Brotten mot företagen

En av två mindre företag har drabbas av id-kapning

Knappt hälften av de mindre företagen (små och medelstora) har någon gång drabbats av eller utsatts för någon form av id-kapning, enligt en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av försäkringsbolaget Mysafety. Det skriver DN. Oftast handlar det om så kallade vd-brev eller bluffakturor.

De flesta som drabbats menar att konsekvenser för företaget är försumbara, men ungefär var tredje företag har förlorat resurser och tid internt, enligt undersökningen.

fPlus har tidigare skrivit att just de brott som slår hårdast mot företagen är de som polisen prioriterar lägst. Det handlar om stölder, skadegörelse och bedrägerier, visar en studie som Svenskt Näringsliv genomförde förra året med HUI Research. 60 procent av företagen som deltog i studien uppgav att de hade utsatts för brott de senaste två åren och de direkta kostnaderna uppgick till cirka 55 miljarder kronor per år.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer