Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv. Foto: Svenskt Näringsliv
Hoten mot kollektivavtalen

”EU försvårar för den svenska modellen”

EU har antagit ett direktiv som ska reglera arbetet inom unionen – det så kallade Arbetsvillkorsdirektivet, skriver Svenskt Näringslivs redaktion.

Direktivet innehåller en del arbetsrättsliga minimikrav. Till exempel så ska provanställningar begränsas till högst sex månader.

– Det är ett olyckligt direktiv som rimmar väldigt illa med den svenska kollektivavtalsmodellen där parterna har huvudansvaret för att sätta villkoren på arbetsmarknaden, säger arbetsrättsjurist Niklas Beckman, till Svenskt Näringsliv.

Han menar att ytterligare ett överstatligt regelverk ”försvårar parternas möjligheter att anpassa reglerna efter förutsättningarna i branschen”.

Niklas Beckman tror även att reglerna riskerar att bli ”administrativt betungande” och göra den svenska arbetsrätten ännu svårare att förstå. Han påpekar att det dock är positivt att det finns möjlighet att avvika från direktivets bestämmelser genom kollektivavtal.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer