Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Regelkrånglet

EU-beslut kan skapa flaskhalsar för byggprojekt

Ett beslut i EU-domstolen kan tvinga svenska kommuner att rapportera sina detaljplanebeslut till EU- kommissionen. Det riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner, säger Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor, på branschorganisationen Sabo till Byggindustrin.
Nu vill Sabo att stoppa en sådan tolkning i ett öppet brev till den svenska representationen i EU.
Domen grundar sig i en tvist i Nederländerna där en lokal butik stämde kommunen för att ha tagit fram detaljplaner som inskränkte mot EU:s tjänstedirektiv, som ska säkra etableringsfrihet.
– Om detaljplanerna faller under EU:s tjänstedirektiv innebär det att måste kommunerna meddela EU-kommissionen om varje detaljplanebeslut. Det finns inga system för detta och det kommer att öka byråkratin enormt, säger Karl Törnmark.
Ett annat problem med en tillämpning av EU-domstolens beslut är att det innebär en inskränkning av kommunernas planmonopol, hävdar Törnmark.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer