Euron är 20 år gammal år 2019.  Foto: Stefan Gustavsson / SvD / TT
Eurons framtid

Euron: 20-åringen som växer

Vid årsskiftet var det 20 år sedan euron infördes i elva EU-länder. 1999 kom euron till som digital valuta men det var inte förrän 2002 som även sedlar och mynt infördes. I dag används euron i 19 av 28 medlemsländer – den så kallade eurozonen – och av cirka 340 miljoner människor. Litauen var det senaste landet att införa euron 1 januari år 2015, skriver sidan Euron.nu.

För att få delta i eurosamarbetet måste medlemsländerna uppfylla fyra ekonomiska krav, som stabila statsfinanser och låg inflation, skriver Europaportalen. Det svenska undantaget från eurosamarbetet har accepterats av övriga EU-länder, men är inte ett juridiskt undantag.

En majoritet, 74 procent, av de personer som utfrågats i euroområdet uppger att de anser att euron är bra för EU, skriver Europeiska kommissionen i ett pressmeddelande. 64 procent anser att valutan också är bra för det egna landet.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
undefined