Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Expert: Därför är kapitalskatten högre än du tror

Den verkliga kapitalskatten landar ofta betydligt högre än förväntat. Nu larmar Skattebetalarna om att inflationen på kort tid stigit kraftigt vilket innebär en rejäl skattehöjning på kapitalinkomster.

Kapitalinkomstskatten är i normalfallet 30 procent i Sverige. Det gäller exempelvis vid aktievinster och skatt på bankränta. Men den verkliga skatten kan bli mycket högre eftersom skattesystemet inte tar hänsyn till inflationen.

Enligt Skattebetalarna har Sveriges höga kapitalskatter i en internationell jämförelse, särskilt på aktier. I flera EU-länder dras exempelvis ingen skatt alls på aktieförsäljningar eller om innehavet varat en viss tid. Den genomsnittliga kapitalvinstskatten i EU och OECD är 14 procent.

– Det oroar att regeringen börjat tala om att höja kapitalskatterna. Sverige riskerar att råka ut för kapitalflykt som i sin tur hämmar investeringar, arbetstillfällen och tillväxt, säger Sofia Linder, Skattebetalarnas chefekonom, till fPlus.

Tre räkneexempel

Med hjälp av Ekonomifakta har Skattebetalarna gjort uträkningar som visar hur hög den svenska kapitalskatten verkligen är när hänsyn tagits till inflationen. När vi säljer aktier i en värdepappersdepå måste vi betala en kapitalinkomstskatt på 30 procent av den nominella värdeökningen – som alltså inte tar hänsyn till inflationen.

Om vi 2011 köpte aktier för 1 000 kronor vardera i Investor, ABB och en fiktiv OMX 30-aktie har inflationen ökat med 7 procent när vi säljer aktierna åtta år senare.

  • Investor säljs för 2 800 kronor, den nominella värdeökningen är 1 800 och kapitalskatten 540. Inflationen äter upp 70 kronor och avkastningen blir därför 1 730. Den verkliga kapitalskatten landar därför på 31,2 procent (540/1 730).
  • ABB – som inte gått lika bra – säljs för 1 140 kronor med den nominella värdeökningen 140 och kapitalskatten på 42 kronor. Inflationen gör dock att den verkliga värdeökningen stannar på 70 kronor och den verkliga kapitalskatten blir då hela 60 procent (42/70).
  • Kapitalskatten för den fiktiva OMX 30-aktien landar på 37,2 procent.

Skattebetalarna uppger att den verkliga skatten beror på hur hög inflationen varit under ägandetiden men också på hur hög den nominella värdeökningen varit. Enligt Sofia Linder kommer den verkliga kapitalskatten alltid att vara högre än 30 procent så länge vi har inflation. De senaste åren har Sverige haft en extremt låg och till och med negativ inflation och därför har den verkliga kapitalskatten inte blivit så kännbar för svenskarna.

Rejäl skattehöjning på kapitalinkomsterna

Men Sofia Linder varnar nu för att inflationen på kort tid ökat från 0 till 2 procent vilket innebär en rejäl skattehöjning på kapitalinkomsterna.

– Om inflationen stiger ytterligare blir effekterna ännu mer synliga vilket riskerar att undergräva kapitalbeskattningens legitimitet, säger hon.

Skattebetalarna är bekymrat över att både statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson efter Januariavtalet gjort utspel om att höja skatten på kapital. Organisationen menar att Sverige borde gå i motsatt riktning.

– Konkurrenskraftiga kapitalskatter är en förutsättning för en stark välfärd och Sverige behöver snarare lägre kapitalskatter för att öka företagandet och investeringarna i landet, säger Sofia Linder.

Skattebetalarna får medhåll av Företagarna som menar att kapitalskatter är skadliga både för företagandet och Sveriges tillväxt. Företagarna jobbar för att få ner skattesatsen till runt 20 procent.

Sänkning kan skapa tusentals jobb

Jacob Lundberg och Karin Svanborg-Sjövall från Timbro skriver i en debattartikel att alla kapitalskatter gör det mindre lönsamt att spara, investera och driva företag samtidigt som det ger förhållandevis små skatteintäkter till staten.

En färsk studie från forskningsinstitutet IFO i München visar att en lägre kapitalskatt kan skapa tusentals jobb och höja levnadsstandarden med 30 000 kronor om året för ett hushåll med två vuxna.

Den 18 september lämnar regeringen sin höständringsbudget och budgetpropositionen för 2020 till riksdagen med förslag på vad som ska hända med kapitalskatterna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer