Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
De krångliga miljötillstånden

Ex-ministern: Miljöpolitiken missar tillväxtperspektivet

Den tidigare näringsministern Anders Sundström säger i en intervju med fPlus att det i miljöpolitikens spår vuxit fram en nomenklatura av tjänstemän som gjort bevarandet till en hjärtefråga. ”Det finns inga myndigheter som försvarar det samhällsekonomiska och tillväxtorienterade perspektivet medan de som vill bevara är stora tunga och resursstarka”.

Den uttalade miljöstrategin från stat och regering är att mer mark och vatten ska skyddas. Nyligen kunde fPlus visa hur flera tunga Socialdemokratiska kommunalråd helst vill att den politiken kastas i papperskorgen eftersom den hindrar kommuner att utveckla livsviktig näringsverksamhet.

Det räcker nu, är det samlade budskapet.

Nu ansluter sig norrlänningen och den tidigare S-näringsministern Anders Sundström till kritiken.

Han ser en miljöpolitik som bakbinder kommuner och som skapat en nomenklatura av tjänstemän med ett mål i sikte – att bevara.

Roten till denna utveckling kan spåras till Miljöbalken och att den inte tillämpats som det ursprungligen var tänkt, menar han.

– När Miljöbalken skrevs i slutet av 1990-talet satt jag i regeringen och i den, samt i politiken generellt, skulle jag säga att det fanns en konsensus kring att Miljöbalken även skulle ta hänsyn till tillväxt och samhällsekonomisk utveckling.

– En av portalparagraferna stipulerar också att Miljöbalken skall tillämpas så att ”mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas". Men på det sätt som balken har används, och det har blivit värre med åren, så missar uttolkarna helt det perspektivet.

Hur kunde det bli så?

– Jag tror att anledningen till att den här formuleringen i princip inte har tillämpats beror på att de som skrev balken, och de olika förarbetena, hade fokus inställt från början på att det viktiga är att miljön ska bevaras. Så det perspektivet vägde tyngst redan från början och sen har man fortsatt på den vägen.

Vad har det fått för konsekvenser?

– Ja, det har lett till att Miljöbalken blivit enbent på så sätt att den först och främst har fokuserat på att bevara. Det slår i sin tur till exempel mot det stora omställningsarbete som just nu i princip hela världen fokuserar på i och med att skogsmark tas ur produktion.

– Detta märks också tydligt i den bransch som jag numera verkar i, nämligen gruvnäringen. Här finns det till exempel en stor efterfrågan på så kallade gröna mineraler som kan användas till batteritillverkning och annat som behövs i den här omställningsprocessen. Trots det har inte en enda sådan gruva öppnat i Sverige, utan vi är beroende av brytning från Kina och Afrika där den här brytningen ofta sker under svåra förhållanden för de anställda. Det får ju också konsekvensen att miljötillståndsprocesserna kan dra ut i evighet.

– Sen har ju även den här bevarandeinställningen satt sig i det allmänna medvetandet vilket gör att motståndet mot att bedriva sådan gruvverksamhet är brett och hårt. I alla fall i de urbana områdena. Det har också blivit så att vi inte ser hur Miljöbalken slår i de urbana delarna av Sverige. Den har främst blivit ett vapen för att bevara vatten, mark och miljö och det finns ju gott om de varorna i norra Sverige.

Bidrar detta till den så kallade klyftan mellan stad och land?

– Ja, det tycker jag. De som slåss för att bevara, som är för att det ska bildas flera naturreservat, är vad jag brukar kalla för urbana betraktare och de bor i storstäder eller i urbana center ute i landet. De vill betrakta, men de vill inte bo och leva i de här områdena.

– Å andra sidan, de som motsätter sig att en allt större andel mark eller skog ska skyddas är de som bor i dessa områden och som vill fortsätta göra det.

Det talas ofta om att en särskild tjänstemannakultur vuxit fram kring dessa frågor?

– Absolut, i den här utvecklingens spår har det vuxit fram en särskild myndighetsstruktur som gjort just bevarande till en hjärtefråga och det är i mina ögon det andra stora bekymret här. Det är som en egen nomenklatura.

– Det finns få myndigheter, om några alls, som lyfter fram just detta långsiktiga hållbarhetsperspektiv som faktiskt fortfarande är en av Miljöbalkens portalparagraf. Däremot finns det starka krafter som verkar för att bevara. Det är bara att titta på ett remissyttrande över en gruvinvestering, en vindkraftspark eller en vattenkraftsutbyggnad. Det finns inga myndigheter som försvarar det samhällsekonomiska och tillväxtorienterade perspektivet medan de som vill bevara är stora tunga och resursstarka.

Hur kommer det sig att de kan fortsätta att vara så starka?

– Det är en bra fråga, varför politiken blivit svagare gentemot byråkratin, men jag tror att det är en väldigt allvarlig fråga för Sverige och jag tror att det har en enormt stor betydelse för hur den politiska sammansättningen kan se ut i framtiden. Om de etablerade partierna inte förmår att styra Sverige

Nu försöker Naturvårdsverket att få Kaunis Irons tillstånd för att bedriva gruvverksamhet återkallat. Hur ser du på det?

– Det är dels allvarligt eftersom myndigheten i och med det sänder en signal till alla anställda på Kaunis Iron, samt till de personer som arbetar nära företaget i olika anställningar, att er anställning är väldigt tillfällig och att den kan avslutas i princip närsomhelst.

– Det blir också i princip omöjligt för dem att ta ett banklån till något så vardagligt som att renovera ett badrum. Något som människor i de urbana regionerna anser är självklart. Alltså, väldigt vardagliga frågor för de här människorna är helt plötsligt omöjliga.

– Men de tjänstemän på Naturvårdsverket som fattat de här besluten har ingen aning om de praktiska konsekvenserna av deras beslut. Det är också en inte helt odramatisk spricka mellan stad och land som blir synlig här.

Kan du säga något om sakskälen?

– Ett starkt skäl till att Naturvårdsverket vill återkalla vårt tillstånd är att grundvattennivån i utkanten av en myr sjunkit till en följd av gruvverksamheten. Men, och det nämns inte ofta i det här sammanhanget, är att den här myren är ungefär lika stor som Blekinge. Det område av den aktuella myren där grundvattennivån har sjunkit kanske handlar om någon hektar.

– När den hektaren på en myr i Norrbotten, ett län som har enorma arealer av myrar, blir viktigare än att människor i Tornedalen ska kunna leva och försörja sig så blir den här obalansen väldigt tydlig tycker jag.

Fakta Anders Sundström:

Tidigare näringsminister i Göran Perssons regering åren 1996–98. Har varit vd för försäkringsbolaget Folksam mellan 2004 och 2013, samt styrelseordförande för Swedbank fram till 2016.

Idag styrelseordförande i Kooperativa förbundet KF, samt i gruvföretaget Kaunis Iron.

Toppnyheter

Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Skistar stänger alla sina svenska skidanläggningar

Skistar stänger samtliga skidanläggningar i Sverige för resten av säsongen från och med den 6 april, enligt ett pressmeddelande.

”Skistar har från Folkhälsomyndigheten fått rådet att stänga skidanläggningarna i Sverige på grund av risken för överbelastning i sjukvården i de berörda regionerna”, skriver bolaget.

Nedstängningarna berör anläggningarna i Sälen, Vemdalen och Åre.

Bolaget skriver att beslutet kommer att få en negativ effekt på helårsresultatet, men påpekar att en stor del av vintersäsongen redan är passerad.

1 tim
Johan Carlson. Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

FHM skapar ny expertgrupp i kampen mot viruset

Folkhälsomyndigheten ska inrätta en rådgivande referensgrupp bestående av olika experter, för att stödja myndigheten i det fortsatta arbetet med coronaviruspandemin.

Gruppen ska bestå av experter inom smittskydd, epidemiologi, virologi och klinisk infektionsmedicin.

– Det är av största vikt att vi som expertmyndighet har snabb tillgång till råd från personer som är väl förankrade i det kliniska och vetenskapliga fältet och som tillsammans med våra egna experter kan diskutera läget och insatserna framåt, säger generaldirektör Johan Carlson i en pressmeddelande.

Vilka som ska ingå ska presenteras inom kort.

1 tim
Tomma gator i centrala Stockholm. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analyser: Svensk strategi kan visa andra väg tillbaka

Det finns flera skäl till varför Sveriges strategi med färre tvingande åtgärder för att bekämpa coronaviruset väcker uppmärksamhet i omvärlden, skriver SvD:s Göran Eriksson i en analys. Dels kan det upplevas som provocerande att Sverige anser sig gradvis kunna ”fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt”, som statsminister Stefan Löfven uttryckte det, i istället för att införa omfattande regler med en gång.

Men ett annat skäl för andra länder att snegla på Sverige är att om strategin fungerar här kan vårt exempel vara en väg tillbaka till normaliteten för andra, skriver Eriksson.

Aftonbladets Lena Mellin anser att svenskarna ska vara stolta över det ömsesidiga förtroende som strategin innebär. Befolkningen litar på att myndigheternas råd är förnuftiga och myndigheterna litar på att råden åtföljs utan hot om straff.

”Försvaret behöver inte kallas in annat än f​ör​ att bygga fältsjukhus och sköta provtagning. Inte för att ​peka ​​på folk med automatgeväret”, skriver hon.

35 min
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Vårdpersonal och patient i Gallatin, Tennessee. Mark Humphrey / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

USA går om Kina i antal bekräftade döda i smittan

Antalet bekräftade dödsfall till följd av viruset i USA är nu fler än i Kina där utbrottet startade i vintras. Enligt en sammanställning av Johns Hopkins University har 3 415 personer dött i USA jämfört med 3 309 i Kina.

De officiella siffrorna i Kina har emellertid ifrågasatts och på tisdagen presenterade landet över 1 500 nya coronafall som tidigare inte offentliggjorts. Dessa ska ha varit personer som testats positivt men som inte har uppvisat några symptom.

Statliga dokument som South China Morning Post tidigare rapporterat om visar att drygt 43 000 personer testats positivt i Kina utan att visa symptom. Detta är inga fall som rapporterats officiellt.

3 min
Poster i Milano. PIERO CRUCIATTI / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Italien: Toppen på virusets spridning kan vara nådd

Italien tror sig ha nått toppen på virusspridningen. 4 053 nya fall har konstaterats det senaste dygnet – vilket är den lägsta siffran på två veckor. Det säger italienska hälsomyndigheter, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Silvio Brusaferro, ansvarig för den italienska folkhälsomyndigheten, säger på en presskonferens under tisdagen att man nått en topp i virusspridningen men tillade att antalet döda kan vara underskattade i den officiella statistiken.

Antalet döda under ett dygn var under tisdagen 837 personer jämfört med 812 personer dygnet innan. Hälsominister Roberto Speranza bekräftade under tisdagen att man kommer att fortsätta med hårda restriktioner i Italien åtminstone till påsken.

28 min
Wuhan. Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kinas nedstängning av Wuhan hindrade 700 000 coronafall tror forskare

Kinas beslut att stänga ner och isolera mångmiljonstaden Wuhan, där coronavirusutbrottet startade, kan ha förhindrat mer än 700 000 nya fall, enligt en ny studie som publicerats i tidsskriften Science.

De drastiska åtgärderna under epidemins första 50 dagar gjorde att andra städer i landet kunde förbereda sina egna restriktioner, enligt den internationella studien med forskare från Kina, USA och Storbritannien.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Handels har fått många nya anmälda till a-kassan. FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Den vikande arbetsmarknaden

Rusning till a-kassan efter regeringens nya regler

De branscher som drabbats hårdats av coronavirusets effekter har sett en explosionsartad ökning av medlemmar i a-kassan, rapporterar SVT. Gårdagens besked från regeringen om att det ska bli lättare att få a-kassa har gjort att ökningen nått ytterligare en nivå.

Jens Lundberg, pressekreterare på Handelsanställdas förbund, säger att ansökningarna tidigare låg på 50 till 100 per dag, men att de ökat till mellan 500 och 700 på grund av coronakrisen.

– Och i går när regeringen kom med sitt besked fick vi in 2 153 ansökningar, säger han.

2 tim
Kawa Mohamed jobbar som frisör. Arkivbild.  FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Oro om uppehållstillstånd i varselvåg: ”Kämpat fyra år”

Personer med tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige som hoppas få stanna permanent drabbas hårt av de rekordhöga varseltalen, rapporterar Ekot. I går meddelade Arbetsförmedlingen att 36 800 hade varslats i coronakrisens spår i mars.

Frisören och hemspråkshandledaren Kawa Mohamed från Syrien oroar sig för att förlora jobbet och därmed möjligheten att få stanna.

– Jag har kämpat i fyra år. Så jag vill inte att en sådan grej som vi inte har räknat med kommer i sista minuten och tar bort allting, säger han.

Migrationsverket säger att reglerna ligger kvar, men att man ser över konsekvenserna. Enligt migrationsminister Morgan Johansson (S) planeras inte någon översyn av regelverket.

Idag 03:56
Läs mer om Den vikande arbetsmarknaden
Leif R Jansson / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Fem tips: Så undviker du covid-19-relaterade bedrägerier

Allt fler bedragare försöker utnyttja människors utsatthet under coronakrisen och därför är det viktigt att vara uppmärksam och ta till åtgärder för att skydda sig själv och företaget. FICO listar fem tips för hur du undviker covid-19-relaterade bedrägerier.

  1. Granska noggrant var information kommer ifrån och var uppmärksam på bedragare som använder aktuella organisationer, som exempelvis WHO, för att få dig att klicka på skadliga länkar eller bilagor.
  2. Var uppmärksam på falska erbjudanden som är kopplade till virus. För att vara på den säkra sidan kan du googla hemsidenamnet tillsammans med ordet ”scam” först.
  3. Var försiktig och avvakta om ett erbjudande har kort eller ologisk tidsfrist, ofta kan bedragare försöka ge sken av att situationen är brådskande vilket många kan påverkas av.
  4. Många nya hemsidor har dykt upp sedan virusutbrottet, som utger sig för att ha information om covid-19, och för att undvika skadlig kod är det alltid bäst att vara uppmärksam och dubbelkolla länkar innan man klickar på dem.
  5. Skulle bedragare besöka dig i hemmet, för att erbjuda exempelvis desinfektering av hemmet, så bör du ifrågasätta deras avsikter och hålla avstånd.
4 tim
Läs mer om Företagarjouren
SPENCER PLATT / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Svängigt på Wall Street – mot historiskt svagt kvartal

Tisdagshandeln är slagig på Wall Street och breda S&P 500 går mot sitt sämsta första kvartal sedan 1938, skriver CNBC. Vid 19.10-tiden står de ledande indexen som följer:
• S&P 500: –1,0 procent
• Nasdaq: –0,4 procent
• Dow Jones: –0,8 procent


Enligt CNBC var terminerna volatila och svängde från plus till minus inför öppningen. Starka kinesiska PMI-siffror och uppgifter om en fjärde amerikansk stimulansrunda vägdes mot en rejäl ökning av antalet coronasmittade i USA.

Indexen föll i öppningen men stärktes av ett rapportsläpp som visade att de amerikanska hushållens konfidensindikator sjönk till 120,0 i mars jämfört med 132,6 i februari. Siffran var klart bättre än analytikernas förväntningar.

Tom Lee, analyschef på Fundstrat Global Advisors, säger till CNBC att marknaden tycks ha bottnat då indexen har rusat den senaste veckan trots en rad katastrofala makrosiffror och ökad virusspridning.

– Om vi ser rallyn på dåliga nyheter så tror jag att det är ett tecken på att vi förmodligen är på botten, säger han.

S&P 500 är trots den senaste veckans rusning ner 18,7 procent under det första kvartalet. Dow Jones har i sin tur backat 21,8 procent och går mot sitt sämsta första kvartal någonsin, enligt CNBC.

4 tim
undefined

Stockholm stängde nattsvart kvartal med stark avslutning

Det rådde stor volatilitet när Stockholmsbörsen på tisdagen summerade första kvartalet. Vid stängning-hade indexen återigen handlats upp rejält:
• OMXS30: +2,3 procent
• OMXSPI: +2,7 procent

Nattens PMI-siffror från Kina kom in klart högre än väntat och gav Stockholmsbörsen och de amerikanska terminerna en rejäl skjuts under förmiddagen. Men efter lunch handlades OMXS30 ett tag ner under nollan. När Wall Street öppnade fick även Stockholm ny fart.

Trots den senaste tidens uppgångar summerar OMXS30 månaden 13,2 procent lägre och det första kvartalet 16,3 procent lägre.

På storbolagslistan lyste det grönt stora delar av dagen med Boliden som stor vinnare. Gruvjätten steg 6,2 procent. Även Swedish Match, SSAB och Volvo klämde sig över 5 procent upp.

I botten fanns Getinge som rekylerade ner 3 procent och var det enda storbolaget som stängde på minus.

Idag 07:01
NOEL CELIS / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Uppåt på Asiens börser efter statistiksläppet: ”Glädjande”

Det var positiva tongångar på Asiens börser under tisdagsmorgonen. Vid stängning låg indexen som följer:
• Nikkei: –0,9 %
• Shanghai: +0,1 %
• Shenzhen: +0,5 %
• Hang Seng: +1‚9 %
• Kospi: +2,2 %
Indexen som steg tog därmed rygg på gårdagens uppgångar på Wall Street och Reuters skriver att börshoppet hålls uppe av att PMI-siffror i Kina kommit in klart högre än väntat. Marssiffrorna kom in på 52 – vilket kan jämföras med analytikernas prognoser på 45 och de rekordlåga PMI-siffrorna på 35,7 i februari.

Även CNBC tar upp makrosiffrorna i Kina som en förklaring till börsuppgångarna. Och siffrorna är överraskande starka, anser SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist på Twitter. Han lägger dock till man ska vara försiktig kring att dra slutsatser av olika data just nu – även positiva.

”Likväl glädjande”, skriver Bergqvist.

Idag 03:25
Läs mer om Dagens börs
Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Regeringens nya prognos ifrågasätts – ”optimistisk”

Sverige går in i en lågkonjunktur med BNP-ras som inte setts sedan finanskrisen och arbetslöshet som stiger till 9 procent i år. Den bedömningen gör regeringen i en ny prognos.

– Vi har ett väldigt allvarligt ekonomiskt läge, säger finansminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff.

Hon beskriver det som dubbla negativa chocker – både i utbud och efterfrågan – som drabbar ekonomin. Svensk BNP spås falla med 4 procent i år, vilket är i paritet med finanskrisen, och därefter väntas snabb återhämtning.

– Ekonomisk aktivitet kommer att öka under andra halvåret, säger Andersson.

Regeringen spår KPI-inflation på 0,5 procent, jämfört med tidigare prognosen på 1,7 procent. Underskottet i statens finanser bedöms bli 3,8 procent av BNP i år.

Men flera ekonomer menar att regeringen är för optimistisk i sin prognos.

– Risken är ju att det kan vara en underskattning, om vi tittar på varselsiffrorna för den senaste månaden så finns ju stora risker att vi får en högre arbetslöshet än 9 procent, säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi til SR.

Även från fackligt håll ifrågasätts prognosen.

– Ja, vi ser det här som en relativt optimistisk prognos och som nog förutsätter att regeringen sätter in mer kraftfulla åtgärder än vad man har gjort hittills. Jag tror att man måste sätta in mer regelrätta stöd särskilt till de mindre företagen i vissa branscher annars kommer de inte att fixa det här, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, till SR.

Idag 08:06
undefined

Professorn: Så kan vi dra nytta av coronakrisen

I krisen föds kreativiteten. Och trots den svåra situation som coronakrisen innebär kan det komma något gott ur den. Det menar  Charlotta Stern, professor och vice vd på Ratio.

– Vi har hög tillit och vi är pragmatiska. Det är styrkor som hjälper i en krissituation och även under återuppbyggnaden efter en kris, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

Den svenska modellen har dessutom stark legitimitet och parterna på arbetsmarknaden har etablerade relationer.

– Överlag är de bra på att samarbeta vilket är viktigt i svåra situationer. Att lita på sin motpart och att kunna jobba tillsammans för att lösa problem är en stor styrka.

Kanske kan krisen leda till att digitaliseringen tar fart, menar hon.

– Jag tänker att det kanske är nu det händer. Att vi plötsligt börjar anamma de digitala verktygen och får ut nyttan av dem. Den som har gjort det en gång och sett den kreativa potentialen kanske inser att det går att göra regelbundet.

Dessutom utmanas våra attityder vilket kan ge positiva effekter, enligt Charlotta Stern.

5 tim
Läs mer om Den svenska konjunkturen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer