Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den akuta elkrisen

Elkrisen stoppar nyetableringar i södra Sverige

Sverige måste bygga nya elkablar för att hantera den hotande krisen på elnäten för att skapa förmåga att kunna leverera tillräcklig effekt. Det menar Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft i Helsingborg, som i dag inte kan tacka ja till elintensiva nyetableringar i regionen.

Elkrisen slår hårt i södra Sverige. Regionen skulle inte kunna hantera etableringar som Northvolts batterifabrik eller fullt utbyggda serverhallar för datacenter som Facebooks.

– Vi klarar en utbyggnad i normal takt men vi skulle inte klara av stora etableringar av elintensiva industrier i regionen, säger Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft i Helsingborg.

Har ni tackat nej till någon etablering?

– Inte ännu. Det jag kan säga är att vi har haft diskussioner med industrier som kräver mycket el och vi har varit tydliga med läget.

Hur ser ni på effektsituationen i regionen?

– Det är en framtida hotbild. Vi ser en ökad inkoppling av solceller, ökad köplust på elbilar och en ökad efterfrågan från elintensiva industrisatsningar som vi kan behöva tacka nej till. Det är oroande.

Han menar att de som lokalt elnätsbolag är beroende av regionnätsbolagen – till exempel Eon – och att regionsnätsbolagen i sin tur är beroende av Svenska Kraftnät.

– Vi är bara en del av en kedja men problematiken skapar en dominoeffekt.

Ulla Sandborgh, vd på Svenska Kraftnät, är inte lika oroad över situationen. Hon sa nyligen under ett seminarium arrangerat av SKGS att det finns lösningar på effektbristen inom den närmaste tiden. Enligt henne kan vi genom att sätta in ny teknik öka överföringskapaciteten i stamnätet i ett av snitten mellan norra och södra Sverige på två procent till tio procent, redan inom några år.

– 2030 ska vi även ha nya ledningar på plats vilket kommer att öka kapaciteten med 45 procent, sa hon.

Samsyn och respekt för hur Sverige ska dimensioneras i framtiden är nyckeln för att kunna säkra den framtida elförsörjningen, menar Håkan Rannestig.

– Kort sagt skulle vi behöva bygga nya kablar. Och se över tillståndsprocesserna. I dag tar det upp till tio år att bygga en ny kabel. Det är helt orimligt med tanke på hur efterfrågan på el ökar.

Då det i dag finns ett överskott av effektproduktion i norra Sverige och ett underskott i södra är det helt centralt att göra nya investeringar på elnäten, vilket i slutändan är beroende av politiken.

– Vi måste skapa förutsättningar för lokala industrisatsningar. Och för detta behöver vi ha en debatt som inte enbart handlar om slutpriset på el för kunden. Det är ett mycket större problem än så. Vi måste fokusera på att få Sverige att växa. 

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer