TT/Mostphotos
Den akuta elkrisen

Elkrisen värre än någonsin – företagen i chock

Rusande elpriser i södra Sverige mitt i sommaren, panikupphandlingar av kärnkraft och ett chockat näringsliv som bara kan se på när politiken stänger av strömmen. ”Detta är bara en föraning av vad som komma skall”, säger en expert till fPlus om läget i det svenska elsystemet.

Svenska Kraftnät har mitt i högsommarvärmen varit tvunget att skriva ett avtal med Ringhals 1 för att säkra elutbud och spänningsstabiliteten i elsystemet. Notan till skattebetalarna beräknas uppgå till cirka 300 miljoner kronor.

I norra Sverige finns i princip hur mycket el som helst men kapacitetsbristen i stamnätet låser in den. Med ett nedpressat utbud och hög efterfrågan har elpriserna i södra Sverige rusat medan de är rekordlåga i norra Sverige.

Med det höga priset startade även energiföretaget Uniper upp de oljeeldade kraftverken i Karlshamn som annars ingår i elberedskapsreserven. Södra Sverige har varit beroende av import av tysk brunkolsel den senaste tiden.

”Det är helt obegripligt”

Nu varnar tunga experter för att det här bara är början. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi med inriktning energi och miljö på Södertörns Högskola, ser det som pågår som ett väldigt riskabelt experiment för Sverige. Grundproblemet är att planerbar el som kärnkraft fasas ut och oplanerbar som vindkraft fasas in vilket får konsekvenser för stabiliteten i elsystemet. Svenska Kraftnät har varnat för liknande scenarion under Sveriges kallaste vinterdagar, men aldrig att det skulle kunna ske på sommaren.

– Det som skett i Södra Sverige i sommar är bara en föraning av vad som komma skall. Och det beror just på att vi lägger ned den stabila produktionen i södra Sverige som kärnkraften innebär. Jag tror att vi definitivt kommer att få se mer liknande situationer och fler paniklösningar i framtiden, säger Mats Nilsson.

Eftersom kärnkraften förlängt sina planerade underhållsstopp över sommaren på grund av de låga elpriserna har det därmed inte funnits tillräckligt med ”lokalproducerad” el tillgå, uppger Lina Håkansdotter, avdelningschef hållbarhet infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

– Kärnkraften står inte bara för elproduktion. Den bistår också med nödvändigt smörjmedel för hela elsystemet och politiken har struntat i att ta frågan om hur detta smörjmedel ska ersättas på allvar.

Per Fahlén är professor emeritus från institutionen för energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola och även ledamot i IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) är också övertygad om att vi bara sett början på denna problematik. Han pekar på att det inte gjorts några ordentliga analyser av det stora systemskifte som pågår.

– Det är helt obegripligt att man inte gjort några faktabaserade studier innan man satte igång och gjorde om hela det svenska elsystemet utan bara mer eller mindre hoppas att de ska lösa sig

– Tidigare har vi haft ett bra system med sex olika elområden i balans vilket resulterade i att vi inte behövde bygga så stor överföringskapacitet. Det finns också en anledning till att kärnkraften ligger där den ligger. Då är det obegripligt att i princip all vindkraft förläggs i norra Sverige samtidigt som kärnkraften fasas ut och det inte finns tillräckligt med överföringskapacitet mellan norr och söder, fortsätter han.

Svenska Kraftnät har varnat för den här utvecklingen i flera år. ”Det som på ytan kan se ut som att ett produktionsslag ersätts av ett annat får betydligt djupare följder när det ses ur kraftsystemets perspektiv”, skriver myndigheten som också varnat för att man kan behöva koppla bort abonnenter från elnätet under årets kallaste dagar på grund av elbrist men som nu fått uppgradera den varningen till att också gälla för sommaren.

”Vi räknar med ’blackouts’ i Sverige”

Det svenska näringslivet ser på utvecklingen med en växande känsla av uppgivenhet och snudd på desperation. I en debattartikel i Dagens Industri från denna vecka skriver flera tunga industridirektörer från den svenska basindustrin, som står för nästan 30 procent av de svenska exportinkomsterna, att situationen inte bara är ohållbar – den är oacceptabel. Man påpekar att vi befinner oss långt från de förutsättningar som behöver vara på plats i ett land som strävar efter välfärd, en konkurrenskraftig industri och klimatneutralitet där elektrifiering är en nyckel.

”Faktum är att blotta risken för att industrier kan komma att kopplas bort på grund av effektbrist försämrar förutsättningarna för satsningar i svenska industrianläggningar”.

”Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiftet och Ringhals 1 planeras att tas ur drift kommande årsskifte. Det betyder att Ringhals 1 inte kan rädda spänningsstabiliteten nästa sommar. Vad gör vi då?”, skriver man.

Anders Carlsson Jerndal är vd på det klassiska bageriet Pågen i Malmö. Förra året nekades företaget att göra en investering på grund av kapacitetsbristen i elnäten. En situation som framkallats av en skatt på kraftvärme som resulterade i en akut elbrist både i Stockholm och Malmö.

Den krisen avvärjdes efter att regeringen tillfälligt lyckats lösa den mest akuta bristen tillsammans med regionnätägaren EON genom att starta upp kraftvärme som slagits ut av skattehöjningarna.

Anders Carlsson Jerndal menar att den uppkomna situationen är helt orimlig och att den förda energipolitiken riskerar att slå undan benen på det sydsvenska näringslivet.

– Det blir omöjligt att kunna planera och styra över sin kostnadsbild med denna skörhet i nätet. Vi har nu legat på priser upp till 2 kronor per kwh medan Norrland ligger på 13 öre/kwh. Vår konkurrenskraft urholkas och varför skall vi då investera i Skåne eller Göteborg om vi inte har tillgång till driftsäker el och energi till ett konkurrenskraftigt pris, säger Anders Carlsson Jerndal.

– Regeringen talar varmt om miljö och klimat men agerar kontraproduktivt. I rådande situation där politiker och världsamfund är övertygade om att delar av den naturliga fotosyntesen skall sänka planeten hur kan man då stänga ner kärnkraft? För mig en helt omöjlig ekvation

För Ola Ringdahl, vd på byggföretaget Lindab med huvudkontor i Båstad, kom beskedet om elbrist och systemkris mitt i sommaren inte som en överraskning.

– Vi räknar tyvärr med att det kommer att bli ”blackouts” i Sverige och att vi kommer att få se elransonering. Det är bara en tidsfråga. För investeringsklimatet i Sverige är detta så klart en katastrof. Tillgång till säker el är bara ett måste för de flesta företag. Vi på Lindab är inte så elintensiva men det här gör ju att man funderar både en och två gånger innan vi genomför en nyinvestering om det skulle behövas.

Ringhals 1 borde drivas vidare

Borgerliga politiker som Arman Teimouri riksdagsledamot (L) och ledamot i näringsutskottet, och Lars Hjälmered gruppledare för Moderaterna och ledamot i näringsutskottet, är inne på samma spår.

– Den stora konsekvensen för näringslivet och i förlängningen för AB Sverige är att vi kommer aldrig få veta hur diskussionerna går i olika styrelserum när man resonerar om en eventuell investering i Sverige med hänsyn till detta. Det kommer att märkas på sikt när vi blir ett fattigare land, säger Arman Teimouri

– Om Vattenfall säger nej av affärsmässiga skäl borde staten som ägare göra en samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för att driva det vidare. Med tanke på vad som hänt i sommar borde detta vara en självklarhet. Svenska Kraftnät har ju varit tvungen att köpa kärnkraft för att systemet inte ska gå sönder, konstaterar Lars Hjälmered.

Lorentz Tovat (MP) är även han ledamot i näringsutskottet och partiets klimatpolitiska talesman. Han menar dock att Sverige befinner sig i denna situation på grund av att kärnkraften är opålitlig.

– När det gäller dagens situation så handlar det mycket om att kärnkraften inte är pålitlig av olika skäl. Dels av konkurrensskäl och dels av säkerhetsskäl. I det läget tycker jag att det är dumt att fokusera mer på den varan. I stället ska vi till exempel fokusera mer på batterier och vätgas, samt på att skapa en mer flexibel marknad för att använda el smartare. Då når vi samma resultat på ett bättre smartare och säkrare sätt, uppger Lorentz Tovatt till DI-tv.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer