Bristen på bostäder

Ekonom: Slopad hyresreglering löser bostadskrisen

2014 skedde fem mord med koppling till handel med svartkontrakt på bostadsmarknaden, säger Jacob Lundberg på Timbro till Arbetsmarknadsnytt, AMN. Och en ny rapport visar att ingen gynnas av reglerade hyror. Ingen – utom en enda privilegierad grupp.

Avsikten med hyresregleringen var från början att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Den skulle säkra tillgången på lägenheter till rimligt pris så att människor skulle kunna flytta till städer där jobben eller utbildningarna finns, unga människor etablera sig med sina familjer och göra så att de med små inkomster skulle kunna bo i områden där mestadels högavlönade bor. Att nyutbildad kompetens skulle hitta någonstans att bo utan att behöva gå ut på den dyra och riskabla bostadsmarknaden var också en önskad effekt från politiskt håll.

Men effekten är rakt motsatt. På i princip alla punkter. Det visar den nya rapporten ”I andra hand – hyresregleringens förlorare”, skriven av Theo Herold på Timbro. Hyresregleringen skapar stora trögheter på bostadsmarknaden och gynnar etablerade personer med kontakter.

– Hyresregleringen leder dessutom till kriminalitet genom handel med svartkontrakt – som i ett antal fall till och med har lett till mord. 2014 skedde fem mord med koppling till just handel av svartkontrakt, säger Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro, till Arbetsmarknadsnytt, AMN.

15 års kö

I själva verket är det bara en grupp som gynnas av hyresregleringen. Det är människor som har ett förstahandskontrakt och bor i en lägenhet där de vill bo, menar han. Men dessa är relativt få. Det är nämligen många parametrar som ska stämma: Du ska ha varit förutseende nog och ställt dig i kö redan för omkring 15 år sedan. Du ska bo i en lägenhet som är lagom stor och du ska ha en livssituation som passar bra med bostaden, med jobb, familj och annat.

– Men dessa parametrar kan ändras plötsligt. Vad händer om du skaffar barn och behöver en större lägenhet? Eller om du får ett jobb på annan ort som gör det svårt att bo kvar där du bor? Den som har köat i 15 år för sin lägenhet lämnar ogärna ifrån sig kontraktet. Många säljer det vidare på den svarta marknaden eller hyr ut i andra hand – ofta till en högre hyra än vad som är tillåtet och inte sällan svart, säger Jacob Lundberg.

Han menar att det är regleringarna på förstahandsmarknaden som ska åtgärdas – och det finns bara en lösning. 

– Inför fri hyressättning i hela beståndet. Den katastrofala situationen på hyresmarknaden skulle på så sätt lösas ganska fort, säger Jacob Lundberg.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer