Björn Lindgren/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska lantbruket

Dyrt för bönder att ställa om för klimatets skull

Jordbrukarnas sätt att utnyttja jordens landområden för matproduktion måste förändras om vi ska klara de internationella klimatmålen, meddelar FN:s klimatpanel IPCC under torsdagen.

I nuläget är jordbrukarnas ekonomiska förutsättningarna långt ifrån optimala för att de ska ställa om för klimatets skull, förklarar Lennart Olsson som är professor vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling.

En lösning kan vara så kallar agroforestry, ett odlingssystem som används särskilt i tropiska områden och där träd och buskar odlas tillsammans med andra grödor.

En annat metod är fleråriga grödor, som också skulle lagra mer kol i marken om de kan ersätta vanliga ettåriga grödor.

Även om båda systemen är i sin linda och fortfarande genererar låg avkastning, finns det inget som hindrar dem från att bli lönsamma system i framtiden, hävdar Olsson.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer