TT
Kritiken mot upphandlingarna

Efter upphandlingen – alla företag tvingas lägga ner

Samtliga tio bussbolag på Gotland tvingas lägga ner efter att Regionen gjort en upphandling som kritiseras för orealistiska miljökrav. Ett enda företag från fastlandet tar över trafiken. ”All konkurrens är borta och nu blir det ett monopol på Gotland”, säger Pernilla Larsson, vd för Perssons Buss, till fPlus.

Region Gotland har genomfört en upphandling som innebär att ett enda företag med säte på fastlandet tar över all busstrafik på ön. Det för med sig att samtliga tio lokala företag på ön – sju på den gotländska landsbygden och tre i Visby – tvingas lägga ner verksamheterna. Bussarna håller på att säljas av, de anställda sägs upp och kontoren stängs. Marknaden har i ett slag försvunnit.

– Som det ser ut nu blir det inga bolag kvar i höst. Det handlar om företag som drivits i småföretagaranda, några under flera generationer, och som nu plötsligt försvinner. Det känns verkligen deppigt, säger Göran Hult, vd för GotlandsBuss AB och ägare till Suderbuss AB, till fPlus.

Tvingades investera 150 miljoner

Bakgrunden till situationen är att det nuvarande avtalet för kollektivtrafik och skolskjuts på Gotland går ut i sommar. Avtalet har gällt i 12 år och nästan all trafik har utförts av mindre lokala bussbolag som samlats under det gemensamma bolaget GotlandsBuss AB. Samverkansföretaget bildades 2007 just för att möta utvecklingen på upphandlingar som går mot att utföras i allt större block.

Det går inte för oss att investera 150 miljoner på så kort tid och sedan förlora upphandlingen. Det hade inneburit konkurs för oss alla.

Vid denna upphandling insåg GotlandsBuss tidigt att de lokala bolagen inte ens skulle klara grundkraven. Region Gotland erbjöd nämligen bara ett treårigt avtal där 70 procent av trafiken måste utföras med biogasbussar. De lokala bolagen saknar biogasdrivna bussar och de hade därför tvingats investera 150 miljoner kronor på att köpa runt 50 nya biogasbussar.

– Vi kunde helt enkelt inte ta den ekonomiska risken. Det går inte för oss att investera 150 miljoner på så kort tid och sedan förlora upphandlingen. Det hade inneburit konkurs för oss alla, säger Göran Hult.

”Nu slås all konkurrens ut”

GotlandsBuss har tagit juridisk strid mot Region Gotland om villkoren i upphandlingen men inte nått framgång i domstolarna. Det slutade med att GotlandsBuss inte ens la ett anbud. Busstrafiken tas nu över av en enda entreprenör, som också la det enda anbudet.

– Jag förstår inte hur Region Gotland kan vara nöjd med ett enda anbud. De borde ha insett att något var tokigt och gjort om upphandlingen. Nu slås all konkurrens på Gotland ut och det uppstår en monopolställning för det företag som blir kvar. Det är inte alls bra. Vi hade hellre sett att Gotland hade delats upp i olika områden, då hade det blivit en sund konkurrens, säger Göran Hult.

Pernilla Larsson, vd Perssons Buss. Perssons Buss.

Lägger ned efter 42 år – ”Vansinnigt tråkigt”

I höst kommer Göran Hult att lägga ner sitt eget företag Suderbuss AB efter 20 år. Detsamma gäller Perssons Buss som tvingas göra sig av med 14 anställda och 14 bussar efter 42 år.

– Det känns vansinnigt tråkigt men det går inte att driva vidare. Marknaden har slagits undan för oss. Visst kan vi ta vår del av ansvaret för att vi gjort oss för beroende av den fasta trafiken men Region Gotlands upphandling ställde orimliga miljökrav på orimligt kort tid. Det hade varit bättre om upphandlingen gjorts på tio år för då hade vi kunnat investera i biogasbussar, säger vd:n Pernilla Larsson.

Vi behöver konkurrens på ön, inte ett monopol.

Hon menar att konsekvenserna av upphandlingen kommer att märkas på ön.

– Vi är ju ett gäng småföretagare med förankring på Gotland. Vi har kontor här, äter lunch, sponsrar idrottslag, hyr in revisorer, it-support och annat. Därför kommer det här att dra med sig annat också. Detta är riktigt dåligt för Gotland. Vi behöver konkurrens på ön, inte ett monopol, säger Pernilla Larsson.

”Känner oss svikna och besvikna”

Kritiken mot hur Region Gotland har hanterat upphandlingen har varit utbredd i de lokala tidningarna och i sociala medier. Mats Linder kallar i en ledare i Gotlands Allehanda upphandlingen för usel. ”Hur blir det med konkurrensen nästa gång Region Gotland ska upphandla kollektivtrafik? Det blir svårt att hitta några lokala anbudsgivare, misstänker jag”, skriver han.

Göran Hult är besviken framför allt på politikerna vid Region Gotland, som han menar bedriver en dålig glesbygdspolitik.

– Vi känner oss svikna och besvikna. Vi har försökt att få svar från politikerna men de har inte svarat oss nånstans, säger han.

Eva Nypelius. KARL MELANDER

Region Gotland: ”Beklagligt”

Eva Nypelius (C), ordförande i Regionstyrelsen, skyller den korta upphandlingstiden delvis på den tidigare majoriteten.

– Vi har en annan politisk majoritet idag än när beslutet om upphandlingen togs. Problemet var att Regionen inte hade hunnit få fram ett trafikförsörjningsprogram i tid för att kunna göra en längre upphandling och det är beklagligt, säger hon.

Eva Nypelius uppger att Regionen nu håller på med förberedelserna inför en ny upphandling som löper på längre tid. Det avtalet tar vid när detta avtal går ut om tre år. Det blir fortsatt hårda miljökrav.

– Vi har en biogasstrategi som är känd och vi behöver ställa om alla våra transporter till förnyelsebar biogas. Det är tråkigt att lokala GotlandsBuss inte lämnade något anbud men vi måste följa Lagen om offentlig upphandling, säger Eva Nypelius till fPlus.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer