Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagsklimatet i Sverige

Efter förhalningar och lögner – nu stämmer hon kommunen

Markaffären hade skrivits på av kommunen. Men när företagaren omkom i en olycka ändrade kommunen attityd, trots att företaget ville fullfölja affären. Efter år av förhalning, nonchalant beteende och rena lögner har Margareta Jörnebro lyssnat på JO och stämt kommunen för hur de har hanterat ärendet.

Kurt Eriksson drev ett byggföretag i Nyköping i större delen av sitt liv. Företaget låg på en arrenderad tomt i ett industriområde i Brandholmen i södra delen av staden och i anslutning till havsviken och Kilaån. Frågan om att köpa loss den 3 000 kvadratmeter stora tomten hade varit uppe vid olika tillfällen sedan etableringen där 1980 och i maj 2015 lämnade kommunens fastighetsförsäljare ett muntligt besked via telefon att allt var klart för affär.

Trots det drog affären ut på tiden, Kurt Eriksson fick inga klara besked, otaliga påstötningar gav inget resultat, oklart varför. Det kom att dröja nästan ett år, till januari 2016 innan avtalet skrevs under av kommunen. Kurt Eriksson hade dock inget skriftligt besked från sin bank om att lånet för att finansiera köpet var klart och avvaktade därför med att själv skriva under köpeavtalet. Strax därefter omkom han i en olycka. Dagen efter var lånet i banken klart.

– Vi ville trots chocken genomföra köpet och fullfölja de planer som Kurt hade. Byggfirman var ju hans livsverk. Dödsbodelägarna gav mig och företagets styrelseordförande fullmakt och vi tog kontakt med kommunen, säger Margareta Jörnebo, änka efter Kurt Eriksson.

För gammal för att driva företaget vidare

Men nu hade kommunen ändrat inställning, någon försäljning var inte aktuell. Vid ett möte vägrade kommunens företrädare att låta styrelseordföranden att skriva under det köpeavtal som redan var undertecknat av kommunen själva. Som skäl angavs att erbjudandet var ställt till Kurt Eriksson personligen, trots att avtalet tydligt sa att det var Kurt Eriksson Bygg AB som var köpare. Margareta Jörnebo fick också höra att hon var för gammal och inte kapabel att driva företaget vidare.

Det var dock bara början på de förhalningar som Nyköpings kommun nu satte igång. Mitt under försöken att boka in ett nytt möte kom ett besked om att kommunen avbrutit försäljningen av markområdet. Som skäl angavs att avtalet inte var underskrivet av dödsboet.

– Nej, hur kunde det vara det, vi fick ju inte göra det när vi ville, vid det första mötet, utbrister Margareta Jörnebo.

Möttes av kompakt tystnad

De fortsatta försöken att få till stånd ett möte och komma vidare möttes med kompakt tystnad från kommunens sida. Begäran om att få se underlag och diarieförda anteckningar kring ärendet förhalades eller ”glömdes bort”. Plötsligt sades också arrendet av tomten upp på osann grund.

– Det anmälde vi till Arrendenämnden och då backade kommunen.

Efter ett års fruktlös kamp, såg Margareta Jörnebo ingen annan utväg än att ta upp sitt ärende på den allmänna frågestunden under ett av de ordinarie mötena i kommunfullmäktige. Det gav, trots försök att stoppa hennes framförande, en viss effekt: Kommundirektören medgav en tid senare att hanteringen brustit vad gäller serviceskyldighet. Den ansvariga fastighetssäljaren blev också omplacerad.

Det handlar om den lilla människans möjligheter att få rätt mot en kommun men framför allt att slutföra det som Kurt startade.
Rickard Kilström / Rickard Kilström

Men någon försäljning av den arrenderade marken var det fortfarande inte tal om. Istället skulle den användas för eventuellt framtida bostadsbyggande.

– Och de kommer de på då, efter alla år. Marken är dessutom klassad som område för småindustri och har flera olika restriktioner bland annat vad gäller höjd på fastigheter. I mina öron är det en klar efterhandskonstruktion.

Lyssnade på JO och stämde kommunen

Till slut, efter fortsatta förhalningar, tröttnade Margareta Jörnebo och JO-anmälde Nyköpings kommun. Svaret från Justitieombudsmannen var tydligt: De rekommenderade att hon stämde kommunen till tingsrätten för avtalsbrott. Avtalet var underskrivet av säljarna som sedan vägrat att låta köparna underteckna det och därmed fullfölja affären.

Där ligger ärendet nu. Senast den 31 augusti ska kommunen ha lämnat ett skriftligt svar till tingsrätten om hur de ser på saken.

– Mer än så vill jag inte säga eftersom det är en pågående rättssak, säger Urban Carlström, kommunstyrelsens ordförande till fPlus.

Margareta Jörnebo hoppas att förhandlingarna i tingsrätten, eller en möjlig förlikning innan dess, kan sätta punkt i det som sysselsatt henne och företaget i tre och ett halvt år.

– Det handlar om mycket, bland annat den lilla människans möjligheter att få rätt mot en kommun men framför allt att slutföra det som Kurt startade. Jag har blivit avvisad och kallad rättshaverist men det enda jag gjort är att hävda rätten att slutföra en uppgjord affär.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer