Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kritiken mot upphandlingarna

En miljard dyrare för Stockholms skattebetalare efter formaliamiss

Närmare en miljard dyrare för Stockholms skattebetalare. Det blev notan efter Stockholms stads it-upphandling som på grund av ett formaliakrav ledde till att den lämpligaste och mest prisvärda kandidaten, Evry, förlorade i en rättsprocess. ”Viktigt att inte göra slarvfel”, säger Stockholm stads it-direktör.

Det var it-företaget Evry som 2016 vann Stockholms stads upphandling av it-stöd. Deras anbud låg på 256 miljoner kronor per år och bedömdes också vara den leverantör som bäst kunde svara upp mot beställningen.

Men tvåan, Tieto, upptäckte ett formaliafel i Evrys anbud och begärde överprövning. Både förvaltningsrätten och kammarrätten gick på Tietos linje och därmed hade Stockholms stad inte något annat val än ge dem uppdraget som kostade 332 miljoner kronor per år. Notan för skattebetalarna blir 912 miljoner dyrare eftersom avtalet har möjlighet att löpa under tolv års tid.

Formaliafelet bestod i att Evry inte har namngett de personer som ska företräda gruppen av leverantörer, med vilken Evry hade lämnat anbudet, på det sätt som domstolarna i efterhand ansåg krävdes.

Men att ange personer på individnivå redan ett och ett halvt år innan kontraktet börjar löpa är inte ett lämpligt krav menar Ellen Hausel Heldahl, som är expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.

– De som kan något om it-branschen vet att människor inte är livegna där. Folk byter jobb. Att långt i förväg namnge de personer som arbetar hos underleverantörer låter sig inte göras så lätt, säger Ellen Hausel Heldahl.

Slår ifrån sig kritiken

Stockholms stad vill dock betona hur viktigt det är att anbudsgivarna håller sig till reglerna.

– Det är anbudsgivarens ansvar att säkerställa att de lämnar ett korrekt och formellt rätt anbud som inte innehåller slarvfel, säger Christer Forsberg Philip, tillförordnad it-direktör vid Stockholms stad.

Men det var först efter en överklagan som Evry förlorade uppdraget. Stockholms stad lät Evry vinna trots misstaget i anbudet.

– Stockholms stad gjorde sin bedömning utifrån proportionalitetsprincipen i LOU. Det innebär att vi inte kunde förkasta Evrys anbud på grund av att de missat att ange personerna. Dock gjorde de rättsliga instanserna en annan bedömning, säger Christer Forsberg Philip.

Han menar att förfrågningsunderlaget var tydligt och hänvisar till rättens beslut.

– Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten i sin dom, nämligen att anbudsansökan saknar en uppgift och att de därför ska diskvalificeras, säger Christer Forsberg Philip.

 Christer Forsberg Philip vara en fråga som inte går att förutspå.   Lieselotte van der Meijs

Att kostnaderna för Stockholms skattebetalare skulle bli närmare en miljard dyrare, trots att Evry uppfyllde alla övriga villkor, menar Christer Forsberg Philip vara en fråga som inte går att förutspå.

– De faktiska kostnaderna kan bedömas först när avtalet tas i bruk. Detta är en behovsstyrd leverans av moderna digitala tjänster utifrån olika verksamheters behov. Det är ett stort avtal där alla förvaltningar och bolag är med.

Asta Ellingsen Stenhagen är chef för juridikavdelningen på Evry. Hon anser att Stockholms invånare har blivit de största förlorarna, då de har behövt betala väsentligt mer för en lösning som i upphandlingsprocessen blev värderad sämre än den som Evry kunde leverera till betydligt bättre pris.

– Vi bekräftade på Stockholms stads begäran i ett tidigt skede vilka som var behöriga att företräda såväl leverantörerna som gruppen av leverantörer. Stockholms stad menade också att vi hade infriat kraven som inkluderade fullmakter och bekräftelser, säger Asta Ellingsen Stenhagen.

”Det rör sig om en extremformalism som inte har något alls att göra med den faktiska leveransen”

Ellen Hausel Heldahl vid Svenskt Näringsliv menar att det är viktigt alla myndigheter, däribland Stockholms stad, ”tvättar” förfrågningsunderlagen så att endast absolut nödvändigt ska-krav kvarstår.

– Ett ska-krav måste alltid vara uppfyllt, annars ska leverantören uteslutas. Jag anser att Stockholms stad borde ha ifrågasatt värdet av att kräva denna typ av information så långt tid i förväg. Det är betydligt bättre att använda möjligheterna om tillkommande kontraktsvillkor, där det krävs att personerna namnges den dag då kontraktet börjar löpa, säger Ellen Hausel Heldahl.

Asta Ellingsen Stenhagen på Evry tycker att myndigheter ska vara försiktiga när de skriver sina upphandlingsunderlag.

– Upphandlande myndigheters ska vara noga med de krav de ställer och huruvida de är lagligt giltiga. Vi har annars stor respekt för att all formalia ska vara på plats i processer som rör offentlig upphandling.

Men i detta aktuella fall anser hon att man har gått över gränsen vad gäller rigida regelkrav.

– Det rör sig om en extremformalism som inte har något alls att göra med den faktiska leveransen och som saknar proportionalitet, säger Asta Ellingsen Stenhagen.

Toppnyheter

Christian Gustavsson
Den svenska konjunkturen

Lista: Här är Sveriges hetaste tillväxtregioner

Stockholm – som är Sveriges stora tillväxtmotor – saktar in jämfört med övriga landet, enligt Stockholms Handelskammare som tagit fram färska preliminära siffror från SCB. Av statistiken framgår hur det går med tillväxten – län för län (se grafiken).

Det finns ljusglimtar bland länen. Södermanlands BRP landar på 5,6 procent, Uppsalas på 4,1 procent och Skånes på 4,1 procent. Dessa län utvecklas snabbast.

Bland länen som går sämst återfinns Blekinge med –1,5 procent, Dalarna med –1,3 procent och Västerbotten med 0 procent.

Stockholms andel av landets totala BNP sjunker från 32 till 31,4 procent. Stockholms bruttoregionprodukt-tillväxt (BRP) ligger på 0,9 procent, jämfört med rikssnittets 2,1 procent. För första gången sedan 2010 är tillväxttakten i Stockholms län lägre än rikssnittet.

– Vi möter större utmaningar nu än på länge och regeringsfrågan är ännu inte löst. Därför är det oroväckande att Stockholms tillväxt nu viker så tydligt. Det riskerar att drabba hela Sverige, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Handelskammaren menar att det finns stor anledning att vara orolig för framtiden och att röran kring regeringsbildningen försämrar läget ytterligare.

– Det finns ett stort behov av modiga och framåtlutade reformer från en kommande regering. Vi behöver en stor och partiöverskridande bostadsreform, en översyn av arbetskraftsinvandringen som gör det lättare att rekrytera internationella talanger och större investeringar i infrastruktur för att huvudstaden ska kunna växla upp igen, säger Andreas Hatzigeorgiou.

2 tim
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Teknikföretagen: Byggkrisen spiller över på industrin

Orderingången ökar måttligt och ligger ungefär på samma nivå som under tredje kvartalet i år. Samtidigt har kapacitetsutnyttjandet ökat i industrin, enligt Teknikföretagens konjunkturrapport.

– Sammantaget ökar orderingången i fortsatt måttlig omfattning, men det är oroväckande att orderingången för maskinindustrin inte tilltar. Detta är i linje med den avmattning i global efterfrågan på investeringsvaror som pågått under 2018, säger Mats Kinnwall, Teknikföretagens chefekonom.

Rapporten visar också att efterfrågan av industri- och byggutrustning är lägre än under tredje kvartalet.

– Order från Sverige för tillverkare av industrimaskiner minskar andra kvartalet i rad, vilket går hand i hand med planer på minskade investeringar 2019 som tillverkningsindustrin i Sverige nyligen rapporterat. Därutöver rapporterar leverantörer till byggindustrin en liten minskning i orderingång från Sverige. Detta är knappast förvånande och är en återspegling av allt sämre utfall i data för aktiviteten i Sveriges byggsektor, inte minst senaste årets siffror över byggnadstillstånd, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

12 dec
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Stefan Löfven.  Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Valet - regeringsbildningen

S-ledaren: Vill göra allt för att undvika ett nyval

Stefan Löfven hoppas fortfarande på att nå en överenskommelse med C och L för att kunna bilda en ny regering. På en pressträff inför sitt jultal sa S-ledaren att han vill göra allt för att undvika ett extra val, rapporterar flera medier.

– Väljarna förväntar sig faktiskt att vi klarar av att hantera ett valresultat, säger Löfven.

Han säger också att de förhandlingar som förts med MP, C och L har lagt grunden för vidare samtal.

– Om inte alla partier som samlas i mitten är redo att kompromissa om sakpolitik, då måste dessvärre någon kompromissa med sina grundläggande värderingar.

2 tim
Stefan Löfven under sitt jultal i Avesta.  Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Valet - regeringsbildningen

Stefan Löfven: ”Vi ska inte bara varna för mörkret”

I sitt jultal i Avesta under söndagen fokuserade S-ledaren Stefan Löfven på högerextremismen som han menar är på frammarsch i Sverige precis som i många andra länder i världen.

– De här högerextremisterna pratar mycket om gemenskap men hela deras gärning går ut på att exkludera vissa människor ur vår gemenskap, säger han i talet.

S-ledaren betonade även att socialdemokratin inte bara ska vara emot någonting, utan även fokusera på vad den är för. Därefter radade han upp en rad områden där han vill se ett starkare och mer solidariskt samhälle.

– Vi ska inte bara varna för mörkret, vi ska visa på ljuset.

4 tim
Stefan Löfven inför jultalet. Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Valet - regeringsbildningen

Löfven inför talet: Vill inte ge makt åt högerextrema

S-ledaren Stefan Löfven vill ha nya samtal med mittenpartierna. Det säger han på en pressträff inför sitt jultal i Avesta i eftermiddag.

– Jag är beredd att sätta mig ner igen och fortsätta samtala och förhandla så att vi får en regering som inte ger högerextremisterna den avgörande makten över Sveriges framtid, säger Löfven.

– Vi har lagt grunden för samtal men vilka samtal det är avslöjar jag inte, förtydligar han i en efterföljande intervju med SVT Nyheter.

Löfven bekräftar att han träffat talmannen Andreas Norlén men vill inte ge några detaljer om vad som sagts.

I fredags röstades Löfven ner som statsministerkandidat av kammaren.

6 tim
Läs mer om Valet - regeringsbildningen
Bild från manifestationen. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Höstbudgeten

Protest mot M/KD-budget: ”Den gynnar bara de rika”

Politiker, organisationer och väljare samlades på söndagen på Medborgarplatsen i Stockholm för att manifestera mot M:s och KD:s budget, skriver TT.

Bland talarna fanns bland andra Jonas Sjöstedt (V), Alice Bah Kuhnke (MP) och företrädare för organisationer som Fältbiologerna och Jordens vänner.

– Jag är här för att visa mitt missnöje mot budgeten. Det är en tillbakagång på olika plan vad gäller klimatet och välfärden och den gynnar bara de rika, säger demonstranten Agnes Lansrot.

Liknande demonstrationer hålls under dagen även i Lund och Visby – och på onsdag i Göteborg, Umeå och Örebro.

4 tim
Matilda Ernkrans/Arkivbild.  Riksdagen/TT
Höstbudgeten

S om förslaget: ”Det måste bygga på ett löfte från SD”

Matilda Ernkrans (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott, säger att hon är förvånad över att M tror att det ska gå att genomföra en reform som gör grundskolan tioårig under den kommande mandatperioden. Det rapporterar Ekot.

– Det måste i så fall bygga på att man har fått ett löfte från Sverigedemokraterna att de tänker stödja Moderaterna och Kristdemokraterna i det här, säger hon.

Ernkrans menar att förslaget annars inte kommer att gå igenom, eftersom S anser att förändringen med skolplikt för sexåringar i förskoleklass räcker i nuläget. I stället för ytterligare reformer vill hon se en uppföljning av den utökade skolplikten.

3 tim
Magnus Glans
Höstbudgeten

Ekström: ”Okontroversiella” värnskatten borde ha slopats

”Med M/KD-budgeten börjar nämligen Sveriges höga skatter sänkas, vilket inte är en dag för tidigt.” Det skriver Christian Ekström, vd på Skattebetalarna, på Svd Debatt. Ändå är han inte riktigt nöjd och är särskilt besviken över att M och KD inte vågade ge sig på värnskatten.

”En åtgärd som efterfrågats av en förkrossande majoritet ekonomer och experter eftersom den är så skadlig för ekonomin”, skriver Christian Ekström.

Han menar att skatten knappast kan ses som kontroversiell eftersom den var aktuell i regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Värnskatten den extra statliga inkomstskatt på ytterligare 5 procent som man börjar betala på årsinkomster över 662 300 kronor. På all inkomst över det beloppet betalar man kommunal skatt, statlig inkomstskatt och värnskatt (5 procent).

13 dec
Läs mer om Höstbudgeten

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer