TT
EU:s framtid

EU-ministern: Österrike och Finland kan ersätta Storbritannien

EU-minister Hans Dahlgren kommenterar för fPlus hur relationerna inom och utanför EU ser ut och vilka länder som kan bli särskilt viktiga för Sverige efter Storbritanniens utträde ur unionen.

Du beskriver Storbritannien som en nära allierad till Sverige. Vilka blir i och med brexit de viktigaste länderna framöver för Sverige inom EU?

– Det kan vara olika länder i olika sakfrågor, till exempel Nederländerna, Österrike och Finland. Det är särskilt viktigt med nära kontakt med de stora länderna Tyskland och Frankrike. 

Hur ser du på EU:s framtid i ett större globalt perspektiv. Vilka blir EU:s viktigaste allierade framöver? 

– Vi har naturligtvis en viktig relation till förenta staterna som varit besvärlig med tanke på hot om att gå vidare med tullarna. Det tycker vi inte om. Malmström håller på med en intensiv diskussion med den amerikanska sidan. Hon och andra i EU:s ledning är aktiva och har drivit på för att nå frihandelsavtal med Japan, Australien och Kanada bland annat.

En högaktuell fråga just nu för EU handlar om Kina. Hur ser du på EU och Kinas relation? 

– Det är en sak som kommer att diskuteras vid Europeiska rådet i slutet på mars. Sedan skall ett toppmöte mellan EU-Kina ske i början av april. Handelsrelationer är en viktig del. Och en annan fråga handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Vi har ett konsulärt fall med en svensk medborgare just nu. Hittills har vi fått ett bra stöd från andra medlemsländer i denna fråga. 

När man diskuterar Kina handlar det idag allt oftare om säkerhetsaspekter. Hur ska man hantera säkerhetsrisker som kan följa med utländskt ägande utan att hemfalla åt protektionism? 

– Det kan vara en besvärlig balansgång, vi är starka frihandelsvänner i Sverige, det är så vi har byggt upp vårt välstånd. Den här fria rörligheten får dock inte ske på bekostnad av den nationella säkerheten.  

En allt mer återkommande kritik i relation till Kina är ”vi har varit naiva”. Tycker du att Sverige har varit naivt inför Kina?  

– Jag tycker att vi har saknat lagstiftning som gjort det möjligt att värna våra säkerhetsintressen tillräckligt mycket, vi håller på att skaffa oss den lagstiftningen.  

Vilka frågor är mest angelägna för EU att fokusera på framåt gemensamt? 

– Jobben, jobben, jobben. Och medborgarnas säkerhet, skyddet mot den organiserade brottsligheten och migrationsfrågorna. Det är viktigt att vi får ett gemensamt ansvar för migrationen. Även klimat- och miljöfrågorna är viktiga.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer