Railway tunnel Group vunnit en av de första upphandlingarna, ska ses i ljuset av en större EU-kontext menar han.

– EU säger att om Kina dumpar vår marknad så kanske de inte kan delta i vissa offentliga upphandlingar. Det vore en rimlig utveckling tycker jag om det nu är så att Kinas anbud inte är rimliga och snarare syftar till att skapa otillbörligt inflytande och möjligheter till påtryckningsmedel.

– Världen går mer mot protektionism nu och Europa är en jättestor marknad för Kina, men det var inte så vi hade tänkt vår fria marknad, fortsätter Johansson och pekar på att konkurrensen är tänkt att ske med likvärdiga villkor vad gäller sådant som löner och arbetsplatssäkerhet.

Johansson menar att en upphandling inte bara handlar om pris och att i dagsläget riktas inte upphandlingen ”mot vad vi egentligen har behov av”.

– Vi skulle troligen behöva SUA-upphandla fler saker i samhället, nu när vi börjar resonera i termer av ett totalförsvar igen, utvecklar han.(Säkerhetsskyddade upphandlingar, red. anmärkning)

Världen går mer mot protektionism nu och Europa är en jättestor marknad för Kina, men det var inte så vi hade tänkt vår fria marknad

Allt ifrån vägar viadukter, tunnelbanor, vatten och elkraft är intressant om man vill skada vårt samhälle, säger Johansson.

– Det finns många olika byggnader som det inte finns anledning att berätta om hur det ser ut för att det skulle göra oss sårbara.

Ljungwall å sin sida anser att Sverige inte bara kategoriskt kan säga nej till kinesiska investeringar och ägande. Men saker som utökad säkerhetsprövning och strängare kravspecifikationer är en viktig del för att undgå eventuella framtida problem.

– Det viktiga är att tillämpningen av de här nya mekanismerna leder till en bättre dynamik i förhållandet mellan Sverige och Kina.

Att vi kommer att se krockar mellan företag och myndigheter och att alla inte kommer kunna vara överens om allt, håller Ljungwall som troligt och pekar på att upphandlingen av byggprojektet i Stockholms tunnelbana är exempel som illustrerar detta.

Han pekar på att den aktuella upphandlingen leder till ”en dramatiskt lägre kostnad för skattebetalarna”.

– I det här fallet får man ju utgå från att ansvariga för upphandlingen har varit mycket tydliga i sin kravspecifikation och dessutom noga kontrollerat företagets förmåga att genomdriva projektet inom de ramar som angivits.

Det vore fel att inte ge kontraktet till den kinesiska entreprenören givet att alla delkomponenter i upphandlingen är genomlysta och godkända, och skulle betyda att den fria konkurrensen satts ur spel, argumenterar Ljungwall som inte heller tycker att säkerhetsaspekten just här är betydande.

– Det är ganska lätt att kontrollera arbetet i den här typen av tunnelbygge.

Skulle ett svenskt företag kunna göra något motsvarande i Kina?

– I teorin ja, men i praktiken är det i princip omöjligt eller åtminstone oerhört svårt att åta sig motsvarande helhetsansvar.

Sverige släpper in Kina längre än Kina släpper in Sverige, kan man sammanfatta det så?

– Inom flera områden, absolut. Reciprociteten är inte som man önskar.

Courtesy of the College of Arts & Sciences, Cornell University
Syftet är att kontrollera att folk är goda medborgare

En annan aspekt som försvårar för utlänningar i Kina är de inskränkningar som tillkommit under senare år. Det har bland annat blivit svårare att röra sig fritt i Kina för utländska forskare och besökare. På 1990-2000-talet kunde man resa runt som man ville, nu blir man ofta följd av myndigheter under sin vistelse, beskriver Fiskesjö.

Den kinesiska staten samlar därtill in stora mängder information om människor via olika plattformar med hjälp av väldigt avancerade system, beskriver Fiskesjö.

– Kina tänker likadant som de stora amerikanska internetbolagen, fast mer målmedvetet och dammsuger data om allt och alla: människor, ansikten, identiteter som man ämnar samla i en global databas för att kontrollera alla, utvecklar han.

Begreppet kreditvärdighet håller i Kina på att få en ny betydelse, där det inte längre handlar enkom om pengar men också moral.

– Syftet är att kontrollera att folk är goda medborgare, säger Fiskesjö.

– Med hjälp av data kring hur människor sköter sig så rangordnas de och får sedan tillgång till olika tjänster, det kan till exempel vara flygbiljetter eller snabbtågsbiljetter.

Det här kartläggningsarbetet, spår han, är någonting som är en del i en större helhetsplan vilken på sikt är tänkt att appliceras inte bara mot människor i Kina utan i världen i stort.

Fiskesjö pekar på att Kinas försök att kontrollera bilden av Kina i mycket handlar om att använda en avledningstaktik.

– Ett element går ut på att försöka få bort uppmärksamhet från Gui Minhai. Det här fenomenet "whataboutism", är något som också Putin använder som taktik, istället för att bemöta kritik så tar man upp något helt annat att prata om istället.

Kina-tåget har inte gått än

Den nationella identiteten och hur ett land och dess invånare ser på sig själv är en aspekt som också Ljungwall lyfter. Han betraktar den svenska självbilden som ett hinder för Sverige att möta Kina på ett konstruktivt sätt.

En av Sveriges svagheter är en skev självbild, anser Ljungwall.

– Vi tror att vi är bättre än vad vi är, det är lätt att man intar en attityd som man inte bottnar i, säger han och fortsätter:

– Vi är generellt sett duktiga på det mesta i Sverige, men samtidigt står inte omvärlden still. Framförallt inte Kina. Det finns en stolthet i att kunna peka på att Sverige rankas högt i innovationsindex och eftersom Sverige hamnar tvåa praktiskt taget varje år är det lätt att tro att det räcker så.

Sverige är inte längre bäst på allt

Det man missar om man slår sig till ro med ett sådant resultat, menar Ljungwall, är att det är samma frågor som ställs varje gång och samma parametrar som mäter innovation. Flera parametrar är inte fullt applicerbara på Kina.

– Sverige är inte längre bäst på allt – smarta städer, eller telekom är två exempel där vi delvis halkat efter, säger Ljungwall som trots det inte menar att tåget har gått.

– Det är aldrig försent att delta i, eller göra inträde på en stor och kanske framtida dynamisk marknad. Det kan dock vara sent för vissa företag som inte känt av förändringstrycket i tid och som nu tvingas backa en position eller genomgå förändringar som man annars inte skulle varit utsatta för.

Samtidigt som Sverige fortsätter att revidera och utforska relationen till Kina på hemmamark liksom bortaplan, är Storbritannien i färd med att bygga ett kärnkraftverk i Somerset, England tillsammans med det kinesiskt statligt ägda energibolaget CGN. Anders Johansson pekar på att det, mot bakgrund av omvärldsutvecklingen, har lett till ett visst huvudbry för britterna.

– De har på senare tid allvarligt börjat ifrågasätta om de i detta samarbete verkligen kommer ha fullständig kontroll över säkerhet och drift i orostider i och med att styrsystemet levereras av Kina.

Johansson pekar också på att Sverige behöver se till att skydda den egna spetsteknologin bättre.

– Man måste skaffa sig en policy som man implementerar kring it- och informationssäkerhet så man ser till att man får behålla det man lagt sina pengar på att utveckla. Och de riktiga guldäggen måste man skydda extra.

– Det känns som att världen varit ganska naiv ganska länge i de här frågorna.

Toppnyheter

Flera av de händelser som listas. TT
undefined

Medier: Det här präglade den brittiska valrörelsen

Boris Johnsons flykt in i ett kylrum, antisemitismanklagelserna mot Labour, falska nyheter och slag under bältet. Det präglade stora delar av den brittiska valrörelsen, skriver The Guardian och AFP.

Enligt AFP har valrörelsen innehållit flera fall av fejknyheter, missförstånd och kampanjkupper. Man nämner bland annat Torypartiets drag att köpa domänen labourmanifesto.co.uk, där man gjorde narr av oppositionspartiets politik.

The Guardian nämner ministern Jacob Rees-Moggs kritiserade kommentarer om Grenfell-branden och Johnsons ovilja att gästa BBC:s utfrågare Andrew Neil.

4 tim
Jeremy Corbyn/Boris Johnson.  DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
undefined

Analys: Fyra olika scenarier i det brittiska ödesvalet

Det finns fyra olika tänkbara utgångar i brittiska valet, menar The Guardians Dan Sabbagh. Det första är att Boris Johnson vinner en jordskredsseger efter att ha lyckats vinna klassiska Labournästen. Nästa är att Torypartiet vinner en knapp majoritet och klarar av att bilda egen regering, vilket kan vara ett troligt resultat enligt senaste Yougov-mätningen.

Alternativ nummer tre enligt Sabbagh är ett ”hängt parlament”, det vill säga att inget parti får majoritet. Då skulle Johnson återigen bli beroende av nordirländska nationalistpartiet DUP, ett parti som inte är nöjt med hans brexitavtal. En sådan koalition skulle kunna bli osäker.

Sista och fjärde alternativet är att Jeremy Corbyn till slut vandrar in på Downing Street efter att ha lyckats bilda regering med Liberaldemokraterna och skotska nationalistpartiet SNP.

Idag 15:36
Läs mer om Valet i Storbritannien
Trump slänger ut kepsar till anhängare under ett kampanjtal/en Trump-supporter. TT
Amerikanska valet 2020

Glädje i Trumplägret – tror på ”riksrättseffekt” i valet

President Donald Trump har redan börjat se positiva effekter av den pågående riksrättsutredningen mot honom, säger kampanjchefen Brad Parscale till Washington Post.

– Det här eldar på vår bas, eldar på de människor som stödjer presidenten. De är frustrerade, de är arga, och det motiverar väljare, säger han.

Parscale tycker att riksrättsutredningen är orättvis, men gläds över de positiva effekter han menar den har fört med sig inför valet nästa år. Han menar att kampanjen har fått större donationer och fler volontärer till följd av utredningen – och skapat större publikhav vid Trumps tal.

20 min
Elizabeth Warren. BRIAN SNYDER / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Warrens nya strategi: Gå till attack mot motståndarna

Den demokratiska presidentaspiranten Elizabeth Warren har en ny strategi i kampen om Vita huset: att gå till attack mot motståndarna. Det skriver flera amerikanska medier som på förhand har tagit del av senatorns tal i New Hampshire i kväll.

Tidigare har Warren undvikit att attackera sina motståndare, men i kvällens tal blir det annorlunda. Hon kommer att rikta kritik mot både Joe Biden och Pete Buttigieg, två av hennes värsta rivaler. Vicepresident Biden kommer att målas ut som naiv och Buttigieg får kritik för att han förlitar sig på rika donatorer.

Något mer försonande kommer tonen att vara mot miljardären Michael Bloomberg, som hon tidigare har gått till hård attack mot. Däremot nämns inte Bernie Sanders i talet, enligt New York Times. I stället försöker Warren att lyfta frågor där de vänsterinriktade politikerna tycker olika.

5 tim
Läs mer om Amerikanska valet 2020
Lindsey Graham i mitten. Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Senaten uppmanas ändra strategi för riksrättsåtalet

Senaten borde byta strategi kring riksrättsåtalet, skriver republikanen Jim Banks i ett brev till topprepublikanen Lindsey Graham. Det rapporterar Politico som har läst brevet.

Riksrättsutredningen är för närvarande kvar i det demokratledda representanthuset. Men om punkterna mot Trump får stöd där går de vidare för omröstning i senaten, som är republikanernas starka fäste.

Graham, som är ordförande för senatens justitieutskott, har sagt att han vill genomföra en snabb utredning. Men det är viktigt att ”vi bekämpar eld med eld och säger till dem att nog är nog”, menar Jim Banks, som vill att Demokraternas granskning av Trump utreds noggrant. Han hänvisar till den granskning som har gjorts av utredarna bakom Rysslandsutredningen.

”Med största respekt, herr ordförande. Jag uppmanar dig att använda samma filosofi under det kommande riksrättsåtalet”, skriver han.

I en intervju med Fox News kallar Graham riksrättsutredningen för ”nonsens”.

44 min
Jerry Nadler under dagens debatt. POOL / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Ukrainas president hade pistol riktad mot huvudet”

Ordförande för representanthusets justitieutskott, demokraten Jerry Nadler, har kommenterat anklagelserna mot Donald Trump under den pågående debatten. Nadler menar att det är självklart att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger att Trump inte pressade honom att utreda den politiska motståndaren Joe Bidens son.

– Han hade en pistol mot huvudet, säger Nadler.

Han syftar på att Trump hotat att hålla tillbaka det militära stödet till Ukraina om Zelenskyj inte spelade med kring ”presidentens personliga politiska mål”.

Debatten handlar om hur punkterna mot Trump ska utformas. Senare i kväll kommer utskottet troligen att acceptera punkterna, vilket kommer att leda till att hela representanthuset röstar om Trumps framtid nästa vecka. Om representanthuset röstar ja till ett riksrättsåtal går frågan vidare till senaten.

3 tim
Representanthusets justitieutskott sammanträder. J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Republikanerna vill stryka åtalspunkter mot Trump

Republikanerna och demokraterna som ingår i representanthusets justitieutskott drabbar i kväll samman i en debatt som blir helt avgörande för fortsättningen i riksrättsprocessen mot Donald Trump.

Efter flera timmars debatt röstades utskottets medlemmar nej till ett tilläggsförslag som syftade till att stryka åtalspunkten om maktmissbruk. Punkten grundar sig i att Trump ska ha hållit tillbaka militärt stöd i syfte att utpressa Ukraina att utreda den politiska rivalen Joe Bidens son. Alla politiker röstade efter partilinjen. De 23 demokraterna röstade nej till tillägget och de 17 republikanerna röstade ja.

Republikanerna har därefter lagt fram ytterligare ett tilläggsförslag. Det handlar om att referensen till Joe Biden ska strykas ur de officiella dokumenten och att fokus i stället ska ligga på sonen Hunter Biden.

Efter debatten kommer utskottet troligen att acceptera punkterna, skriver CNN. Om det sker så kommer representanthuset att rösta om punkterna nästa vecka.

4 tim
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
Arkivbild: Presidenterna Trump och Xi. Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN
Handelskonflikten Kina-USA

Källa: USA och Kina är eniga om fas 1-avtal om handel

President Donald Trump har nu godkänt den överenskommelse till handelsavtalets första fas mellan USA och Kina som förhandlare enades om tidigare under kvällen. Det uppger källor för Bloomberg, skriver nyhetsbyrån på Twitter.

Rådgivare uppgavs tidigare i kväll ha träffat presidenten för att diskutera uppgörelsen. Ett offentliggörande kan komma redan under kvällen, skriver Bloomberg.

Vita huset har avböjt att kommentera uppgifterna.

Enligt uppgift till CNBC har Vita huset gått med på att slopa de Kinatullar som skulle införas på söndag och sänka existerande tariffer.

Wall Street stärktes rejält efter nyheten och breda S&P 500 stängde 0,9 procent högre.

2 tim
Donald Trump, till vänster.  MANDEL NGAN / AFP
undefined

Trump: Världsbanken måste sluta låna ut till Kina

Världsbanken borde sluta låna ut pengar till Kina, anser USA:s president Donald Trump enligt Reuters.

Utspelet kommer dagen efter att världsbanken beslutat om ett femårigt låneprogram till Kina värt 1–1,5 miljarder dollar.

”Varför lånar världsbanken ut pengar till Kina? Kan det här vara möjligt? Kina har gott om pengar och om de inte har det så producerar de bara nya. Sluta!”, skriver Trump på Twitter.

Världsbanken menar att deras utlåning till Kina minskat drastiskt.

7 dec
Läs mer om Handelskonflikten Kina-USA
Camilla Läckberg. Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Framtidens sjukvård

Läckberg: Privata aktörer kan utveckla hela vården

Privata vårdcentraler kan vara med och driva utvecklingen i hela vårdsystemet, skriver bland andra författaren och vårdentreprenören Camilla Läckberg på DN Debatt. Debattörerna skriver att vårdsystemet i dag, trots heroiska insatser från personalen, inte fungerar som det var tänkt och ansvaret för det vilar på politikerna.

Enligt debattörerna gynnas vården i stort av att både privata och offentliga aktörer är verksamma. Den privata vården kan exempelvis fungera som en spjutspets när det gäller nya metoder, och den lider dessutom inte av den tröghet som politiskt styrd verksamhet ofta drabbas av, skriver de.

2 tim
Camilla Läckberg Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Läckbergs vårdcentral ett hot mot välfärdsmodellen”

Välfärdsmodellen håller på att äventyras när Camilla Läckberg kan slå upp portarna för en privat vårdcentral där ett läkarbesök kostar tusentals kronor, skriver Elinor Odeberg, socialdemokratisk politiker i Region Stockholm, i ett inlägg på Aftonbladet Debatt.

Att det över huvud taget är möjligt beror på att borgerligheten i staden har haft ”fritt spelrum att privatisera, fragmentisera och skära ned på den offentliga vården”, skriver hon.

Odeberg är starkt kritisk till att allt från primärvård till gynekologi har privatiserats genom Lagen om valfrihet, och att det har skett samtidigt som den offentliga vården tvingas spara stora pengar. Läckbergs satsning är ett exempel på det, menar hon.

6 dec
Läs mer om Framtidens sjukvård

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Ursula von der Leyen och Viktor Orbán. TT
Klimatmötet i Madrid

Nej till klimatneutralt mål: ”De fattiga ska inte betala”

Polen, Ungern och Tjeckien vänder sig emot EU:s mål om att vara en klimatneutral union år 2050, skriver AFP. De östeuropeiska länderna är beroende av kolet och menar att EU borde ta kostnaden för övergången till förnybart.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán menar att länderna måste få finansiella löften och att villkoren bakom dessa måste förhandlas fram, enligt Reuters.

– Vi kan inte tillåta att byråkrater i Bryssel får fattiga människor och fattiga länder att betala kostnaden för klimatförändringarna, säger Orbán.

4 tim
Isabella Lövin (MP) Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Lövin: Behövs ett positivt budskap från Madridmötet

Att man inte har lyckats komma överens om svåra frågor på klimattoppmötet i Madrid visar en bristande tillit mellan länderna.

Det menar klimatminister Isabella Lövin, som samtidigt säger att euforin efter klimattoppmötet i Paris har försvunnit.

När man nu går in i mötets slutfas försöker en liten grupp med utvalda ministrar bryta dödläget och signalerna är försiktigt positiva kring att hitta en kompromiss för utsläppshandeln.

– Det här mötet behöver komma ut med ett positivt budskap om att hela världen är med på att vi ska leva upp till Parisavtalet. Det är det viktiga nu, säger Lövin.

Idag 13:13
Arkivbild: klimatminister Isabella Lövin (MP). Karin Wesslén/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Flera frågor skjuts upp på mötet: ”Är problematiskt”

Förhandlingarna om hur klimatrapporteringen ska gå till har kört fast på toppmötet i Madrid, rapporterar TT.

Enligt Parisavtalet ska alla länder rapportera sina utsläppsminskningar, men det har återstått för länderna att komma överens om exakt hur det ska gå till. Medan Sverige och andra vill ha ett transparent system har Kina och Saudiarabien sagt nej till det. Något som enligt TT kan tolkas som att de vill begränsa insynen.

En annan fråga som skjutits på framtiden är hur lång implementeringstid de nationella klimatplanerna ska ha.

– Det är problematiskt. Vi har ingen tid att förlora, så de här mindre och mer tekniska frågorna som vi skulle kunna klara av i år, de borde vi klara av, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till TT.

Idag 05:32
Läs mer om Klimatmötet i Madrid