Entreprenörskap

FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Corona - tips och råd

10 anledningar att starta eget under coronakrisen

Den oförutsedda coronapandemin kan vara ett guldläge för dig som vill starta eget. GnosjöRegion.se listar 10 anledningar varför du bör starta eget företag under coronakrisen.

Även om man i kristider oftast är fokuserad på problem finns det lika många möjligheter att se:

  1. Nytt konkurrensläge: Som lättrörlig och flexibel egenföretagare har du goda möjligheter att konkurrera med storföretag som har stora overheadkostnader.
  2. Ny marknad: Du kan bli först på en ny marknad och du är uppmärksam och söker efter kunder med nya behov.
  3. Välj en tillväxtbransch: Under lågkonjunktur kan företag som erbjuder sina kunder billigare alternativ växa.
  4. Köp en befintlig verksamhet: Lär dig varför verksamheten säljs och av den tidigare ägarens misstag. Dessutom kan dina startkostnader bli lägre.
  5. Smarta samarbeten: I kristider ökar samarbetsviljan och nöden kräver ofta kreativa lösningar. Pröva något nytt tillsammans!
  6. Goda möjligheter till finansiering: Perfekt läge att söka bidrag och i regeringens stödpaket finns möjlighet till olika former av skattelättnader.
  7. Möjlighet till en stark affärsidé: Kristider prövar olika affärsidéer hårt, och kunderna ställer tuffa krav, något som du drar nytta av när du formulerar din affärsidé.
  8. God tidsfrist: I lågkonjunktur dras tempot ner och du har möjlighet att växa och utvecklas i lagom takt, tills affärerna tar fart på riktigt.
  9. Stort personalutbud: En fördel av coronakrisen är att många kompetenta kommer tvingas söka nya jobb och ta sig ut på arbetsmarknaden, något som är till din fördel när du ska bygga upp din verksamhet.
  10. Dra nytta av din egen situation: Kanske har du själv blivit uppsagd eller fått utrymme för att uppfylla din dröm under coronakrisen. Ta tillfället i akt och förverkliga din idé.
2 apr
Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagarnas villkor

Ännu en lättnad i korttidsarbetet – familjemedlemmar omfattas

Förra veckan aviserade finansminister Magdalena Andersson att det ska vara möjligt för företag att korttidspermittera personal. Detta innebär i praktiken att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Men enligt de första direktiven så skulle detta inte gälla alla företagare.Men successiva lättnader har gjorts i regelverket. I måndags meddelades att även enmansföretagare med AB kan omfattas.

Nu kommer ännu en lättnad. Tidigare rådde oklarheter kring om anställda familjemedlemmar fick ta del av stödet, men enligt den senaste uppdateringen så ska det gälla även dem – i alla fall om arbetsgivaren inte är en enskild firma.

”Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma”, skriver Tillväxtverket på sin hemsida.

Även bemanningsföretag ska omfattas av möjligheten att söka stöd under perioden.

Soloföretagare som bedriver sin verksamhet som enskild näringsidkare kommer dock inte att få ta del av stödet.

24 mar
Företagande i praktiken

Entreprenörer tipsar: Så lyckas du med ditt företag i USA

Går det att lyckas för en europé att lyckas som företagare i USA. Tja, statistiken säger att 40 procent av alla företag på Fortune 500 har startats av immigranter i USA. Men det krävs en insats och att bygga nätverk är en förutsättning säger en av dem som lyckats och delar med sig av goda råd.

Drömmarnas och möjligheternas land. i USA kan alla som vill och orkar arbeta lyckas. Så sägs det. Många lyckas - under förutsättning att de snabbt kan bygga upp ett nätverk av kontakter.

– Att vara helt ny i landet gör att kontaktnätet är begränsat. Det gör det betydligt svårare att komma igång, säger IT-företagaren Kaspar Tiri från Estland.

Därför kan en inkubator eller kontakt med något av de många universiteten vara en inkörsport. Ytterligare goda råd är att snabbt lära sig kulturen och vara uppmärksam på kulturskillnaderna, inte bara mellan Europa och USA utan också inom USA. Blygsamhet är heller ingenting som premieras i USA. Stas Tushinskiy, som startat teknikföretaget Instreamatic AI i San Francisco har mött alltför många försiktiga pitchar från dem som letar investerare.

– Många med icke-amerikansk bakgrund har inte den berättartalang som krävs för att få investerare att lyssna. I USA är konkurrensen stenhård och att då vara realistisk och modest i sin story-telling, det fungerar inte. Och be aldrig om ursäkt för att du inte är amerikan!

Tvärtom krävs det alltså engagemang och ett outtröttligt gott humör. Kort sagt jävlar anamma, för att slå sig fram i den djungel som amerikanskt näringsliv bitvis är, skriver Entrepreneur.

10 mar
Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Så ska dryckesbranschen gemensamt minska sin klimatpåverkan

Framförallt är det förpackningar och transporter som dryckesbranschen måste förändra för att minska sitt klimatavtryck, skriver Sveriges Bryggerier i ett pressmeddelande.

Genom Dryckesbranschens Klimatinitiativ ska man arbeta gemensamt för att bli en mer hållbar bransch. I deras första gemensamma rapport framgår det att branschen redan är på god väg då nästan all energianvändning, 99 procent, hos företagen är fossilfri. Istället måste man arbeta mer med andra aspekter som förpackningar och transport.

I den undersökning som ligger till grund för rapporten deltog flertalet bryggerier, och andra aktörer inom branschen som exempelvis Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Systembolaget.

– Fokus för oss framåt är att sätta konkreta mål för förpackningar och transporter, samt att stötta varandra, stora som små aktörer i branschen, att integrera hållbarhet i våra affärsmodeller fullt ut, säger Anna De Geer, vd SVL, i pressmeddelandet.

9 mar
Läs mer om Företagens miljöarbete